S jídlem roste chuť

Po letošních komunálních volbách a po ustavení komunálních vlád dochází zejména ve městech, které vlastní své obchodní společnosti, k radikálním obměnám ve složení dozorčích rad. Ne jinak je tomu v našem historickém městě Kutná Hora. To sice vlastní už jen torza některých společností: Městské lesy a rybníky, Technické služby města Kutná Hora a společnost KH Tebis, ale i tak nové vedení radnice dokázalo střelhbitě vyměnit plno lidí za politicky korektní a loajální současnému vedení. Z uveřejněných jmen tak můžeme zjistit, že v dozorčích radách zasednou jak zástupci Pirátů, kteří tyto zvyklosti kritizovali, stejně i zastupitele a zastupitelky, kteří umožnili vznik současné městské vlády. Rozchází se zde slova a činy. Před volbami říkám něco, po volbách dělám pravý opak. Prý potřebujeme mít v dozorčích radách své lidi, abychom mohli zabránit různým podvodům. Spíš si myslím, že je to proto, aby někteří nedělali problémy a nedozorovali, jak mají. Z tohoto důvodu si na tato místa vládnoucí politici často dosazují své oddané. Nejhorší na celé věci ale je to, že zákon takové věci umožňuje. Zde se tedy současné vedení radnice řídí mottem: co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Absence zákona o dozorčích radách a jmenování jejích členů má značné dopady směrem do společnosti, kdy je členství v takových radách vnímáno jako post za zásluhy, případně jako teplé místečko. Bez ohledu na to, zda je tento post nějak lukrativně honorován nebo ne.
Vzhledem k tomu, že zákon taxativně neříká, jak mají být dozorčí rady obchodních společností ve vlastnictví měst obsazovány (natož na úrovni státu), tak po volbách dochází k radikálním obměnám. Zákon by tomuto měl zamezit a do dozorčích rad by mohli být jmenování jen lidé s určitou praxí, věkem, vzděláním, případně jiným omezením. Neměli by být posuzováni jen podle stranického dresu. Na příkladu z mého města je ale vidět, že do dozorčích rady městských obchodních společností byli dosazeni lidé podle stranického dresu. Tedy zástupkyně a zástupci těch stran, kteří v současné době vládnou. Případně zde hrají roli rodinné vazby, kdy se například syn nedostal do zastupitelstva, tak jej otec zastupitel navrhne do dozorčí rady. Vzniká zde určitý typ nepotismu. Tedy dosazování rodinných příslušníků na různé posty. Zabředli jsme v Kutné Hoře do pěkného bahna.
Dozorčí rady mají dozorovat, odměňovat, ale také trestat. Mají ve své podstatě kontrolní funkci a nemají být zdrojem zisku pro ty, co v takových radách sedí. Výše jsem uvedl příklad špatné praxe ve veřejné správě. Zákon o dozorčích radách by zcela jistě přinesl určitá zlepšení, ale mnohem lepší by bylo, kdyby se dodržovala obecná pravidla. A ne se pořád říkalo, že pokud nám to zákon explicitně nezakazuje, tak to vlastně můžeme dělat. To totiž vede k erozi systému a nechuti lidí chodit k volbám, protože se nakonec ukáže, že si to stejně udělají, jak chtějí a často jinak, než jsme chtěli. Nad tím se musí nejen komunální politici zamyslet.