Neefektivnost aplikace eDoklady aneb spadlo ti to Piráte!

Neefektivnost aplikace eDoklady aneb spadlo ti to Piráte!

Leden 26, 2024

Českým mediálním prostorem doslova otřáslo spuštění aplikace eDoklady, protože způsobilo nemalé problémy. Zejména ve vztahu k základním registrům, kdy nastal problém v oblasti elektronických receptů či elektronické identitě. Jelikož se vyskytuje stále mnoho nesrovnalostí, tak jsem se v této věci rozhodl obrátit na samotné ministerstvo pro digitalizaci, aby mi odpovědělo na některé otázky. Virtuálnímu ministerstvu šéfuje ministr pro místní rozvoj Pirát Ivan Bartoš. Ve své podstatě jsem se ptal na otázky, které jsou obsaženy v zákoně o finanční kontrole. Tedy na: hospodárnost, efektivnost, účelnost a předběžnou kontrolu. Ministerstvu jsem položil následující otázky:

1. Lze eObčanku použít i jako cestovní doklad po zemích EU?

2. Jaké jsou celkové náklady na aplikaci eObčanka?

3. Kolik se ušetří finančních prostředků využíváním aplikace eObčanka?

4. Kdo je správcem datového uložiště eDoklady?

5. Která společnost vytvořila aplikaci eObčanka a jaké byly celkové náklady na její vytvoření?

 

Odpověď přišla velice rychle a nemusel jsem ani použít zákona o svobodném přístupu k informacím. To je plus zmíněného ministerstva pro digitalizaci. Tím ale klady končí, protože z odpovědí, které vám představím níže, vám zbydou jen oči pro pláč. Na otázky odpověděl vedoucí komunikace Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci M. Charvát.

Nejprve krátké vysvětlení: eObčanka je úplně jiná aplikace, přes pět let stará, která slouží k identifikaci pro online prostředí pomocí čtečky a občanky s čipem. Tuto aplikaci jsme „zdědili“ po předešlé vládě a pokoušíme se ji přejmenovat, aby to nemátlo lidi. Je to bohužel pomalý proces, který musí projít přes Google Play a Apple Store, takže to bude ještě chvíli trvat. Aktuální aplikace, na kterou se ptáte, se jmenuje eDoklady. My jí říkáme jednoduše „občanka v mobilu“. Není to tedy jednoduché. V minulosti se šlo chaotickou cestou, kdy se zaváděla elektronická občanka. Museli jste mít čtečku, která byla napojena na PC. Tuto věc řešilo hned několik předchozích vlád a ne jen minulá vláda A. Babiše. Na tu se totiž svádí vše možné a nemožné. Elektronizace státní správy je na stole již od zavedení základních registrů a datových schránek. Na přetřes se toto téma dostávalo jak za vlády P. Nečase, stejně i B. Sobotky. Navíc v dobách před 10 lety ještě nebyly na vysoké úrovni chytré telefony, takže o dnešní digitalizaci jsme si mohli nechat jen zdát. Nicméně i tak zda vyvstává problém z hlediska společnosti dohledu a narušení soukromí.

Člověk by očekával, že eDoklady, jak je tedy aplikace správně nazývána, přinese nějaké výhody. Například, že elektronický doklad budete moci použít při cestování do zahraničí. Zejména tedy po zemích Evropské unie, kde váš občanský průkaz funguje jako cestovní doklad (pas). Jenže světe div se. Není tomu tak. „Aplikaci eDoklady nelze jako cestovní doklad použít. Sloužit vám tedy bude jen na území České republiky. Tato skutečnost je evidentní z vyjádření pověřeného ministerstva: 1. Aplikaci eDoklady nelze použít jako cestovní doklad. Jiné země nemají zákony na její přijímání. Platí pro nás a u nás. Je to takový předskokan evropského projektu eWallet, který by měl začít fungovat v roce 2026. Proč tedy děláme eDoklady? Vytváříme si tím náskok. Naše orgány státní správy se naučí eDoklady používat (zavedení trvá rok), stejně tak naši lidé i soukromníci. Až bude zavedena eWallet, platná pro celou EU, jen překlopíme eDoklady do eWallet. Jiné země teprve začnou se zaváděním.“ Prý je to jistý předskokan. Asi tomu máme rozumět tak, že jsme předskokany před něčím velkým. Podobně jako na nějakém hudebním festivalu. Než přijde hlavní star, tak vystoupí předskokan. Jenže co dělali Pirátí europoslanci do této doby v Evropském parlamentu? Proč nikdo netlačil na evropskou digitální agendu, kde by mohl být i projekt eDoklady? Jenže opravdu překlopíme eDoklady posléze na evropskou úroveň? Když vidím, co se nedávno stalo s napojením na naši digitální agendu, tak mám obavu, abychom nakonec nezpůsobili kolaps celého evropského společenství. Někteří by ale zcela jistě byli rádi.

Nyní se dostáváme k problému finanční náročnosti celého projektu. Dle vyjádření ministerstva: „Náklady na vývoj a zavedení aplikace eDoklady jsou v tuto chvíli přibližně 20 milionů korun, z toho 10 už se fakturovalo, 10 se fakturovat bude. V letošním roce počítáme s náklady na údržbu, upgrady a náklady spojené se zaváděním na všechny státní úřady a pro všechny veřejné služby maximálně 40 milionů korun. Celkové náklady by tak měly dosáhnout maximálně 60 milionů, spíše ale méně. I ve srovnání s komerčními IT projekty podobného rozsahu je to nízká částka. Podle mého názoru není žádná částka malá. Zejména ve chvíli, kdy má být vynaložena efektivně a účelně. Právě proto mě zajímalo, zda zavedení a spuštění aplikace eDoklady přinese nějaké úspory. Přeci jen se má vláda chovat rozpočtově odpovědně, když už to o sobě všude prohlašuje. Odpověď ministerstva byla upřímná a jasná: „neušetří se nic“. Když se tedy nic neušetří, proč tedy celou věc zavádíme? Když už se něco zavádí, tak proto, aby to zjednodušilo život občanům a něco se ušetřilo na výdajích státu. V tomto případě se nic neušetřilo, protože na mnohých místech nakonec stejně budete muset mít plastový občanský průkaz, který se bude muset vyrobit. Ani nevím, zda zavedení aplikace eDoklady někomu zjednoduší život? Domnívám se, že nikoliv, protože jestli z toho nebude mít člověk určité výhody a komfort, tak to stejně nebude používat. Stačí se podívat na jiné aplikace, které máte ve svém chytrém telefonu. Které používáte nejčastěji? Ty, ze kterých máte nějaké výhody. Ať už u obchodních řetězců nebo jiných obchodníků. Jestliže nám ale z používání eDokladů neplynou žádné výhody, tak se jedná o neefektivní projekt.

Jako poslední otázku jsem položil ohledně datového uložiště a samotného fungování aplikace eDoklady. Z odpovědi ministerstva pro digitalizaci můžeme číst následující: „Aplikace eDoklady nemá žádné datové úložiště. Je to aplikace, která vám online zprostředkovává data ze základních registrů státu. Tedy data, na jejichž základě se vydává i fyzický občanský průkaz. Náš stát si vede tyto údaje o občanech od roku 1919 (dříve je vedly pouze matriky), dříve papírově, posledních asi dvacet let elektronicky. Žádná data se tedy nikam neukládají, stát naopak touto aplikací umožňuje přístup občanů k jejich vlastním datům. Navíc díky aplikaci eDoklady si může občan sám volit, která data kontrolující straně umožňuje uvidět. Ta je opět pouze vidí, nezaznamenává a neukládá. Pouze v případě přístupu na vysoce hlídaná pracoviště kontrolující osoba si opíše číslo občanky, jako to až do teď dělala s občankou fyzickou. Ale to se týká jen zlomku obyvatel.“ Jestliže aplikace nemá žádné datové uložiště, zcela jistě potřebuje napojení na internetovou síť. Je to proto, aby mohla komunikovat se základními registry. Tím to ale nekončí. Napojení na internet musí mít hlavně ten, kdo vás bude kontrolovat. Tedy úřad, policie nebo i další osoby, které vymezuje zákon. Co když ale síť nebude fungovat? Co poté? Sáhnete pro plastovou kartičku? Nic jiného vám nezbyde nebo prostě budete muset přijít jindy. Z toho plyne, že v mobilu musíte mít nahranou plastovou kartičku. Tj. že se stejně bude muset vydávat, stejně se budete muset fotografovat a stejně si ji budete muset na příslušném úřadě vyzvednout. Takže žádná změna. Pouze se vytvořila aplikace, kterou budete mít v mobilu. Vlastně se jedná o aplikaci, kam si jen nahrajete váš občanský průkaz. Tím to celé končí. Takže jaká je účelnost aplikace? Žádná. Zajímavou otázkou je ochrana soukromí. Co když váš chytrý telefon bude shromažďovat data a následně je posílat společnosti Google? Přeci jen je aplikace k dispozici ve službě Google play. A co teprve, když vám někdo podstrčí falešnou aplikaci? Přeci jen se tyto věci dějí. Například u elektronického bankovnictví. Na tento problém se shromažďováním dat, aniž byste o tom věděli, poukázala S. Zubbof ve své knize Věk kapitalismu dohledu. Sám osobně nevidím důvod používat aplikaci eDoklady, protože mi nijak život neulehčí.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že aplikace eDoklady je jasně neefektivní i nehospodárná. Nepřináší žádné finanční úspory. Nelze ani jasně říci, že nám nebo úředníkům nějak ušetří čas. Budeme totiž telefon muset stejně nosit u sebe (budeme pomocí GPS pod dohledem), stejně nás někdo bude muset kontrolovat a identifikovat. Jistým řešením by bylo, kdyby v elektronické verzi alespoň byla nahrána vaše krevní skupina, jaké užíváte léky, vaše děti atd. O tomhle se ale již mluvilo před více jak 10 lety. Kam jsme se posunuli? Jen k tomu, že je zde vytvořena aplikace, která je nám k ničemu, když ani nedokáže řádně propojit stávající digitální agendu a z ní těžit potřebné informace, které potřebujeme k životu.

 

Za Babiše i komunistů bylo líp!

Za Babiše i komunistů bylo líp!

Leden 24, 2024

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vydalo zprávu ze svého výzkumu s názvem: Čeští občané o svých možnostech ovlivnit veřejné dění a o participaci veřejnosti na rozhodování. Na konci roku 2023 výzkumníci zjišťovali, jakým způsobem je nejefektivnější prosazovat určité věci – například zákony. Ze zjištěných dat jasně plyne, že nejlepším takovým způsobem je práce v politické straně a také stávka.

Právě stávka jakožto způsob prosazování občanských věcí je velice důležitým nástrojem. Velká stávka naposledy proběhla za vlády P. Nečase, kdy úspory prosazoval ministr financí M. Kalousek. To jsme ještě mohli totiž mluvit o odborech. Dnes je situace odlišná. Odbory jsou čím dál více roztříštěné a o stávce, kterou podnikají například železničáři v Německu, si mohou nechat jedině zdát. Ostatně oslabení odborů je cílem pravicové politiky. Nehledě na to, že šéf odborů J. Středula je jistý uhlazený typ nabíhající na ruku vládě. Snad právě proto je ve výzkumu stávka jako možnost neustále na 50 %.

Naproti tomu největší podíl možnosti něco změnit prací v politické straně byl zaznamenán za vlád levicových. Zejména v letech 2013 - 2017 a posléze za vlády A. Babiše. Je tedy evidentní, že za Babiše a komunistů, kteří jeho vládu tolerovali, bylo lépe. Celou situaci samozřejmě narušila pandemie COVID – 19, ale to nic nemění na tom, že současná vláda z celé situace vychází historicky nejhůře.

Pokud ale nahlédneme na časovou řadu výzkumů, zjistíme, že poprvé v historii měření žádný ze způsobů prosazování změn nepřekročil 50 %. To vypovídá o určité apatii společnosti a nechuti se zapojovat do veřejného života. Tuto skutečnost můžeme připsat tomu, že nám současná 5D vláda ustavičně lže. Lidé upadají do bezradnosti a veřejný život je nezajímá. Naposledy byla podobná situace v roce 2013. Tedy ve vládě P. Nečase, kde rovněž seděl současný premiér P. Fiala. Můžeme tedy tvrdit, že pravicové vlády způsobují naštvání společnosti, která ale na místo toho, aby za svá právo bojovala, tak se stahuje do sebe.

 

Pan Vajíčko už není výjimkou (a nikdy nebyl)

Pan Vajíčko už není výjimkou (a nikdy nebyl)

Leden 22, 2024

Pan Vajíčko se loni prezentoval jako výjimečný muž bez záruky armádní generál ve výslužbě někde v první linii. Jenže zamlčel (buď mu to jeho poradce Kolář zamlčel, nebo to prostě nevěděl jako absolvent Filosofické fakulty UK, nebo nechtěl střílet vedle, protože jeho colty visí proklatě nízko), že je v dnešní EU až třetí, žádná první linie, ale osvědčený model Orientu, který, jak víme, začíná za Karlínským viaduktem.  

Armádního generála v čele státu má Bulharsko, který stejně jako pan Vajíčko již odsoudil invazi na Ukrajinu, a mělo ho i Rumunsko. Kolář a jeho přátelé hlásící se k absurdnu V. Havla odvedli loni dobrou práci. Skoro to vypadá, jako bychom se měli vracet do dob nové Evropy bez hranic, nebo do dob Evropy za oponou, kdy vojenská minulost hlav států a vlád byla považována spíše za výhodu. Vzpomeňme na Stalina, Chruščova, Brežněva, Jaruzelského, nebo Ludvíka Svobodu. 

Jak se přiznal v novoročním projevu, pan Vajíčko chce dělat vše, co slouží Evropě, jak ji Brusel buduje, a zamezit všemu a potírat vše, co jí škodí! Je příznivcem Eura, a když už tu jednou žijete uprostřed osudového evropského prostoru, je jasné, že obyvatelé tohoto prostoru nemohou dělat politiku v zájmu Londýna, Moskvy, nebo Taiwanu. Tato část EU je součástí EU. Tento prostor se musí stát jednou místem placení Eurem a koruna nemá v tomto prostoru koneckonců co pohledávat. Tak se dá shrnout jeho postoj k otázce Eura. – Euro, Euro nade všecko, nade všecko i nad to Česko!

 

Tak nám začala fungovat eObčanka v mobilu, přátelé!

Tak nám začala fungovat eObčanka v mobilu, přátelé!

Leden 20, 2024

Tímto sloganem oznámila současná vláda svůj pokrok v digitalizaci v oblasti státní správy. Budiž. Nemám s tím problém. Sám osobně jsem zastánce digitalizace. Jenže nic se nesmí přehánět. A to ve chvíli, kdy nám po sítích budou kolovat naše osobní data. Ta se totiž mohou posléze snadno a rychle stát cílem nějakých kyberzločinců. EObčanku bude nejprve možné požít na některých úřadech a od poloviny roku ji prý bude moci používat i policie při vaší kontrole. Do té doby vám bude k ničemu a bude vám zabírat jen nějakou tu paměť ve vašem chytrém telefonu. Pokud jej vůbec máte. Mnoho lidí totiž ani chytrý telefon nevlastní. Dokonce ani já jej nemám. Vlastním jeden druh tlačítkového telefonu a tam se určitě aplikace eObčanka nahrát nedá (jako služební používám chytrý telefon). Zcela jistě nebudu sám. Co pak s těmito lidmi budou hlavně Piráti a jejich šéf pro digitalizaci I. Bartoš dělat, netuším.

V oblasti digitalizace státní správy a hlavně aplikace eObčanka vyvstává několik podstatných ALE. Na jeden problém jsem poukázal již výše. Co když nebudu vlastnit chytrý telefon, kde bych aplikaci mohl mít? Pravděpodobně zůstanu u klasické kartičky. A co teprve starší lidé, kteří mobilní telefon vůbec nevlastní? Budou nás snad v budoucnu Piráti čipovat? Děkuji, nechci. Mám rád svoje soukromí. Jiná věc nestává v případě výpadku mobilního signálu. Co poté? Budeme snad všichni čekat, až zase začne fungovat? I. Bartoš sice tvrdí, že elektronická občanka má prý fungovat i bez připojení k síti. Je zde ale ono slovo prý. Co když výpadek potrvá několik hodin? Když půjdu na úřad něco vyřídit a nepůjde síť (právě u úřadu, který na síť napojený zjevně být musí), tak kdo mi například vrátí dovolenou, kterou jsem si musel vzít na vyřizování věcí a nic nevyřídím? A co teprve, když laicky řečeno „zdechne“ telefon? Ať už z jakéhokoliv důvodu. Co poté? Budu mít v dokladech kartičku poslední záchrany? Možná ano, možné ne. Vir v telefonu a aplikaci rovněž dokáže udělat své. Dokáže nám odsát data, podvodníci nás mohou ošálit. Stejně nám určitě dokáže znemožnit fungování aplikace eObčanka. A co teprve, když se s eObčankou vydáte do zahraničí. Budou tuto aplikaci uznávat i v jiných státech EU a nejen zde? Přeci jen je občanský průkaz cestovní doklad. K digitalizaci cestovního pasu jsme se zatím nedostali.

Důležitou věcí je, abychom se dozvěděli, kdo je vlastně správcem oné aplikace? Respektive dat, která budou někde uložena. Bude to soukromá společnost nebo ministerstvo pro digitalizaci? Případně ministerstvo strachu V. Rakušana? Vzpomínám si na případ správy základních registrů, kdy bylo datové uložiště u nějaké soukromé společnosti kdesi na Moravě a ještě k tomu v přístavbě u pohostinství. Chci věřit, že tohle má současná 5D vláda vyřešené. Ale jelikož všichni lžou, tak jim nevěřím. Ostatně podobné věci jsme mohli nedávno pozorovat u případu datových schránek, kdy se peníze neúčelně vyhazovaly. Tak se na závěr musíme ptát: kolik aplikace eObčanka stála? Kolik bude stát provoz datového uložiště, kde budou data shromažďována? Jakým způsobem bude zabezpečeno, aby nemohlo dojít k úniku dat? A kolik budou celkové náklady na digitalizaci státní správy? Tedy vybavení úřadů a polici, případně dalších orgánů státní správy čtečkami asi QR kódů, aby vás mohli identifikovat z vašeho mobilu.

 

Pražská lednová strkanice po 35 letech

Pražská lednová strkanice po 35 letech

Leden 15, 2024

Leden před 35 lety. Mrazivé počasí, že by psa nevyhnal. Společnost je ve značném varu. Nakupilo se tolik tuzemských neřešených problémů a to nemluvím o mezinárodních vztazích. V polovině měsíce začnou demonstrace u příležitosti výročí sebeupálení se studenta Jana Palacha v roce 1969. Jedni si chtějí připomenout tuto lidskou pochodeň, která vzplála jako protest proti intervenci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Čin J. Palacha nebyl protest proti vládnoucí KSČ v té době. Jan Palach totiž nebyl antikomunista, jak se nám dnes mnozí snaží předkládat. Jen se snažil upozornit, že se v společnosti objevuje „blbá nálada“. V roce 1989 je situace obdobná: selhává Přestavba a lidem se mnohé věci přestávají líbit. Začnou tedy hlasitě vyjadřovat svoji nelibost. Vládnoucí moc to ale vnímá jako pokus odstranit reálný socialismus sovětského typu a do centra Prahy jsou povolány bezpečnostní složky, aby „zajistily pořádek a klid“.

Oběť Jana Palacha byla využita pro věci příští. Celý týden od neděle 15. ledna roku 1989 se v Praze protestovalo s voláním svobodu, svobodu. Demonstrace ale nebyly povoleny a proto zasáhly pořádkové jednotky. Na tom není nic neobvyklého. Podobný postup totiž volí i západní země, když se konají nepovolené demonstrace. Pořádkové jednotky zakročí vždy, když se demonstrace vymyká kontrole a je zde evidentní násilí. Stačí si připomenout Velkou Británii a demonstrace odborů, Francii nebo tehdejší Západní Německo, kde lidé protestovali proti očesávání sociálních práv. V tehdejším socialistickém Československu lidé volali po svobodě a demokracii. Nikdo netušil, že se svobody a demokracie vzejde likvidování sociálních práv, jakož i privatizace státního majetku. Nechci a nebudu se zastávat tehdejšího systému, který měl plno chyb a vážných deformací, ale je potřeba se na celou věc dívat objektivně.

Neschopnost tehdejšího vedení KSČ reálně zahájit demokratizaci a další reformy posléze vede k tomu, že společnost se od strany odklonila. Přestala jí důvěřovat, na což poukazovaly tehdejší sociologické výzkumy, které byly ale tajné a určeny hlavně tehdejšímu ÚV. Nejužší vedení si tenkrát nechtělo připustit, že nastává problém. Lidé si žádali změny, které šly příliš pomalu. I proto demonstrovali. Demonstrace se konají hlavně v Praze, kde se upálil J. Palach a další lidé, stejně se v Praze srpen 1968 vnímal jinak, než třeba na venkově. Lze tedy usuzovat na nespokojenost Pražanů. Snad právě proto, že se většina demonstrací odehrávala právě v Praze, začalo se říkat, že Praha je stát ve státě. Statistické údaje říkají, že počet členů KSČ v Praze byl k 1.1.1989 necelých 157 tisíc. Celkem na začátku roku 1989 mělo tehdejší KSČ celkem 1 721 085 členů, což je obrovské číslo. Jednalo se o velký kolos, který ale posléze stál na hliněných nohou a nebyl schopen pružné reakce, což se posléze ukazovalo v celém průběhu posledního roku existence reálného socialismu. Z celkového počtu členů KSČ v Praze určitě několik tisíc chodilo na tehdejší demonstrace. Ať už z důvodu, že se chtěli zviditelnit a ventilovat svůj hněv, který nedokázali říci na schůzích nebo právě z důvodu snahy něco změnit. Právě v tuto chvíli se na scéně začínají objevovat kariérní komunisté, kteří se v tichosti připravují na věci příští, které naši zemi uvrhnou do náruče kapitalismu.

Tisíce lidí, kteří se v lednu roku 1989 srocovali na Václavském náměstí v Praze, následně poslouží jako užitečný komparz v cizím zájmu. Jen málokteří si uvědomovali, že je na pořadu obnovení kapitalismu. Moc ležela na ulici a stačilo ji zvednout. Moc zvedl disent, který ji ale dlouho neudržel. Po roce 1990 se rozpadne Občanské fórum a do popředí se dostanou pragmatici kolem V. Klause. Pražská strkanice z ledna 1989 ještě režim svrhnout nedokázala, ale na konci roku došlo k další, mnohem větší demonstraci. Leden 1989 zasel sémě listopadu. Změna by určitě přišla, ale označování všeho z minulosti za špatné přispělo k tomu, že se k moci dostali prospěcháři, tuneláři a další, kteří naši zemi rozkradli. V lednu roku 1989 to ale nikdo z demonstrantů, kteří se pohybovali po Václavském náměstí, netušil. Cizí zájem převážil a započala nové éra budování našeho státu na rozkládající se morálce a rozpadajícím se Československu.

 

Černou labutí je samotná Fialova vláda

Černou labutí je samotná Fialova vláda

Leden 11, 2024

Od posledního rozhovoru uplynuly 2 měsíce. Za tu dobu se odehrálo hodně věcí, které stojí za názor.

Máte pravdu, pominu-li palestinsko-izraelský konfliktu, o kterém jsem zmiňoval minule, tak tady máme Pardubickou stoku a střelbu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

To vypadá jako další černé labutě pro tuhle vládu, během které se postupně snižuje nejenom kupní síla obyvatelstva, ale také jeho bezpečnost.

Máte pravdu, jako černou labuť definoval libanonsko – americký filosof Nassim Taleb událost, která se stane, aniž by ji bylo možné předvídat. Takové události se vyskytují izolovaně. Jenže to neplatí v případě této vlády, která má pro potřeby národní bezpečnosti zvláštního poradce, bývalého prorektora politické školy ODS CEVRO-Liberální institut. Na začátku jeho působení ve funkci přiletěla černá labuť: speciální operace na území Ukrajiny, do jejichž podpory se zapojily všechny vládní strany: zkorumpovaná ODS, arogantní TOP-09, militární katoličtí lidovci odmítající se podřídit poselství Papeže, extremistický STAN spojený organizovaným zločinem i neoliberální piráti, kteří mají v programu sdílenou ekonomiku á la stalinistická KSČ v 50. letech 20. století. Z tohoto válečného konfliktu je dnes opotřebovávací poziční válka s nadějí dosáhnout trvání 1000 a jedné noci.

To byl rok 2022.

Pak to bylo společné zasedání populistické izraelské vlády s extremistickými stranami v Praze, které ale vyloučilo náhlé vzplanutí izraelsko-palestinského konfliktu. Věřím, že tohle zasedání mohlo být zvláště přitažlivé pro V. Rakušana ze STAN, jehož vystupování na veřejnosti se mnohdy podobá tomu, co razí ultraortodoxní židovské strany v Netanjahuově vládě a co by se dalo shrnout jako vyhrožování, dvojí standard života, zabít a do pytle. A tuhle černou labuť ze 7. října 2023 vystřídala 21. prosince střelba na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Bojím se, co přiletí letos. Lze souhlasit s názvem konference Naše bezpečnost není samozřejmost, ale poradce premiéra Pojar žádnou bezpečnost nepřinesl. Premiér často v této oblasti vypadá bezradně.

V Izraeli teď ale mají válečnou vládu.

Ano máte pravdu. Má tři členy a jistě se najde dostatek medií českého mainstreamu, které budou tvrdit, že pro demokratickou vládu je to standardní situace a že by se Česká republika měla vydat, když už ne příkladem Ukrajiny, tak příkladem státu Izrael. Obávám se, že Fialova vláda je schopna rozpoutat válku s ohledem na její extrémně malou podporu veřejnosti, což jasně dokládají průzkumy veřejného mínění v oblasti volebních preferencí. Vzpomínám na jedno vystoupení bezpečnostního poradce T. Pojara, který anexi Krymu zdůvodňoval klesající oblibou V. Putina. Taková malá válka vám tak nejenom dá mimořádné působnosti, jako v případě Zelenského, ale také popularitu. Ta ale 5demoliční vládě dezolátů schází.

Ale česká veřejnost Izrael podporuje?

No neřekl bych. Máte tady narativ o antiislámské SPD a o xenofobních Češích. Dne 1. 11. 2023 jsem se zeptal Kanceláře prezidenta republiky na to, kolik Čechů se zapojilo do bojů na Ukrajině a v Izraeli. Odpověď přišla za 10 dní s tím, že žádost o dovolení bojovat proti Rusku podalo 553 militantních Čechů a pro boj na straně Izraele nikdo. Svoji žádost jsem zopakoval 27. 12. 2023 a výsledek byl stejný. Přitom, když použiji rétoriku citované konference, je to mimořádná příležitost jak se zapojit do boje se skutečným terorismem. Takže podle výše uvedeného skóre mezi bojovníky proti Rusku a Hizballáhu to nakonec vypadá, že Češi jsou protiruští, tiše antisionističtí.

Zato prezident nešetří svými radami pro jednu nebo druhou stranu v obou konfliktech

Ano, máte pravdu. On byl vždycky v první linii. Jak přiznal, jeho IQ je 107, ale úspěch lidovce-astrologa docenta Baudyše, když se tehdy dnešní prezident zapojoval do řešení války v Jugoslávii, nezopakuje. Žádný mírový plán pro Ukrajinu, ani pro Izrael, žádná nominace na Nobelovu cenu. Snad by jenom měl vysvětlit, jak je to s jeho sponzory a poradci, jejich vztahem k firmě Colt a jejich obchodních aktivitách v Česku. Puška AR-15, která byla použita při tragické střelbě na Filosofické fakultě UK v Praze, přestala být v USA vyráběna v roce 2019 pro její časté používání při masových střelbách na školách. Někdo tuto značku ale v Česku přece musí servisně zastupovat.

Ale prezident byl první, kdo chtěl situaci po střelbě řešit.

Vidíte, to mě nenapadlo, že když takto utíkáte v čele pelotonu, můžete určovat jeho směr a tempo. V každém případě je to tragédie. Vyhasly životy nevinný lidí, a to rukou studenta Filosofické fakulty studujícího dějiny. Přitom si teď v lednu připomínáme 55. výročí sebeupálení Jana Palacha, studenta historie a politické ekonomie stejné fakulty, které se rozhodl provést 16. ledna 1969 na protest proti „blbé náladě“ v tehdejší společnosti. Já se obávám, že se úplnou pravdu o střelbě v budově Filosofické fakulty na Palachově náměstí dozvíme až po dlouhých letech, jako tomu bylo v případě Pochodně č. 1. Byť o tragédii Policie hojně informuje a vyvrací některé fámy. I přesto nadále zůstává mnoho bílých míst ze samotného zásahu. Hlavně čas, kdy policie věděla, že je onen člověk potenciálně nebezpečný a kdy začala jednat. K tomu si ještě přičtěme do očí bojící faktor, že vše vsadila na jednu kartu – budovu FF UK v Celetné. Na hlavní budovu fakulty na Palachově náměstí, kde se tragédie odehrála, téměř rezignovala. Navíc se objevují rozpory mezi pohledem Filosofické fakulty a Policie o zásahu proti aktivnímu střelci. V tomto případě GIBS napříště vyzval k lepší krizové komunikaci. Ale doufejme, že už nikdy k podobnému případu nedojde. U případu černých labutí stejně nikdy nevíme. Je tedy lepší se na podobné situace připravovat a hlavně jim aktivně předcházet. Tedy zvýšit bezpečnost a nenechat se ukolébat tím, že jsme byli jednou z nejbezpečnější zemí na světě.

Vy považujete zásah policie za systémové selhaní.

Ano, je tomu tak, ale dřív, než vysvětlím proč, musím se vyjádřit k tomu, proč nevidím naději na to, že by se veřejnost mohla dozvědět pravdu o masové střelbě okamžitě. Po smrti Jana Palacha, a zemřel v důsledku popálenin na většině svého těla, přišly zpravodajské služby s tím, že měl svůj čin vlastně jen předstírat a že chtěl použít „studený“ oheň a že se mu to vlastně vymklo kontrole. Narativ byl pravidelně opakován v měsíci Palachova výročí, aby to překrylo případné protesty. Tady se možná také vytvoří nějaký narativ, který pomůže současnému policejnímu prezidentovi a ministru vnitra za STAN. Podle mě, celá věc by měla být vyšetřována vyšetřovací Parlamentní komisí, protože od začátku samotného případu je tu tendence říkat jen to, co se hodí policii, vládě a zejména ministru vnitra. Veřejnost, která chce znát odpověď na otázku své bezpečnosti, potřebuje znát pravdu o stavu národní bezpečnosti. Jen si vezměte ten Audit národní bezpečnosti z roku 2016. Nebo nález Nejvyššího kontrolního úřadu k ochraně měkkých cílů. Tahle vláda koná stejně, jako konaly liberální vlády do povodní v roce 1997. Nekonaly. Když už je premiérovi líto obětovat předsedu strany STAN, za kterou jsou už čtyři mrtví v kauze Dozimetr, nebo předsedu strany vyznávajícího katolické zásady Junáka – českého skauta tím, že „zapaří“ na účet daňových poplatníků a „na počest“ těch nešťastných obětí, měl obětovat svého poradce pro bezpečnost, protože uplynulé dva roky funkčního období 5demoliční vlády ukázaly, že poradce Pojar je úplně k ničemu.

Co považuje za selhání konkrétně?

Pokud jde o práci policie, tak ta selhání byla viditelná, když někdo z policie nechal uniknout záznam události. Bohužel se ho nikdo nezastal z opozice jako whistleblowera, který nemohl být loajální ke STANBezpečnosti. Nemohu použít to, co pokřikovali příznivci na policii v době, kdy ministerstvo vnitra vedl S. Gross, byť STANStapo by konvenovalo k extremistickým postojům předsedy Starostů a nezávislých. STP se vlastně o střelce nijak operativně nestarala. Podle toho, co postupně víme z medií, na jaře 2023 si chudý student vzal milionovou půjčku na pořízení zbraní a munice v době extrémně vysokých úroků. Podle amerického výrobce jenom AR-15 stojí kolem 1000 USD. Za vše asi platil v hotovosti v igelitkách, aby si nikdo ničeho nevšiml, a k tomu si ve volných chvílích založil na Telegramu účet, kterému se svěřoval v ruštině, aby zapůsobil na rusky mluvící populaci.

Jenže třeba fotka střelce se objevila na parte spojená se jménem jiného studenta, které viselo v budově Filosofické fakulty. – David K. byl tedy s největší pravděpodobností šikanován. Jistě, navrhnete, že se to moc neliší od toho, když vystudovaný učitel vyvěsí na budovu ministerstva jako ministr vnitra megabillborad s podobiznou osoby, kterou zrovna nemá rád, a ta je v pytli na mrtvoly, ale to je přesně ten problém. Závěrem zasedání krizového štábu Univerzity Karlovy, jakož i samotného ministerstva školství, je zavedení tlačítek a omezení velikosti zavazadel. Podobný útok se ale může odehrát kdekoliv v jiných měkkých cílech. Takže až někdo vystřílí vlak, zakáže ministr dopravy vozit si sebou velké kufry? Přijatou politikou instituce hlásící se k Havlově odkazu je vlastně omezení svobody. Z tohoto paradoxu by měl jistě V. Havel radost.

Přitom problém je už v samotné výchově ve školách, kde se vše předalo do rukou neoliberálního privatizačního kapitalismu. Je ale také ve vzorech, které nám nabízejí politické elity chráněné imunitou nebo hroší kůží. Nemusel jsem souhlasit s Ivanem Langerem, ale on jako vystudovaný lékař by si zcela jistě nedovolil přát někomu veřejně smrt. Vít Rakušan má odstoupit, jestli se u nás má něco změnit.

Děkuji za rozhovor

 

Česko jako Bulharsko? Proč ne? Chtěly to přece i Novinky.cz

Česko jako Bulharsko? Proč ne? Chtěly to přece i Novinky.cz

Leden 10, 2024

Do německy mluvících zemí přišlo Euro s prvním lednem 2002 jako Teuro. Lidé měli pocit, že po vstupu do měnové unie obchodníci prostě zdraží.

V Česku Euro nemáme a zdražení nám nepřinesla koruna, ale dezolátská vláda s teologem na postu ministra zemědělství a nedospělými ministry, kteří se ještě ve svých 42 letech musí opíjet v práci jako ruští mužici. Přitom alkohol na pracovišti u jiných ústavních činitelů netolerují a takový alkoholismus, kdy někdo musí pít na pracovišti, považovali za důvod nemožnosti výkonu ústavních funkcí.

Že je v Česku draho si překvapivě všimly i Novinky.cz, ústřední mediální orgán české oligarchie, několikanásobný nositel ceny Křišťálová lupa. Novinky si konečně všimly, že se blížíme spíše Bulharsku než Rakousku, pokud jde o naše nakupování v obchodních řetězcích. Bulharsko ale také oznámilo, že chce do roku 2025 přijmout Euro.

Asi nepřekvapí, že příznivcem tohoto plánu je bulharský prezident, Rumen Radev, armádní generál ve výslužbě, který z počátku byl považován za naději demokracie a dnes spíše za její ohrožení. I když náš armádní generál v.v. nastupoval na Hrad se salazarovským heslem, že vrátí zemi klid a řád, je jeho vzorem Balkán a Bulharsko. A v tom se asi shodnou s premiérem a všemi koaličními stranami.

 

Pan Vajíčko a korupce

Pan Vajíčko a korupce

Leden 02, 2024

Když Česká strana sociálně demokratická (ta skutečná sociální demokracie, nikoliv SOCDEM) přebírala od Havlovy (skutečně) dočasné vlády vedené spolupracovníkem StB doc. Ing. Josefem Tošovským absolventem Vysoké školy ekonomické s dobrým jménem spálenou zemi, tehdejší premiér a pozdější prezident M. Zeman vyhlásil program Čisté ruce. Byla tu snaha bojovat s korupcí, neboť pravicové vlády podporované disidenty se řídily heslem Pecunia non olet (Peníze nesmrdí).

Jenže všimli jste si? Je tu Dozimetr, Stoka, Přerovský/Olomoucký dozimetr, Pardubická stoka a pan Vajíčko mlčí. Žádná podpora policii, žádná kritika 5demoliční vlády, jen brm, brm, brm, brm. A nic o korupci nenajdeme ani v knize o první linii. Přitom za jeho engéešování 83 % vojáků bylo znepokojeno korupcí; 26 % se s ní setkávalo v armádě jako celku.

Je mlčení pana Vajíčka způsobeno tím, že byl tak blízko skandálu se slipy SRDS? Nebo je to nedostatkem odborníků, kteří by mu mohli poradit? Vždyť jednoho odborníka po svém boku v první linii v boji za zdravou demokratickou společnost má. Pro lidi, jako je pan Vajíčko, pořádal reprezentativní akce u slavkovského bojiště, kde se elity české armády mohly převlékat za historickou generalitu. S odkazem na dobu, kterou chtěl tento poradce pana Vajíčka prožít a jeho vztah k životu, mu vojáci v duchu provolávali: „Ať žije generál Prasátko!“ Tak co bude s tím bojem s korupcí? To přece bylo to, co tu způsobilo blbou náladu!

 

Selhání systému?

Selhání systému?

Prosinec 30, 2023

Po tragické střelbě na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy se zejména na sociálních sítích vyrojilo mnoho otázek. Těch je víc, než samotných odpovědí. Dnes se už patrně přesně nedozvíme, co střelce vedlo k tak hrůznému činu, protože je mrtvý. Existuje varianta, že studenta, který vraždil, mohl někdo navést. Nebo to snad byla jen nápodoba ze zahraničí? Ostatně tohle tvrdí média i odborníci. Jedná se totiž o nejčastější jev. Čím více podobných případů narůstá po světě, tím větší je pravděpodobnost, že se to stane i u nás. Jenže je zde ještě více rozporů, než jen samotná nápodoba.

Podívejme se nejdříve na samotnou zbraň, kterou měl údajně útočník vraždit. Útočná puška AR – 15, která vychází z útočné pušky M – 16, byla hojně používána ve Vietnamu pro boj v tamní džungli. Cena této pušky je něco kolem 1000 USD. Ale některé média spekulují, že její cena se pohybuje něco kolem 100 tisíc. Kde je tedy pravda? Ta je zahalena v informačním šumu. Položme si otázku. Jak si mohl mladý student pořídit takto drahou pušku? Kde na to vzal peníze? Po zásahu na FF UK se totiž zjistilo, že měl vysloveně arzenál zbraní, které hodlal použít. Kde tyto zbraně vzal? Kde je koupil? Kdo mu je prodal? Nikomu nepřišlo divné, že si takhle mladý člověk kupuje a registruje tolik zbraní, jako kdyby měl vyrazit někam bojovat? Jestliže je puška AR – 15 útočná, co chtěl ve své rodné obci bránit útokem? Zřejmě selhání systému.

Proč nezareagoval Finanční analytický úřad (FAÚ), který podezřelé finanční toky monitoruje? Nakupoval zbraně kartou nebo převodem z účtu na účet? Pokud by je nakupoval v hotovosti, tak si někdo musel všimnout, že se jedná o značný obnos peněz a ten musí obchodník ze zákona nahlásit. Jenže se tak nestalo. Nikoho netrklo, že je to značná suma na mladého člověka, který zcela jistě nemá takový příjem. Nebo snad má? Dnešní moderní technologie tomu přejí, ale určitě by se jeho výdělek nedostal výše, než na několik desítek tisíc. Pokud na zbraně nešetřil roky a nepracoval v Praze. Takže zaspal jak ten, kdo zbraně prodal, stejně i analytický úřad. Jednalo se ale o řádnou zbraň, která byla od výrobce nebo se pohybovala na černém trhu? Zřejmě selhání systému.

Před rokem se v médiích objevila zpráva, že Zbraně pro Ukrajinu mohou skončit na černém trhu. Neskončila na něm náhodou i zbraň typu AR – 15 (nebo AR – 10, jak uvádí některé zdroje), případně i další zbraně, které pachatel měl? Tím nechci nijak tvrdit, že pachatel s nelegální puškou vraždil. Jen je nutné poukázat i na fakt, že zbraně z Ukrajiny se mohou rychle a poměrně snadno dostat k nepravým lidem. Mohou se k nám dostat jak zbraně z ruské strany, stejně i zbraně dodávané z USA pro samotnou Ukrajinu. Útočná puška AR – 15 totiž typově pochází právě z USA a byla hojně používána při podobných tragédiích jako na FF UK. Jak má tuto věc ošetřenou stát, aby se sem k nám do republiky nelegální zbraně nemohly dostat? Nebo stát jen v klidu spí, když už téměř všechny naše zbraně na Ukrajinu poslal? Bude se čekat na selhání systému?

Zajímavé ale je, že média tvrdí, tedy alespoň ta, která mají vyšetřovací spis k dispozici (sic!), že pachatel trpěl psychickými problémy. Sice netuším, jak se ke spisu média dostala, ale jedno je naprosto jasné. Dnes k získání zbrojního průkazu nepotřebujete psychologické testy. Kdysi to povinnost byla, ale s rozvolněním pravidel stačí jen doporučení od praktického lékaře. Takže zcela jistě bude nutné se vrátit k psychologickým testům a to i opakovaným. To bude samozřejmě znamenat náklady, o kterých asociální vláda P. Fialy, která se chce prošetřit k prosperitě, nechce slyšet. Ostatně psychologická a psychiatrická péče pod vedením asociálního ministra V. Válka z TOP 09 je v troskách.

Jak je možné, že nikoho netrklo podivné množství útočných zbraní u mladého člověka? Selhal totiž systém. Alespoň dle mého názoru. Vše se odvíjí od byznysu. Prodejce chtěl udělat kšeft, tak zbraně prodal. Peníze jsou přeci peníze. Ty nesmrdí a kšeft je kšeft. Proto nikdo žádnou podezřelou transakci nehlásil, všichni na tom chtěli vydělat. Prodejci zbraní by měli být určitě více pod dohledem. Stejně i ti, kdo poskytují výcvik. Jedná se totiž o vázanou živnost. Zda to novela zákona o zbraních a střelivu vyřeší je otázkou, ale určitě by se o to měla pokusit. Už jen proto, aby již k podobné tragédii, které se odehrála 21. 12. 2023, nikdy nedošlo.

 

30 PPŠ: Smrt u jezera

30 PPŠ: Smrt u jezera

Prosinec 28, 2023

Mladý Zeman se svými přáteli pracuje po válce v Kolíně v internačním táboře landsmanšaftu. Fascinován přítomností přemýšlí, kdo je v Kolíně gentleman? A jeho přátelé z lágru, spolu, se těší na budování nové republiky, kde budou platit nové informační zákony. Chtějí ve střední Evropě vybudovat -stan. Jenže během oslav konce války je zastřelen Zemanův otec. Stalo se tak během benátské noci, kdy ohňostroj překryje střelbu na Zemana staršího.

Ministr vnitra Rakušan (STAN) chce zakázat silvestrovský ohňostroj. Jednoduchý proces před sto lety na Praze 1 řádil Josef K., po sto letech David K. Ministr vnitra se bojí, že oba budou mít své následovníky. Rakušan je fascinován totalitou, komunismem. Evidentně pravidelně sledoval seriál natočený pod taktovkou socialistického ministerstva vnitra Třicet případů majora Zemana. Proto jako Kolíňák se svým teamem nařizuje zvýšit bdělost a ostražitost.

Rakušan (STAN) je gentleman. Tu se radikalizuje a jako novou sociální normu vyvěsí na státní budovu obraz s mrtvolou asi tak, jako visely hlavy popravených pánů na Staroměstské mostecké věži. Jindy se rozhodne zakázat ohňostroj, aby společně s Piráty ukázal, kdo je v Praze Selskou jízdou.

Vít Rakušan by měl jako místopředseda vlády odstoupit. V případu střelby na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy selhal jeho resort a svému policejnímu prezidentovi by měl doporučit to, co Kalina strážmistrovi v úvodním díle seriálu: „Kdybyste si např. podal žádost o pensionování, nepochybuji, že bude příznivě vyřízena.“ Od střelby v Uherském Brodě v roce 2015 uplynulo osm let a ministr i policejní prezident opět krčí rameny, že se s takovým případem ještě nesetkali. Víte Rakušane, stačilo!

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy