Generální stávka?!

Generální stávka?!

Listopad 22, 2023

Máme za sebou bujaré veselí, jásot, pochody, demonstrace i skandování. To vše jsme mohli vidět při oslavách 17. listopadu 1989. Naprosto byl zastíněn 17. listopad 1939, který vlastně určil název onoho dne, jako Mezinárodní den studentstva. Neustále si připomínáme, že žijeme více jak tři dekády v demokratické a svobodné společnosti se všemi jejími klady i zápory. S postupující globalizací však začíná nabývat na síle více negativum, než pozitivum. Vraťme se ale ještě na chvíli na konec listopadu 1989, kdy nastane zlom. Konkrétně se jedná o středu 27. listopadu. Tedy den, kdy se v tehdejším stále socialistickém Československu zastaví všechny stroje, továrny, instituce. Ano, začala generální stávka na podporu demonstrujících Jenže jak je možné, že se dokázala generální stávka uskutečnit a jaké měla nakonec důsledky?

Předně si musíme říci, že generální stávka nebyla v dobách, kdy veškerý průmysl měl pod sebou stát, nic neobvyklého. Podobně tomu bylo i v roce 1948, generální stávka se uskutečnila i v době první republiky. V obou dvou případech umožňovalo vznik generální stávky to, že existovalo většinou státní, chcete-li společenské vlastnictví výrobních prostředků. Z tohoto důvodu se dokázala generální stávka v roce 1989 uskutečnit. Co však nastalo poté, je věc, kterou nikdo nečekal. Po bujarém veselí, hned druhý rok, se Československem začalo šířit, že revoluce vlastně byla ukradena. Ale kým? Zejména západními kapitalistickými státy, protože naši čelní představitelé začali do naší země zvát různé experty na privatizaci státního majetku: tzv. chicagské hochy. Tito experti poté dokázali přijít nejen se šokovou terapií, která nakonec poslední dekádu starého tisíciletí přejmenovala na sprosté devadesátky, ale přišli i s možností, jak oslabit celý státní sektor snižováním vážnosti odborů. Z toho plyne, že pokud by na konci 80. let minulého století alespoň částečně existoval soukromý sektor, tak by ke generální stávce v tak masovém měřítku vlastně nemohlo dojít.

Tím se přesouváme do současnosti. V dnešních podmínkách, kdy neexistuje téměř žádné státní vlastnictví, tak ani nelze uskutečnit generální stávku v rozsahu roku 1989. Nebo si snad dovedete představit, jak soukromý sektor povolí stávkovat? Ten vám spíš řekne, že zítra už nemusíte chodit do zaměstnání. Nebo odvětí, ať si na stávku vezmeš dovolenou. Nefunkční a roztříštěné odbory tomu všemu napomáhají. Tohle jsou následky generální stávky z roku 1989 na podporu změn ve společnosti. Z výše uvedeného myšlenkového experimentu nám tedy plyne, že pokud bychom chtěli dnes uskutečnit generální stávku, tak jako v roce 1989, musíme mít nejprve většinu výrobních prostředků státních. Ano, aby se mohlo bojovat proti kapitalismu, tak je zejména nutné provádět zestátnění výrobních prostředků. To ale není zdaleka všechno. I když budete mít státní vlastnictví, tak ke generální stávce nemusí vůbec dojít a to za předpokladu, že výrobní prostředky budou fungovat pro všechny obyvatele.

90. léta 20. století byla pro někoho prostá, pro jiného sprostá. Obrovské uvolnění napětí a zábran však dovedlo naši zemi na pokraj biliónového zadlužení, které nemá v historii naší země obdoby. I to je jeden z negativních faktorů oné generální stávky roku 1989, která to možná myslela dobře, ale nakonec vše dopadlo tak, jak jsme vlastně nechtěli. Návraty do dob minulých nikam nevedou a jedině zavádění socialistických prvků do společnosti nás osvobodí od úplného zničení. Prolínání individualismu, honby za ziskem, úspěchem totiž neprodukuje zisk pro celé společenství, ale zejména pro vlastníky a akcionáře továren, firem či společností, které ovládají chod globalizace.

 

5demoliční vláda má motto „ukradneme to Spolu“

5demoliční vláda má motto „ukradneme to Spolu“

Listopad 19, 2023

Rozhovor se sociologem, analytikem a publicistou Janem Klánem

Tak nám před Dnem boje za svobodu a demokracii obvinili další politiky z ODS z korupce.

Ano, každý půlrok tam někdo spadne. Jednou Marek Šnajdr, jindy zločinecká skupina vedena Robertem Knoblochem (ODS), krajským šéfem ODS pro Olomoucký kraj a parterem v podnikání s předsedou Asociace krajů ČR MUDr. Martinem Kubou (ODS). Taková je už současná vláda dvou koalic: Spolu (brněnská Stoka a „olomoucký Dozimetr“) a PirSTAN (Dozimetr se čtyřmi mrtvými).

Je to překvapivé?

Ano i ne. U ODS se to dalo čekat. Je to strana, která je postavena na korupci od svého začátku. Její předseda nikdy nerozlišoval původ nebo skutečný účel peněz. Co bylo doma, to se v ODS počítalo. Na druhou stranu tu máte v koalicích strany, které se definují jako hodnotově založené: lidovci a piráti. Piráti na boji s korupcí založili svůj program. Katolickými lidovcům evidentně nic neříká: nepokradeš. Pirátům nevadí Dozimetr, lidovcům žádná z korupčních kauz ODS vedoucí koalici Spolu.

U lidovců se asi nic jiného nedá čekat.

No, to je strana, jejíž předseda seděl ve vládě s A. Babišem (ANO), aby jej pak kritizoval za korupci, když už se s ním nedělil o moc a nechtěli být Spolu. Je to strana, jejíž vedení praktikuje „týdny Nenávisti“, aby odvrátilo pozornost od problémů strany. To víte: „Čtyři nohy dobré, dvě lepší.“ Lidovci jsou prostě Bohem vyvolená strana: jednou Národní fronta, jindy Spolu.

Ale teď půjdou Spolu i do Evropy?

To je zajímavá otázka. Listopad byl protknut heslem: „Zpátky do Evropy“. Je to ale ODS, která se odštěpila z Občanského fóra, která nás tlačí úplně jiným směrem. Pohledem na globus zjistíme, že Taiwan, Izrael, Ukrajina a Tibet jsou Východ, nikoliv západ. Myšlení jejich špiček je také spíše byzantské.

Nač narážíte?

Vůdce evropské kandidátky, přítel V. Havla a disident, A. Vondra, je v čele kandidátky Spolu s další členkou ODS V. Vrecionovou, s kterou má nemanželského syna. Co je doma, to se v ODS počítá. Je třeba zaměstnávat příbuzné. Ale kde je morální postoj lidovců a TOP 09 tolikrát demonstrovaný vůči A. Babišovi? Takto to vypadá, že odkaz 17. listopadu je protekce, klientelismus a nepotismus.

Takže ukradneme to Spolu?

Ano, tak nějak. Dozimetr, „olomoucký dozimetr“ i Stoka ukazují, že v systému je dost peněz, že není třeba zvyšovat daně, když je stále z čeho krást. Jenže oni změnili Česko v Crony capitalism, systém, kde 15 % HDP je vytvářeno „jánabrachismem“ = Spolu. The Economist letos posunul v jeho Crony Capitalism Index Česko na druhé místo za Rusko. – Tahle pětidemoliční vláda nás táhne do Kyjeva a Moskvy.

To není radostná perspektiva.  

Určitě, „jánabráchu-kapitalismus“ podkopává demokracii, protože běžný člověk vidí, že nejsou rovné šance pro všechny, že centrální politika je jen divadlo, že demokratická iniciativa bude potlačena, když si to mocní přejí. „Čtyři nohy dobré, dvě lepší.“ Jestliže Baťa vydal knihu s názvem Budujeme stát pro 40 000 000 lidí, aby naznačil svou vizi pro meziválečné Československo, ODS, TOP09 a STAN to vidí jinak. Budujeme stát pro několik oligarchů, tak by se mohla jmenovat jejich kniha. – Návrat do Evropy pro ně znamená zase Rusko a Ukrajina. Proto je dnes Česko zemí, kde zítra bude znamenat stále ještě včera.

 

Ale od velké sametové revoluce už uběhlo 34 let. Blížíme se k těm 40 rokům, které podle současných narativů měly zničit Česko.

Ano, prožíváme období Normalizace. Místo Štrougala je tu Fiala, místo Lorence Rakušan. Místo ropné krize je tu krize plynová. Tu ale nezpůsobil OPEC, ale 5demoliční politika války a korupce. Jestliže je ruský plynárenský a ropný průmysl státní, pak zisky z růstu ceny ropy a plynu inkasuje ruský stát. A evidentně se objem světového trhu s ropou a plynem za poslední rok a půl nezmenšil, ani nezvětšil. Jenom český průmysl se v důsledku růstu cen energií stal méně konkurenceschopný.

Už přes rok klesá spotřeba domácností.

Ano, pro domácnosti je válka tragédie, protože válka nám přinesla inflaci a pokles reálné hodnoty příjmů, důchodů i úspor. Loni nám předsedkyně TOP 09 doporučovala svetr navíc, letos by třeba mohla přijít s tím, abychom méně jedli. V 90. letech přišla ODS s heslem utahování opasků. Ted už jsou to ale spíše smyčky. Skoro to vypadá, že 5demolice v občanech vidí jakási „lidská zvířata“, která je třeba nahnat do chudoby, a pak jim cestou církevních charit pomoci. – Slabé státy se ale v minulosti stávaly objetí států silnějších. Tato vláda systematicky podkopává stát a považuje to za morální postoj.

 

Mezi současností a minulostí

Mezi současností a minulostí

Listopad 17, 2023

Když před 34 lety končil tehdejší režim, nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k restauraci kapitalismu. Jak je možné, že se tak stalo? Ještě začátkem roku 1989 tehdejší sociologické výzkumy ukazovaly, že ve společnosti stoupá nespokojenost. Sociologové té doby upozorňovali vládnoucí elity, že se tehdejší KSČ čím dál více odcizovala veřejnosti. Nicméně politické elity tyto výzkumy vnímaly jen velice okrajově a myslely si, že vše bude fungovat dál, jen pod rouškou demokratizace a přestavby tehdejší společnosti. Skutečností bylo, že se projevy politické elity o úspěšné současnosti a probíhající přestavbě odlišovaly od reality, která měla mnohé dnes všeobecné známé vady a žádná přestavba nebyla dostatečně hluboká. Lidé začali volat po změně a v odpovědích sociologům říkali, že přestavba neprobíhá dostatečně a je poměrně pomalá.

Pokud nahlédneme do sociologických výzkumů z května roku 1989, tak zjistíme, že na otázku, zda je v ČSSR politický systém demokratický, odpověděla polovina respondentů, že ano a druhá polovina, že nikoliv. S tím rovněž souvisela otázka, které opoziční organizace by měly mít své zastoupení v Národní frontě. Nejčetněji lidé odpovídali, že neví. Zaznívaly i odpovědi, že by své zástupce v Národní frontě měla mít Charta 77 a jiné neformální skupiny. To, že na jaře před 30 lety byl požadavek hluboké přestavby oprávněný, vyplývalo jak z neutěšeného stavu životního prostředí, z pomalého zavádění inovací a také z nedostatku svobody a demokracie.

V průběhu roku 1989 bylo čím dál více patrné, že většina lidí začíná tehdejší systém hodnotit velice kriticky. Ať už se jednalo o otázku ekologie nebo politických svobod. Rovněž volání po demokratických reformách bylo čím dál hlasitější nejen ze strany opozice ale i členů KSČ. Víc a víc lidí začalo odmítat i článek 4 tehdejší Ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti, protože KSČ nestačila adekvátně reagovat na změny ve společnosti. Nicméně přesto 50 % tehdejších respondentů uvedlo, že vedoucí úloha KSČ je ve společnosti potřebná. Je ovšem možné, že právě v této otázce se respondenti obávali říci otevřeně svůj názor a podpora zachování vedoucí úlohy strany byla ještě menší. 50 % respondentů také zpochybňovalo správnou realizaci vedoucí úlohy KSČ. To znamená, že lidé chtěli změnu vedoucí úlohy KSČ směrem k demokratizaci a nechtěli už trpět nadvládu politbyra, ačkoli se lišily jejich názory na to, zda má být nastolena celková pluralita nebo jen demokratičtější vláda KSČ. Zajímavé bylo zjištění, zda občané chtějí, aby se podniky vracely do soukromých rukou. Téměř 70 % respondentů odpovědělo, že by k tomu nemělo dojít. To je v ostrém rozporu s tím, co přišlo v následujících letech.

Přišel listopad 1989, který znamenal konec tehdejšího systému. Občané ale i tehdy stále chtěli socialistickou cestu, nebo něco mezi socialismem a kapitalismem. Kapitalistickou cestu, kde jsme v současné době, tenkrát chtěl jen zanedbatelný zlomek lidí (3 %). V tom, že socialistické státy sovětského typu prohrály v globálním soupeření s kapitalismem, hrál velkou roli i fakt, že se tehdejší politické elity neřídily tím, co tenkrát zjišťovali sociologové.

 

Velký restart Česka

Velký restart Česka

Listopad 12, 2023

Pětidemoliční vláda se rozhodla překrýt svou neschopnost kampaní za 42 mil. Kč. Prý má občanům připomínat, že má 5demoliční vládu. Jako by to občané nevěděli, když jdou nakupovat, platí účty za energie a sledují oligarchmédia. Připomínají si to nejenom cenami v obchodě, ale také čtyřmi mrtvými kolem STAN a jeho kauze Dozimetr. K vysmívající kampani tu je ještě kampaň ODS cynicky připomínající, že 5D způsobila Česku modrou smrt známou z Windows.

Ale co to má být ten velký restart? Premiér z ODS vyrazil na nákupy do Bavorska, aby zjistil, že sociální demokracie a sociálně-tržní hospodářství funguje jinak, než dřevní liberalismus Adama Smitha, kterého pětidemoličáci staví proti doktríně Karla Marxe. Ano, model kapitalismu zvaný sociálně-tržní hospodářství nemá problém s regulovanými cenami, subvencováním základních potřeb, regulací monopolů, zvyšováním participace občanů na demokracii moci a zvyšováním sociální spravedlnosti.

Vypadá to tedy, že ODS nákupem v Německu konečně pochopila, jaké jsou hmatatelné důsledky současného vládnutí liberálních dezolátů, které se řídi opakem leninské poučky, že ekonomika je základna a zbytek je nadstavba. Bude tedy ten restart Česka ve smyslu zavedení a rozšíření sociálně-tržního hospodářství, nebo se zase programově přiblížíme oligokapitalismu Ruska a beznaději Blízkého Východu?

 

Slovensko-ruské VVERky

Slovensko-ruské VVERky

Listopad 08, 2023

Česká republika a její 5D vláda se neustále rozmýšlí, zda dostavět jadernou elektrárnu Dukovany. Několikrát bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele reaktorů. Nejprve tak učinila vláda Andreje Babiše a nyní vláda Petra Fialy. Zprvu se zdálo, že výběrové řízení půjde naprosto hladce a korektně. Mohl se přihlásit kdokoliv. Tedy kupříkladu i ruský Rosatom nebo jaderná společnost CGN z Číny. Tato skutečnost ale začala vadit zejména pravicovým politikům, například T. Czerninovi z TOP 09 nebo M. Hilšerovi, kteří tuto skutečnost začali ideologicky napadat. Ruská jaderná technika měla být dle jejich slov bezpečnostním rizikem. Pravděpodobně z hlediska špionáže (už vidím, jak by nás Rosatom sledoval). Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová k tomu řekla, že ruský projekt bude určitě technicky na vysoké úrovni, ale pravděpodobně bychom to nedokázali uhlídat dle západních STANdardů. Ze snahy zvýšit energetickou soběstačnost se stalo politické téma. Jak se ale staví jaderné reaktory, nám nyní ukázalo mnohdy politiky, ale i komentátory zavrhované Slovensko.

Jaderná elektrárna Mochovce se začala stavět ještě v době reálného socialismu (1. 10. 1983), po převratu roku 1989 byla stavba pozastavena a následně obnovena. Jaderné reaktory jsou zde typu VVER. Tedy sovětské, dnes ruské, konstrukce. Jedny z nejbezpečnějších reaktorů na světě. Jsou rozšířeny zejména v Evropě, ale i jinde. Nikomu nevadilo, že v této elektrárně je právě tento typ reaktoru. Ten samý, které stojí v našich dvou JE Dukovany a Temelín. Proč tedy nikdo z našich politiků neprotestuje proti tomu, že na Slovensku dostavěli a spustili na plný výkon nejmodernější ruský typ reaktoru VVER? Ticho po pěšině. Dokonce mlčí i lidový prezident Petr Pavel. Nenápadně se ale připravuje přihrání naší jaderné bezpečnosti nebezpečnému americkému podniku Westinghouse, který byl již v bankrotu. Ideologie až na prvním místě, bezpečnost a nákladnost na druhém. To je heslo 5D vlády!

Česká republika si na dostavu nějakého toho jaderného reaktoru asi ještě počká. Pokud pomineme ideologicky zabarvené výběrové řízení, tak zjistíme, že reaktory se dostaví až někdy po roce 2035. To Slovensko tuto věc stihlo v rekordním čase i s přerušením stavby. I přes zpoždění, které bylo více jak 10 let, se jedná o úžasný příběh, jak potvrdil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Navíc pokyn k dostavbě 3 reaktoru dala vláda R. Fica v roce 2009. O to více může Slovensko slavit. Na Slovensko čeští pravicoví politici poukazují jako na vazala Moskvy podobně jako na Maďarsko. Jenže obě tyto země se snaží být na vysoké úrovni v oblasti jaderné technologie. A kdo jiný tohle dokáže zajistit? Jsou to jen dvě země, které dokáží hrát prim v oblasti jaderné technologie – Rusko nebo Čína. Spuštění dalšího reaktoru typu VVER v Mochovcích dává tomuto tvrzení za pravdu. Za to česká 5demoliční vláda provádí ideologickou jadernou nebezpečnost.

 

Politika ministerstva vnitra nese očekávané ovoce

Politika ministerstva vnitra nese očekávané ovoce

Listopad 08, 2023

Ministr vnitra strany spojené s kauzou Dozimetr, kde jsou již čtyři mrtví, obhajoval leták desatera bezpečného chování na internetu. Dříve býval Březen - měsíc internetu. Dnes je to Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti. Holt, dříve jsme měli měsíc Československo - sovětského přátelství dnes je to s Evropskou unií na věčné časy, jak prosazuje STAN, Piráti a další demoliční strany.

Rakušanova kampaň má ale překvapivě úspěch. Leták byl vydán pro seniory a juniory. První bod ze STAN desatera pro seniory zní: "Mysli na svou digitální stopu." (pro juniory "Nebuď jako dinosaurus, mysli na digitální stopu"). Jinak to ani u dozimetrické strany, jejíž vrcholní představitelé používají šifrované telefony, nemůže být jinak. Vypadá to, že, překvapivě, politický dinosaurus (senior) M. Kalousek z TOP 09 ten leták četl. Jak jinak si lze vysvětlit jeho vyjádření, že se stydí za poměry v zemi? 

Jako liberál vzpomínající stále na tradice, odpovědnost, prosperitu v Česku ještě před rokem 2009, chtěl jet taxíkem z letiště Václava Havla, ducha hor české humanity a disidenta, po jehož informační stopě šlo v době totality ministerstvo vnitra. Jenže monopol na provoz taxíků tam má americká firma Uber. A M. Kalousek, jako správná kremrole, jak tyto lidi, kteří se nechtějí podřizovat diktátu nekvalifikované vládní většiny, se rozčílil:  "Jenže jsem se dozvěděl, že aby mi byla služba poskytnuta, musím si ji objednat přes aplikaci, nebo se zaregistrovat v terminálu v letištní hale."

Co s takovým dezolátem, který se řídí doporučením ministerstva vnitra, bude teď 5D vláda dělat? - Není čas odvolat ministra vnitra?

 

Čtyři mrtví stačí, Rakoušku!

Čtyři mrtví stačí, Rakoušku!

Listopad 02, 2023

STAN je jedinečná strana, strana se vztahem k mrtvým. Snad jen Karel Kopfrkingl majitel pohřebního úřadu by si vyzdobil budovu, kde pracuje, mrtvolou v pytli.

Ano, pro předsedu STAN V. Rakušana, vystudovaného učitele, je smrt nadživotním politickým tématem. Podle rozměru plachty, je smrt ostatním lidem jeho velkým přáním. Proto nepřekvapí, že mrtvých v kauze STANu Dozimetr přibývá.

Jak naznačuje S. Slonková STAN je stranou českých divokých devadesátek, nebo budoucnosti rýsované podle ukrajinského vzoru. A Vít Rakušan? Nevadí mu stylizace do putinbráchy a podporu ostatních hvězd STAN má zajištěnu. STAN je totiž stranou cynismu. Máme se tedy na co těšit.

 

The X - Files Jany Černochové

The X - Files Jany Černochové

Říjen 31, 2023

Jana Černochová, ministryně obrany České republiky, přezdívaná ministryně války alias krvavá Jana o sobě dala vědět. Na sociální síti X, dříve Twitter napsala, že by Česká republika měla vystoupit z OSN. Toto její prohlášení strhlo vlnu kritiky a to nejen z řad opozice, ale dokonce i od jejích vládních kolegů. Kupříkladu ministr pravdy a lásky Vít Rakušan prohlásil, že jí doporučí, aby příště raději napočítala do třiceti, než něco na sociální sítě napíše. Inu proti gustu žádný dyšputát. Jen aby se někdo nepřepočítal.

Zapomíná se totiž na fakt, že ministryně J. Černochová je nejdříve poslankyní a až poté ministryní. Ministryně, která řinčí zbraněmi, nevolá po míru, a chce válku, totiž složila slib poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Její výrok o vystoupení Česka z OSN tedy můžeme vyložit i jako porušení tohoto slibu. Je to logické, protože stejně jako ostatní členové ODS v parlamentu a ve vládě nemá žádné svědomí a čest.

Nemůžeme se tedy poté divit už vůbec ničemu. Svědomí, morálka a čest je současné 5D vládě naprosto cizí. Zejména u paní ministryně Černochové můžeme pozorovat záhadné pomatení smyslů a ke svým výlevům používá sociální síť X. Možná to bude brzy The X - Files Jany Černochové. To jsme ostatně mohli vidět v jejím posledním duševním rozpoložení, kdy si spletla instituce. Prohlásila: „ Irán se ve čtvrtek (2. 11. 2023) stane předsednickou zemí Rady OSN pro lidská práva. K tomu dále dodala: „Íránský režim sponzoroval vraždění Izraelců teroristy z Hamásu, je odpovědný za nárůst poprav v jejich zemi, za utlačování žen a dívek i nedávnou smrt 16leté Armity, která zemřela poté, co byla v metru napadena íránskou mravnostní policií za to, že nenosila povinný hidžáb,“ pokračovala Černochová. „Tento režim nám bude v Radě OSN od čtvrtka kázat o lidských právech. Gratuluji. Na Chartě OSN se musí rozpouštět inkoust,“ Jak se ale následně zjistilo, tak Irán povede dvoudenní summit Sociálního fóra o lidských právech. Radě OSN pro lidská práva předsedá Česká republika. Takže paní ministryně přestřelila a dokazuje, že je pravděpodobně neschopná řídit rezort obrany.

A na závěr by si paní ministryně měla zopakovat dějepis a také fungování českého a evropského politického i právního systému. Přeci jen absolventka Metropolitní univerzity v Praze by takové věci měla mít snad v malíku, ne? Zjistila by totiž, že jak České republika, stejně i EU finančně podporovaly Palestinu. Takže kdo koho sponzoroval? Irán Hamás, Evropa Palestinu. Inu popletení smyslů paní ministryně je naprosto mistrné. Prostě české The X – Files v podaní Jany Černochové.

 

Vzpomínáte?

Vzpomínáte?

Říjen 26, 2023

Když se v roce 2010 dostali k moci pánové Nečas (ODS), Kalousek (TOP09), John (VV) a Vondra (ODS), prosadili plošné snížení tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání k 1. 1. 2011. Tím se služba v bezpečnostním sektoru stala neatraktivní a oni to věděli.

Příliv nových lidí do služby se zpomalil, odchod ze služby se zrychlil. Co následovala po roce 2014, když už tato Putinova úderka byla pryč, je známo: rychlé zvyšování platů vojáků, policistů, hasičů, celníků, příslušníků Vězeňské služby a zpravodajských služeb, aby se zacelil dopad tohoto prokremelského opatření oslabujícího naši bezpečnost. Inu, kdo dnes nejvíc křičí, z toho to nejvíc fičí, jak praví jedno z lidových pořekadel.

 

Odvolejte Lipavského!

Odvolejte Lipavského!

Říjen 22, 2023

Rodinné stříbro Pirátů se jmenuje Jan Lipavský, bakalář Jan Lipavský, veselý ministr zahraničních věcí. V souvislosti s arabsko - izraelskou krizí se k němu vyjádřil kriticky exprezident M. Zeman: „v každé normální zemi má slovo premiéra vetší váhu než slovo jakéhokoli ministra, tím spíše ministra bez dostatečného vzdělání“, prezident P. Pavel raději mlčel a premiér P. Fiala rovněž. Tehdy šlo o stěhování českého velvyslanectví z Jarního Pahorku (Tel Avivu) do Jeruzaléma. K přesunu vyzval premiér Fiala, ale necelých 24 hodin poté se proti postavil ministra zahraničí J. Lipavský. Piráti tedy doslova zařízli plán P. Fialy. Exprezident Zeman to vyjádřil jasně: „Hra, kterou napsal idiot“.

Nyní jde o kontrolu pomoci palestinskému územím. O ní se v českých mediích všeobecně mlčí. Přitom Česko Palestincům pomáhalo. Tuto skutečnost lze vyčíst ze státního závěrečného účtu Ministerstva zahraničních věcí za rok 2022, který Pirát - ministr podepsal.

Lze tu najít příspěvek WHO (Světové zdravotnické organizace) v Palestině ve výši 6.3 mil. Kč a projekt záchrany novorozenců v Palestině ve výši 0,3 mil. Kč. Z vyjádření Jana Lipavského, který navrhuje, aby byla pozastavena veškerá finanční pomoc Palestině, než se vyjasní, kam peníze přesně putují, vyplývá, že jeho ministerstvo neví, co se s českou pomocí Palestině ve skutečnosti děje. Asi nastal čas na výměnu ministra zahraničí.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy