Mgr. Jan Klán

Narozen 29.11.1982 v Kolíně

Stav: ženatý

Bydliště: Kutná Hora

Po absolvování základní školy v Týnci nad Labem (1998) jsem začal studovat střední odborné učiliště maturitní obor mechanik – elektronik v Kutné Hoře. Obor jsem ukončil v roce 2002 maturitní zkouškou. V roce 2003 jsem začal studovat na Univerzitě Pardubice na Fakultě humanitních studií (posléze Filosofické fakultě) obor sociologie – sociální antropologie, který jsem zakončil v roce 2007 titulem bakalář (Bc.) a obhajobou bakalářské práce na téma Socialismus a postsocialismus v obci Sány na Poděbradsku. Za studií jsem se začal komplexně věnovat studiu marxismu a kritické teorii společnosti. V roce 2012 jsem začal studovat na Univerzitě Karlově, fakultě sociálních studií obor sociologie – veřejná a sociální politika. Studium jsem zakončil v roce 2015 titulem magistr (Mgr.) a obhajobou diplomové práce na téma: Kvalita života seniorů po roce 1989, která byla napsána jako marxistická reflexe polistopadového vývoje.

V současné době se snažím prohlubovat své znalosti o studium marxistické filosofie a sociologie a to se zaměřením nejn na západní marxisty. Jsem členem Klubu společenských věd, členem Centra strategických a teoretických studií (CSTS) při ÚV KSČM. Úzce spolupracuji s odborníky na Akademii věd České republiky a Univerzitou Karlovou.

Od listopadu 2017 pracuji jako vedoucí archívu ÚV KSČM a od srpna roku 2019 jsem tajemníkem Institutu české levice, z.ú.

Politická činnost: členem KSČM jsem od roku 2003. Od roku 2010 do roku 2017 jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde jsem byl členem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zde jsem se věnoval různým zákonům – registr smluv, služební zákon, stavební zákon, zákon o zadávání veřejných zakázek atd. Od roku 2013 jsem neuvolněným předsedou OV KSČM Kutná Hora. Jsem autorem mnoha článků na téma současné společnosti a jejího vývoje. Jsem členem KV KSČM Středočeského kraje a VV KV Středočeského kraje, od roku 2022 jsem předsedou KV KSČM Středočeského kraje. V Kutné Hoře se politicky angažuji při řešení problémů města a také celého okresu. 

Objednatel: KSČM/Zhotovitel: KSČM