Pan Vajíčko metelesku blesku!

Pan Vajíčko metelesku blesku!

Červen 01, 2023

Hrad navštívila rumunská delegace: „Bine ați venit, dragi prieteni, pe Castel (Tak vás srdečně, přátelé, vítám u nás v závodě).“ „Dânsul este tovarășul Șeful Statului Major General Řehka. (Tohle je kamarád náčelník Generálního štábu Řehka).“ „Eu mă numesc Pavel și sînt aici președintele. (Já se jmenuji Pavel a jsem tady mistrem.)“ „Dânsul este Černochová, semtele. (Tohle je ministryně obrany),“ Tak nějak mohla probíhat konverzace na Hradě, kdyby ji navštívil Nicolae Ciucă, ministerský předseda Rumunska.

Jenže do Rumunska je to na motorce na dlouho a o Rumunsko v Česku stojí jen málokdo, ačkoliv to bylo Rumunsko, které odmítlo poskytnout Sovětům spřátelenou pomoc při restartu komunismu v Československu v roce 1968. No a taky Nicolae Ciucă vystřídal ve funkci Ludovica Orbana. A slovo Orbán je mezi technopopulisty fuj. To radši Kaczyński, protože v té legendě byl Čech, Lech a Rus.

Přesto by to bylo zajímavé, kdyby se setkali Pavel, Řehka a Ciucă – generálové hovořící anglicky, ale také produkty vzdělávání Varšavské smlouvy. Dodnes je tento ruský systém v Česku ctěn a ani paní Č na Valech na něj nedá dopustit. Dokonce je snaha jej rozšířit. Řeč je o vojenských gymnáziích, dnes lyceích. I Nicolae Ionel Ciucă je jeho absolventem. Za získání někoho ze základky pro studium hornictví nebo vojenství dostávali třídní učitelé odměny od tři set do tisícovky. Na tyhle školy tedy v 70. a 80. letech 20. století posílali své děti vojenští rodiče, anebo zoufalci. Člověk se mohl po maturitě vyplatit asi 20 tisíci Kčs, anebo povinně nastoupit studium na některé vojenské vysoké škole, a to podle svého prospěchu a potřeb lidové armády. Vojenská vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově přijala všechno a všechny, kdo byli ochotni sloužit státu a nevadilo jim, že titul inženýr bude veřejností brán jako inženýr pořadového kroku.

Takže je to nakonec paradox, že podobně jako kdysi v Chile jsou to vojáci, kdo mají spasit východoevropské pojetí demokracie. Jestliže na vysoké školy mohlo dříve nastoupit 10 % populačního ročníku, z vojenských gymnázií to byly všichni. Neexistoval výběr. Pan Kobliha se na rozdíl od pana Vajíčka musel snažit. Dnes tihle lidé s jejich plánem vnitřní obrany zachraňují demokracii, zejména tu „demokracii“ na Ukrajině. Ami, metelesku blesku!

Jiný pohled na měnovou reformu 1953

Jiný pohled na měnovou reformu 1953

Květen 30, 2023

Je tomu již 70 let, co v tehdejším Československu proběhla měnová reforma. Ta je klasickými médii (například IDnes, Lidovky, Česká televize atd.) prezentována jako zlodějina – jak například uvedl historik Zdeněk Jirásek v roce 2018. Na čem se většina historiků ale shodne je, že reforma byla nutná. Jinou otázkou je, že nebyla citlivá vůči mnohým obyvatelům – zejména dělníkům. Právě proto proběhlo i několik větších protestů. Zejména v Plzni. Podívejme se ale na celou situaci ještě jinak, než nám dnes říkají pravicoví politici nebo média. Byla měnová reforma roku 1953 skutečně zlodějinou?

Předně si musíme říci několik faktorů, které k měnové reformě vedly. V roce 1945 proběhla první měnová reforma, kdy se ČSR vracelo ke koruně. Nastal totiž problém, že se na území osvobozeného státu nacházely zejména dva druhy měny. Protektorátní peníze a slovenské peníze, v menší míře rovněž i říšská marka. Tento stav bylo nutné vyřešit. Byl nastolen tzv. vázaný trh a přídělový (lístkový systém). Ten byl zaveden už za druhé světové války, a proto se na něj navázalo. V období let 1945 - 1948 se o měnové reformě jen šuškalo. Navíc zde existoval jeden nesporný fakt – o měnové reformě se již mluvilo koncem 30. let 20. století, ale myšlenky na ni přerušila druhá světová válka.

V roce 1949 započala první pětiletka, která trvala až do roku 1954. Ta ukázala na limity československého hospodářství, které se čím dál více orientovalo na těžkou (zbrojní) výrobu. Životní úroveň obyvatelstva nijak nerostla, proto kvetl černý (šmelinářský) trh. Tomu bylo potřeba učinit přítrž. Navíc v roce 1953 bylo Československo poslední zemí v tzv. východním bloku, kde doposud neproběhla řádná měnová reforma. Aby mohla začít stoupat životní úroveň, bylo nutné zrušit lístkový systém.

Načasování měnové reformy bylo utajováno. Ostatně i to je v pořádku, protože občané museli být informováni najednou a ne po kouskách. Jinou otázkou bylo, že tehdejší prezident Antonín Zápotocký tvrdil, že žádná reforma nebude. To byl velký problém, který znevážil jeho úřad. Reforma, která byla zahájena 1. 6. 1953 byla sice necitlivá k obyvatelstvu, ale měla i několik kladných stránek. Mezi ně patřilo zejména uvolnění vázaného (přídělového) systému, který vázal kolem 80% spotřebního zboží. Dále peněžní reforma postihla zejména spekulanty, kteří vydělávali na nedostatkovém zboží na černém trhu, což bylo rovněž kladem.

Díky měnové reformě 1953 se zrušil lístkový systém, omezen vázaný a více se otevřel volný trh. Ten byl částečně otevřen již od roku 1949. Dalším kladem bylo, že finanční kapitál, který na svých účtech měla alokována maloburžoazie, zůstal v republice. To je v ostrém kontrastu s dnešní dobou, kdy je téměř veškerý finanční kapitál odváděn do zahraničí. Díky měnové reformě posléze začaly ceny spotřebního zboží klesat a životní úroveň pomalu stoupat. Lidé si mohli dovolit více věcí, než před reformou. I to byl kladný prvek tehdejší reformy. Byť krátce po uskutečnění reformy klesla životní úroveň o téměř 30%, což vyvolalo vlnu nevole.

Mezi negativa patřilo, že reforma přišla krátce po výplatě. To byla největší chyba, která pobouřila mnoho lidí – zejména dělníky. Určitou roli v přípravě reformy zcela jistě hráli sovětští poradci, kteří k nám dorazili, aby nám radili (podobně k nám v 90. letech 20. století zase dorazili poradci američtí, aby nám opět radili).

Ať už budeme měnovou reformu posuzovat po 70 letech jakkoliv musí se jasně říci, že byla nutná. Její provedení bylo sice nešťastné, ale je poučením pro současnou dobu. Ta je totiž v podobných nesnázích jako společnost tenkrát. Klesá životní úroveň, kapitál odplouvá do zahraničí, orientujeme se na válečný konflikt. Občané na vše mají doplatit propadem životní úrovně, mají se uskromnit. Proběhnou opět nějaké masové protesty jako v roce 1953 v Plzni? Vyjdou snad dělníci a zaměstnanci protestovat proti současné vládě, která rovněž ožebračuje občany?

Dnes máme plné výkladní skříně chrámů konzumu. Spotřební zboží se stalo hnacím motorem dnešní ekonomiky. Je zde ale jeden podstatný rozdíl od doby před 70 lety. V té době jsme mnoho věcí vyráběli na svém vlastním území, vlastním úsilím. Dokázali jsme kapitál udržet v tuzemsku a díky tomu se později mohla rozvíjet socialistická ekonomika i společnost. Rovněž výkladní skříně obchodů byly nablýskané a zajímavé, stejně jako dnes.

Měnovou reformu roku 1953 je nutné vnímat v tehdejších historických souvislostech a to včetně závislosti na tehdejším Sovětském svazu. Není možné ji vytrhávat z kontextu, ale je nutné se z ní poučit a ne ji jen bezhlavě kritizovat.

 

Sexistický podplukovník?

Sexistický podplukovník?

Květen 30, 2023

Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí nalezneme následující doporučení pro turisty, kteří chtějí navštívit Jižní Koreu: „v Koreji jsou velmi přísně posuzovány případy sexuálního obtěžování, včetně jakéhokoliv dotýkání nebo poznámek nevhodné povahy“. Tato skutečnost platila i pro podplukovníka, který je v Jižní Koreji stále zadržován pro sexuální obtěžování tamní hygieničky. Jasně, někteří v české delegaci, kterou vedl odéesák Martin Kupka, mohli mít diplomatický pas, takže nemuseli takové varování z Ministerstva zahraničích věcí brát vážně.

Armádní lékař čekající teď na soud měl možná pas služební, který dává také určitou imunitu. Jenže lékař - voják právě měl jít ostatním příkladem, vždyť každý profesionální voják by měl podle rozkazu ministra procházet každého čtvrtroku vojensko-odbornou přípravou. Ta je mj. dotována ze státního rozpočtu. Jenom letos je v rozpočtu Ministerstva obrany vyhrazeno 6,7 mil. Kč na program sociální prevence a prevence kriminality.

Otázkou je, co se za tyto peníze vůbec pořídí? Citujme ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2020: "MV, MSp a MO většinově nestanovila při poskytování podpory prevence kriminality konkrétní měřitelné cíle, kterých bude podporou dosaženo. MV, MSp a MO také při poskytování a užití peněžních prostředků neurčila měřitelné ukazatele pro vyhodnocení jednotlivých projektů." Takže kdo ví, co podplukovník vlastně na povinném zaměstnání mohl pochytit. Zatím to vypadá, že si na Ústavu leteckého zdravotnictví, p. o. v době vojensko-odborné přípravy zřejmě hráli na doktory a sestřičky.

 

Pan Vajíčko požárníkem

Pan Vajíčko požárníkem

Květen 29, 2023

Pan vajíčko, jeden z velitelů 601. skupiny speciálních operací v Prostějově a zvolený prezident České republiky, se rozhodl hasit spor jiného velitele 601. skupiny speciálních sil v Prostějově a významného východoevropského reformátora demokratických civilně-vojenských vztahů s jeho nejbližší spolupracovnicí. Její příjmení také začíná na Č, ale Zuzana to není. Ta je sama doma s úřednickou vládou a přiznala se, že by byla ochotná i respektovat pravidla slovenské demokracie.

Velitelé 601. skupiny speciálních operací v Prostějově, která byla do roku 2014 integrální součástí Vojenského zpravodajství, a tedy i její velitelé byly součástí zpravodajské služby, jsou obvykle považováni za něco extra, dostali přídavek elitní. Podle českých žurnalistů máme elitní policisty, celníky a vojáky, ale nemáme žádné elitní politiky a elitní politické strany. Ale fakt jsou elitní?

OK, pan Vajíčko umí jezdit na motorce a dostal od Rusů zpravodajský kurs. Josef Prokš se pro změnu zapletl s absolventkou VPA KGB, která se stýkala s Putinovým agentem.

Pak tu jsou pravomocně odsouzení za zneužití Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník, Milan Kovanda, David Franta a Pavel Kovář. Ti, jak se zdá, nerozumí českým zákonům. To však nijak neohrožuje jejich kariéry. Naopak, podobně jako náčelník Generálního štábu Karel Řehka, vzdělávaný podobně jako pan Vajíčko na náklady daňových poplatníků ve Velké Británii, mají šanci stát se díky své povaze a kvalifikaci dalšími nejvýše postavenými vojáky českých ozbrojených sil. Pavel Štefka nerozuměl fakturám. A to je asi ta pravá kvalifikace pro Vajíčkovy náčelníky. V abecedě NATO se na Hradě asi odehrál Alpha Charlie, protože stav v armádě je Charlie Foxtrot; a možná paní Č vůči armádě funguje ve skutečnosti jako Charlie.  

 

Bezvýznamový identifikátor

Bezvýznamový identifikátor

Květen 25, 2023

Zpěvačka Jitka Zelenková zpívá v jedné písničce „když se narodíme, tátu s mámou máme“. Krom toho máme po narození také přiděleno rodné číslo. To nás posléze provází celý náš život. Je součástí našeho já. Z jeho čísel poznáme, kdy jsme se přesně narodili. Má tedy jasně danou funkci, která nás identifikuje jako osobu. S nastupující digitalizací je zde ale snaha rodné číslo nahradit kódem, ze kterého nic nepoznáte. Jedná se o tzv. bezvýznamový identifikátor. S nápadem na ukončení přidělování rodných čísel nepřišel nikdo jiný, než ministr pro digitalizaci, pirátí šéf Ivan Bartoš.

Sám osobně jsem proti rušení rodných čísel. Už jen proto, že je součástí našeho vlastního já. Má navíc určitou symboliku. K tomu můžeme přičíst i ten fakt, že je uváděno na různých dokladech – například občanském průkazu. Nápad na zrušení rodného čísla není nový. Začal se skloňovat již v době, kdy se zaváděly základní registry pro státní správu. Podporovatelé tohoto nápadu argumentují tím, že v budoucnu bude počet kombinací rodných čísel vyčerpán. V tom já problém nevidím, protože vždy můžete za lomítko přidat nějaké další číslo. Dalším argumentem pro ukončení rodných čísel je ryze ochranný – tedy ochrana osobních dat. Jenže v době kapitalismu dohledu žádná osobní data neexistují. Vše je veřejné. Ještě navíc ve chvíli, kdy data dobrovolně dáváme k dispozici soukromým korporacím.

Ale zpět k tématu ukončení rodných čísel. Změna, se kterou Ivan Bartoš přišel, nevěstí nic dobrého. Hlavně pro státní kasu by to byl zásah jako blázen. Vyhodilo by se přes 50 miliard a výsledek? Žádný a ještě by se schylovalo k pěkné korupci. Nikomu se ale do tohoto projektu nechce. Navíc jak byste se asi cítili, kdyby vám byl přidělen bezvýznamový identifikátor? Určitě bezvýznamně. I to je možná cílem. Absolutně nás odcizit. Piráti jsou totiž technototalitní strana, která nahrává internetovým oligarchům. Po přidělení onoho identifikátoru, kde budete mít čárový kód je zde jen krůček k povinnému očipování lidí. Následně vás budou mít korporace (nikoliv stát) pod bedlivým dohledem. Již nebudete mít žádné soukromí. Budete prostě jedinec s bezvýznamovým identifikátorem.

Co když onen identifikátor zapomenete? Jak vás státní správa pozná? Zapomenete doklady, svoji identitu? S rodným číslem byla jistota, že vás jako osobu jasně identifikují. S bezvýznamem budete bezvýznamní. O to ale Pirátům jde od začátku. Zavádět digitální koncentrační tábor, kde budete pod jasným dohledem. Prostě „daty ke svobodě“ nebo spíš k nesvobodě. Žádné soukromí, velký bratr se dívá. Ten nikdy nespí. Digitální Česko bez rodných čísel je pouze předstupněm k úplnému konci našeho já. Člověk ještě chápal, aby na občanském průkazu nebyl rodinný stav nebo adresa trvalého bydliště. To lze totiž na základě rodného čísla najít v základních registrech. Ty pracují s daty, která mají obíhat úřady. Ale musíte mít jasný kód, se kterým budete žít po celý život. Rozhodně jím ale není bezvýznamový identifikátor. Je jím vaše rodné číslo.

 

Už nikdy fronty na banány!

Už nikdy fronty na banány!

Květen 22, 2023

Rozvinutá kapitalistická společnost má být společností hojnosti. Všeho má být dostatek, trh vše vyřeší sám a nejsou potřeba žádné státní zásahy. Nemají existovat žádné fronty, tak jako za socialismu. Tedy ke konci reálného socialismu, který byl charakterizován přestavbou a novým myšlením. Jestliže systém, který je dnešní 5D vládou vykládán jako zločinný, je charakterizován frontami na banány nebo západní zboží, tak dnešní systém se mu nápadně podobá. Jen se fronty stojí na něco úplně jiného – základní potřeby, které vám má garantovat stát.

V době horké fáze předvolební kampaně roku 2021 Markéta Pekarová Adamová prohlašovala už nikdy fronty na banány! Už nikdy více komunismus! Chci zářný kapitalismus! Děda Mrazík se později zeptal: je ti teplo děvečko? Ne, je mi zima dědku odpověděla Markétka. A Děda Mráz odpověděl: tak si vezmi ještě jeden svetr! To máš za ty fronty!

Je 18. 5. 2023 a v Praze se na příjímací pohovory na Slovanské gymnázium stojí dlouhé fronty. Nikde žádné banány, ale prosté příjímací řízení na střední školu je lemováno frontami. Přesně těmi samými frontami, před kterými varovala Pekarová Adamová. Jak je to možné?! Vždyť je všeho přeci dostatek. Nebo se snad opět nacházíme na rozhraní selhání systému? Nepochybně. Místo Přestavby zde máme Fialovu Katastrojku, kterou symbolizuje Pětidemoliční vláda.

Tím ale celý smutný příběh o vyspělé kapitalistické společnosti teprve začíná. Před 30 lety jsme měli dohnat pověstný Západ. Místo nás tuto věc učinila Čína. Měli jsme se zbavit front, ale vytvořily se jiné. Čekáte fronty na zubaře, kterých je sice dostatek na počet obyvatel, ale musíte je hledat v Praze. Tam totiž kvete byznys. Pokud bydlíte jinde, máte značný problém. Zubař není. Pokud ano, vystojíte si frontu! Zase ta fronta. Podobná situace se rychle opakuje i u dětských lékařů nebo praktiků pro dospělé.

Pětidemoliční vláda se shlédla ve tváření front a vytvořila je i na Úřadech práce. Není se čemu divit, když resort práce a sociálních věcí řídí lidovec Marián Jurečka, který na co sáhl, to pohnojil. Postojíte si tedy i fronty při žádostech o důchod. Pokud tedy ještě někdy nějaký dostanete. Ale což, žijeme přeci ve vyspělé kapitalistické společnosti. Trh vše vyřeší sám! Vláda za nic nemůže. Jak by řekl Petr Fiala: žádné fronty nejsou a jejich počet také nesedí! Můžeme přeci být všichni šťastni, že máme všeho dostatek. I těch front…

 

Fialový svět

Fialový svět

Květen 18, 2023

Po dlouhém čekání (váhání) nám 5D-vláda představila svůj sen o řízení státu. Žádná Libuše: „Město vidím veliké!“ ale Margaret: „Zeštíhlit a šetřit“! „Proškrtat se k prosperitě“ jak říkal Klaus, Topolánek a Nečas. Je to neoliberální sen, který spíše než k USA nás přibližuje k Chile. Sociální nepříčetnost se mění v pinočetnost, neboť 5D stát vlastně neřídí, ale rozkládá. A navíc k tomu lže.

Ještě v roce 2021 zástupci současné koalice tvrdili, že nebudou zvyšovat daně, propustí ze státní správy ty lidi, kteří byli nějakým způsobem postiženi dobou dávno minulou – jako například státního prokurátora Stříže. Sliby se slibují a blázni se radují! Tahle vláda není pro chudý. Je to establishment pro oligarchy a zahraniční kapitál. Pryč se sociálním smírem, pryč se sociálním státem, zpět do devadesátek.

Plať a mlč. A buď rád, že jsi rád. Buď rád za sníženou sazbu DPH. No mlčí se ale, že vzroste z 10 na 12 %. Místo lihu radši knihu. Lihoviny budou nově patřit do 21procentní DPH. Zdraží chleba, zdraží pivo. A možná na vesnicích skončí hospody. I tak si lze vykládat to zeštíhlení.  Poplatky u lékaře? Kdepak, ty zavádět nebudeme! Teda jen za pohotovost. Všude jste totiž klienti (v duchu fungování korupce), nejste pacienti. Roztočme kola lékařského podnikání! Více operovat, dělat zákroky, výkony atd. vše se podle Válka musí kapitalizovat. I léky jednou budou! Ale zatím si pro ně jezděte do zahraničí, tam je lékárny vlastněné českými oligarchy kojící 5D-vládu přeprodávají. Společný evropský trh to přeci všechno vyřeší sám!

NERVáci z Prahy však jdou ještě dál. Podle pána Stroukala by bylo dobré snížit počet vězňů a policistů. Amnestie? A neporoste kriminalita? Nápady skutečně jako v Chile, kde vládla chicagská ekonomická škola. Privatizujme bezpečí a vylučujme občany na okraj společnosti. NERV drásá naše nervy, ale ještě jsou tu mistři světa v přetvářce luďáci, česky lidovci.

Hlinka by se stěží vyrovnal Mariánu Jurečkovi. Ten první byl pastor, ten náš traktor: zvorat, zahladil nebo pohnojit; inženýr sociální práce, pan složenka. Lidem, kteří žádali o důchod, místo výplaty chodí oznámení, že státu něco dluží. To Kalousek tento nápad realizoval jen v rámci volební kampaně. Lidovci, jediná strana Národní fronty, s kontinuitou vládní moci z doby totality, nás prostě rádi straší, mučí a učí. Není to rudé peklo, jen český očistec. Budete pracovat až do smrti. Od roku 2024 budou důchodci na přechodech chodit na červenou. Červenou musí ale dostat vláda. Lže, parazituje na občanech a posouvá nás stále více do Asie. Ona ale ODS byla vždy proti EU a přála feudálnímu Tibetu. Nelze se tedy moc divit.

 

Ptám se za vás: ÚSTR

Ptám se za vás: ÚSTR

Květen 18, 2023

V Praze dne 28. 4. 2023

 

č. j. USTR 155-2/2023 PID: USTRX0025D90

 

Počet stran: 3

Přílohy: 0

 

Oznámení  o  výši  úhrady  za  poskytnutí  informací   podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,    o svobodném přístupu k informacím (dále též „InfZ“), v platném znění

 

 

Vážený pane magistře,

 

dne 16. 4. 2023 byla Ústavu pro studium totalitních režimů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace Ústavem, datovaná dnem 17. 4. 2023, v následujícím znění:

 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:

 

ÚSTR vydává publikace věnující se různému historickému údobí. Žádám o sdělení informací ohledně produkce publikací a jejich zaměření. Které knihy ústav publikoval od doby své existence k níže uvedeným časovým obdobím. Tituly citovat dle ISO 690.

1.         Druhá světová válka

2.        1945–1948

3.         1948–1989

  1. Témata podle institucí Národní fronty
  2. Knihy nehodící se ani do jedné kategorie (ostatní)“

 

 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji, že Ústav pro studium totalitních režimů v tuto chvíli eviduje 360 titulů, na jejichž vydání se podílel. Jejich přehled je volně dostupný zde: https://www.ustrcr.cz/publikace/.

 

K Vašemu požadavku si Vám dovoluji dále sdělit, že Ústav pro studium totalitních režimů informacemi ve Vámi požadované struktuře nedisponuje a bylo by nutné je vyhledávat. Ústav nemá možnosti, jak Vámi požadované informace získat ze své databáze zadáním jednoduchého elektronického pokynu, resp. ani zadáním více takových jednoduchých elektronických pokynů, popřípadě jednoduše vyhledat v tištěných spisech. K poskytnutí těchto informací je  třeba,  aby pověřený zaměstnanec  Ústavu  osobně  prohlédl  elektronické  záznamy  o  publikacích  a rozřadil je do Vámi definovaných kategorií. Stejně tak Ústav nedisponuje citacemi publikací dle Vámi požadované normy. U některých titulů by bylo nutné, aby pověřený zaměstnanec Ústavu publikace fyzicky vyhledal ve skladu či v knihovně, vybral z nich určité typy informací a z těchto vybraných informací sestavil konečný výstup, aby bylo možné požadovanou normu dodržet.

 

Takové administrativní úkony již naplňují atributy mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací v souladu s § 17 odst. 1  InfZ. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací     se považuje pro konkrétní povinný subjekt časově náročná činnost, jež se objektivně vymyká tímto subjektem běžnému poskytování informací, tedy například pokud zaměstnanec/zaměstnanci pověření vyřízením žádosti budou proto nuceni na delší čas přerušit či  odložit  plnění  svých  ostatních  úkolů.  Bližší  odůvodnění  a  propočty  se  pak  odvíjí   od požadavků v žádosti i možností toho kterého subjektu.

 

Pokud budete trvat na manuálním vyhledávání informací, jednalo by se na straně povinného subjektu o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, za které povinný subjekt požaduje úhradu spojenou s náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, opatřením technického nosiče dat a s odesláním informace žadateli.

 

Vyčíslení výše úhrady

 

Rozřazení jednotlivých publikací do Vámi požadovaných kategorií bude předběžně dle kvalifikovaného  odhadu  vyžadovat  5 minut  práce  určeného  pracovníka   (bude  se  jednat o pracovníka edičního oddělení, který se této oblasti věnuje) Ústavu na jednu publikaci, vytvoření citace publikací podle Vámi vyžadované normy (s ohledem na avizované další vyhledávání knih ve skladu či knihovně) bude předběžně dle odhadu vyžadovat 8 minut práce určeného pracovníka Ústavu na jednu publikaci. Celkem by sestavení odpovědí představovalo pro povinný subjekt odhadovanou pracovní zátěž danou vyhledáváním informací v délce 4 680 minut práce určeného pracovníka Ústavu, tj. 78 hodin. Dle čl. 5 platného Pokynu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů č. 2 ze dne 17. 2. 2015, vydaného v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) InfZ, který stanovuje náklady na vyhledávání informací za 30 minut práce jedním pracovníkem při vyhledávání informací na 125 Kč, požaduje povinný subjekt za vyhledání mimořádně rozsáhlé informace částku 19 500 Kč.

 

Náklady na technické nosiče dat jsou stanoveny vždy za 1 kus každého druhu dle pořizovacích nákladů nosiče, v tomto případě se jde o CD-R s úhradou ve výši 20 Kč. Balné je stanoveno ve výši 50 Kč a poštovní služby jsou hrazeny dle platného poštovního sazebníku, v tomto případě se jedná o doporučené psaní do 500 g s dodejkou, tj. 102 Kč.


Povinný subjekt Vám tímto oznamuje, že za poskytnutí informace ve Vámi požadované struktuře a na základě  Vámi  zadaných  kritérií  požaduje  celkovou  úhradu  ve  výši  19 672 Kč.

 

Dle § 17 odst. 5 InfZ je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 

Způsob zaplacení

 

Celkovou výši úhrady zaplaťte bezhotovostním převodem na bankovní účet Ústavu pro studium totalitních režimů vedený u České národní banky, č. účtu: 19-272001/0710, variabilní symbol: 1552023. Po zaplacení úhrady Vám požadované informace zašleme.

 

Poučení

 

Proti tomuto oznámení lze dle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ podat stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů, a to do 30 dnů od doručení tohoto sdělení. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Rada Ústavu pro studium totalitních režimů. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta dle § 17 odst. 5 InfZ neběží.

 

Stranou výše uvedeného si Vás dovoluji upozornit, že publikace vztahující se k roku 1948 budou dle Vámi definovaných kategorií zařazeny dvakrát.

 

Zvolení Petra Pavla? Důstojné završení jubilea Jaroslava Haška

Zvolení Petra Pavla? Důstojné završení jubilea Jaroslava Haška

Květen 16, 2023

Zvolení Petra Pavla? Důstojné završení jubilea Jaroslava Haška, říká sociolog Jan Klán

Sociolog, politický analytik a publicista Jan Klán ve svých článcích neustále upozorňuje na korupci, která je prorostlá naší společnosti. Neváhá obvinit vrcholné politiky a nazvat věci pravými jmény, přesto si zachovává »švejkovský« nadhled. Takový je i dnešní rozhovor pro iportaL24.cz.

Tak nám obvinili Marka Šnajdra v případu Dozimetr. Co tomu říkáte?

Já znám dva Marky Šnajdry. Ten jeden sbíral psí hovínka a ten druhý byl poslanec ODS, který proslul v kauze Bulovka. Dokonce si jej osobně pamatuji, když proslul ještě v kauze zvané trafiky, když se on a další dva tehdejší poslanci ODS vzepřeli Petru Nečasovi a nechtěli hlasovat pro vládní daňový balíček v roce 2012. Výměnou za vzdání se mandátu měl i Marek Šnajdr získat lukrativní post.

Parafrázujete Švejka?

Ano, protože letos jsme si už připomněli 100 let od úmrtí Jaroslava Haška. Lze říci, že zvolení Petra Pavla prezidentem republiky bylo důstojným završením těchto oslav. Stejně tak 140 let od Haškova narození v dubnu lze spojit s Haškovou tvorbou. Tentokrát jde o jeho absurdní povídky z doby starého mocnářství. Zasloužilému členu ODS bylo sděleno obvinění ve věci trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku a podplácení. A teď je podezřelý z uplácení. Člověk se musí ptát, jestli jej zkazila ODS podnikající na účet českých občanů už přes 30 let, nebo zdali ODS přitahuje tento typ lidí programově? V každém případě senátorka ODS Mirka Němcová to zatím nekomentovala.

Asi to nemá souvislost s Čínou, Ukrajinou, ani lidskými právy v pojetí současné pětikoalice.

Sebekritika se ale u neoliberálů nikdy nenosila. Vždy za problémy mohl někdo jiný. Vláda ze svých neúspěchů a nastalých problémů obviňuje Babiše, Putina nebo komunisty. Je to ohraná písnička a lidé už na to nejsou zvědaví. Dokonce i poslední výzkum CVVM potvrdil, že lidé vnímají vládu Petra Fialy jako nejhorší od vlády Petra Nečase. Což o něčem rovněž vypovídá.

Vraťme se ale k tématu. Tím je korupce. Jak to vidíte?

Naše společnost je silně prorostlá korupcí. Za posledních 10 let proběhlo mnoho korupčních kauz. Davidem Rathem počínaje, přes trafiky Petra Nečase, až po nedávnou kauzu rozkrádání dopravních podniků – Dozimetr. Smutné na celé věci je to, že soudy v korupčních kauzách pracují nepružně, tresty jsou mnohdy symbolické. Korupce jako taková se stala korupcí systémovou. Navíc čím více bude současná neoliberální vláda omezovat stát a jeho kontrolní prvky, tím více bude korupce bujet. Posléze může dojít k jevu, kdy neoliberalismus (prezentovaný úzkou skupinou lidí) převezme celé řízení státu. Rozumějme, celý stát zprivatizuje a bude jej držet ve svých rukou – za vše si budete platit a opět bude růst korupční prostředí. Nesmíme zapomenout na to, že ve vládě máme přeci protikorupční stranu Piráty. Ti ale nic nedělají a vesele se vezou s neoliberalismem, protože na řadě ministerstev museli být uklizeni jejich neúspěšní politici. Z dosavadních vědeckých bádání je zřejmé, že systémová korupce silně ovlivňuje politické a ekonomické řízení státu i nižších územně samosprávných celků. Dále sociální soudržnost ve společnosti a volnou soutěž politických stran, kdy jsou i politické strany korumpovány různými zájmovými skupinami. Systémovou korupci můžeme rozdělit do následujících skupin: korupce v oblasti vládnutí, občanských svobod, sociální soudržnosti a v oblasti veřejných zdrojů a investic. Co systémová korupce způsobuje ve společnosti a jejím řízení, můžeme shrnout následně:

  • obětování veřejného zájmu v zájmy úzké nebo dílčí
  • blokování potřebných reforem
  • podkopávání důvěry ve veřejné instituce a instituce státu
  • systémová korupce zabraňuje a znemožňuje účinnou správu věcí veřejných
  • omezuje přístup k rozhodování, potlačuje opozici, což může často přerůst v násilí
  • rozšiřuje sociální rozdíly ve společnosti, což vede k narušení sociálního smíru
  • přispívá k nárůstu chaosu, dezorganizaci atd.
  • vyvádí omezené veřejné zdroje do soukromých rukou, zvyšuje všeobecnou bídu.

Převzetí státu?

Dám vám příklad. Nedávno bylo zamítnuto odvolání státního zástupce proti rozsudku Krajského soudu v Pardubicích ve věci nedovoleného vývozu částí raket do USA. Odvolací soud v Praze doznal podle revizního posudku Univerzity obrany, že se nejednalo o vojenský materiál, ke kterému by bylo třeba žádat o povolení. Vše by asi bylo v pořádku, kdyby Univerzita obrany nebyla institucionálním členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a zároveň nebyla integrální součástí, tzv. vnitřní organizační jednotky, organizační složky státu Ministerstvo obrany. Asociace je organizace lobující za zájmy svých členů. Státní soud tak rozhodl na základě posudku, který vydal člen vlivové organizace zbrojařů, který je ale zároveň součástí českého státu.

Zvláštní.

Ale česká realita! Po Věcech veřejných je ve vládě s ODS další protikorupční strana. Tou jsou Piráti. Korupce neubývá. Piráti u koryt na svůj program úplně rezignovali. Jsou jen fíkovým listem ostatních čtyř politických stran u moci, které jsou zatíženy svou vlastní kauzou. Aktuálně jde o Dozimetr a Stoku. Je zvláštní, že nikde v mediích se nezmiňuje fakt, že Petr Fiala je ze stejného města jako ministr spravedlnosti Blažek a primátorka Vaňková? Když bylo kauzou v Brně zasaženo Babišovo ANO, stranická buňka byla rozpuštěna. Tady se nestalo vůbec nic a nic se nestane. ODS má ve stanovách boj proti marxismu a komunismu a ty se proti korupci vymezují, takže nepotismus, klientelismus, protěžování, lobbing, úplatkařství atd. jsou ODS vlastní.

Takže jste přesvědčen, že došlo k převzetí státu?

Ano. Zde můžeme uvést další příklad. V březnu byla vrácena žalobci kauza »nadbytečných« náhradních dílů k obrněncům. Šlo o to, že někdo musel tyto náhradní díly označit za nadbytečné, aby se ze zásob státního podniku, jehož bývalý ředitel je obžalován, se dostali k soukromým zbrojařům. Vše se odehrálo v době ministrování ODS na Ministerstvu obrany v letech 2010 až 2013. Ty náhradní díly byly pro techniku v mobilizačních zásobách a myslím, že nemohly být nadbytečné, když vidíte průběh války na Ukrajině, do které se nás pětidemolice snaží zatáhnout. Sama ministryně se svým náměstkem přitom mobilizační koncept zpochybnila, když Česko darovalo techniku pro jeden tankový prapor a zároveň ministerstvo oznámilo, že s modernizací techniky v mobilizačních zásobách se nepočítá. Ta technika, která tam je, ale byla vyrobena v 80. letech 20. století. Takže, čemu věřit, když se oligarchická média vysmívají Rusku, že nasazuje stejnou techniku, jakou má Česko připravenu pro mobilizovanou armádu, kterou nám vyhrožuje podřízený starostky, poslankyně Černochové speciální generál Řehka.

Minulý systém nebyl zatížen korupcí? Vzpomeňme třeba na film ze začátku 70. let Jáchyme, hoď ho do stroje, z kterého pochází hláška: »Neber úplatky, neber úplatky nebo se z toho zblázníš.«

Ano, jako komunisté se můžeme určitě veřejně stydět za případ ředitele okresního průmyslového podniku ve slovenské Trstenej Stanislava Babinského. Toho nechala Komunistická strana Slovenska dosadit do pozice ředitele, ačkoliv byl již soudně trestán za rozkrádání socialistického majetku. Případ z poloviny 80. let 20. století je dobře popsán v knize Kráľ Oravy: kauza Babinský, ale i tehdejší systém si dokázal s korupční chobotnicí poradit. Dnes však korupce nabyla rozměrů První republiky. Zejména z naší obrany se stala vysloveně dojná kráva.

Zbytek rozhovoru, který jsem poskytl pro Iportal24 si můžete přečíst zde: https://www.iportal24.cz/featured/zvoleni-petra-pavla-dustojne-zavrseni-...

Armádní ostudy

Armádní ostudy

Květen 15, 2023

V Jižní Koreji se nám nějak zasekl podplukovník obtěžovatel, který byl očividně přes míru. Členovi vládní delegace vedené Martinem Kupkou (ODS) se stala ta nemilá věc, že pravděpodobně pro svoji výšku a šířku omylem plácl tamní hygieničku přes zadek. Ať už to bylo jakkoliv, tak tento podplukovník - lékař ztropil České republice celkem ostudu. Navíc nemůže stále z Jižní Koreje odcestovat.  Že by si ho tam snad chtěli nechat? Inu jiný kraj, jiný mrav.

Dle Bílé knihy o obraně jsou vyšší důstojníci: „doplňováni z hodnostního sboru nižších důstojníků. Představují vyšší úroveň řízení, rozhodují o věcech, které se svými důsledky dotýkají vojenských útvarů a zařízení, jejich skupin či celých částí ozbrojených sil a celků v působnosti Ministerstva obrany, a to jak z místa velitelů zodpovědných za určité oblasti, tak z vyšších štábních funkcí. Do hodnostního sboru vyšších důstojníků se vybírá z nejlepších kapitánů, kteří během své kariéry prokázali odpovídající schopnost zastávat místa vyšších důstojníků. Zvláštní postavení v hodnostním sboru vyšších důstojníků mají vojáci v hodnosti plukovník, kteří vždy vykonávají nejvyšší velitelské funkce v rámci částí ozbrojených sil podřízených ministrovi obrany, náčelníkovi Generálního štábu a prezidentu republiky.“

To v tuzemských podmínkách se odehrál jiný případ. Armádní důstojnice v hodnosti kapitánky podle policie našla platební kartu, kterou před tím ztratila seniorka. Naneštěstí byl u karty uveden i PIN kód. Slušnost a selský rozum by pravil kartu odevzdat někde na Policii. Kapitánka však nelenila a šla si za cizí peníze nakoupit do drogérie nákup.

Podle Bílé knihy o obraně nižší důstojníci: „Tvoří základ stavu důstojníků a společně s praporčíky představují střední úroveň řízení jednotek, štábů a logistických zařízení. Na rozdíl od hodnostního sboru praporčíků však nejde o hodnostní sbor budovaný na principu služební seniority, ale na principech rozvoje osobnosti a odbornosti, potřebných pro případný výběr do hodnostního sboru vyšších důstojníků. Nižší důstojníci jsou odpovědní za přijímání kvalifikovaných rozhodnutí dotýkajících se ve svých důsledcích úrovně rot a jejich ekvivalentů.“

Editorem Bílé knihy o obraně byl František Šulc. Nyní náměstek ministryně obrany Jany Černochové. Bílá kniha o obraně byla zrušena usnesením druhé Babišovy menšinové vlády v roce 2019 za tichého souhlasu předsedkyně Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Jany Černochové. 

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy