Řeporyjská válečná oblast

Řeporyje. Naprosto neznámá oblast v Praze, její městská část. Nicméně v poslední době se její starosta Pavel Novotný (ODS) zviditelnil tím, že chce na území této městské části postavit pomník Vlasovcům. Eskalace tohoto problému dokonce rezonovala i v Rusku, kdy byl starosta Novotný hostem jednoho pořadu v tamní státní televizi. Možná se jen starosta Novotný chce zviditelnit a být v budoucnu poslancem Parlamentu za onu slavnou ODS, kterou tolik reprezentuje. Na jednu stranu zde máme „moralizátory“ z ODS a na straně druhé „burany“ z ODS. Novodobý typ „buranství“ reprezentuje právě starosta Novotný, moralizátory jsou pánové typu Fiala. Starosta Novotný se ani neštítí hanit Ruskou federaci, jako kdyby jí chtěl vyhlásit válku. Stejně ani jemu, ani jeho nohsledům z ODS, nevadí jeho arogantní a vulgární chování, které šíří mediálním prostorem. To, že se vedení ODS od starosty Novotného nedistancovalo a ještě mu plácá po ramenou, svědčí o tom, jaká tato strana skutečně je a na jaké samé morální dno se propadla.
Snaha starosty Novotného postavit pomník kontroverzním Vlasovcům musela zcela jistě vyvolat negativní odezvu jak ze strany Ruska, kterých se problém Vlasovců primárně týká, tak i ze strany samotných občanů, kteří jsou touto snahou popuzeni. Říká se, že Praha je všech Čechů ráj a že zde najdeme i prapodivná individua. Díky dnešní rozvolněné společnosti a propojení Ústavu pro studium totalitních režimů s veřejnoprávní televizí, jsme svědky toho, že se historie začíná vyprávět tak, jak to dámy a pánové z výše uvedeného ústavu chtějí. Plní totiž roli „užitečných idiotů“, kteří jsou využívání k účelovému výkladu historie dle aktuální politické konstelace. Zejména té pravicové.
Jeden historik (nebo spíše hysterik) z Ústavu pro studium totalitních režimů v České televizi v pořadu Interwiev ČT 24, David Svoboda prohlásil, že: „bez Vlasovců by se Praha utopila v krvi“. Větší hloupost jsem ještě neslyšel. Renomovaný historik z ještě více renomovaného ústavu pro utváření dějin by si měl uvědomit, že Vlasovci byli zrádci, kteří chtěli prchnout na západ a ve snaze se zalíbit západním spojencům se podíleli na pražském květnovém povstání 1945. Nic jiného v tom nebylo. Jenže to, že Vlasovci pomáhali Praze, z nich nedělá hrdiny, protože zradili svou vlast a bojovali po boku Hitlera. Přeci po boku nacistů bojovat nemuseli a po válce na ně muselo být nepochybně pohlíženo jako na zrádce. Toho si byli určitě vědomi. Jejich pomoc Praze tuto zradu může maximálně mírně zlehčit, ale ne ospravedlnit.
Pomník Vlasovcům je naprosto bezprecedentní popírání výsledků druhé světové války. A ještě horší je, že se na popírání dějin podílí někteří historici, tedy ti, kdo je mají vykládat tak, jak skutečně proběhly. K tomu si ještě připočtěme „pomateného“ starostu ODS Novotného a máme zde několik individuí, které chtějí eskalovat napětí proti Rusku. Zcela jistě by určitě bojovali po boku Vlasovců a to chvíli u toho, kdo by právě vítězil, aby poté svoji zradu ospravedlnili pomocí někomu jinému. Poslední dobou se válečná vřava odehrává v městské části Praha – Řeporyje, je to plně válečná zóna, kde se jako zbraně používají slova a vyhrožování, urážení i vulgarity. Doufejme, že tato vřava brzy utichne, protože nejen, že jsme opět světu pro smích, ale nebezpečně se narušují vztahy s Ruskou federací, která by si ony slavné neporyje nepochybně „vychutnala“.