(Ne)čestní občané města Kutná Hora

Kutnohorským zastupitelům se podařil vskutku husarský kousek, který je provázán s ideologií. Odebrali čestné občanství dvěma československým prezidentům a to Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému. A to jen proto, že jsou to dle předkladatele návrhu strůjci totalitního režimu a že k městu neměli žádný vztah.
Tak si říkám, co tohle mělo znamenat? To nemají naši radní a zastupitelé nic jiného na práci, než dělat sondy do minulosti a tu posléze upravovat pro obhájení dnešní doby? Ale zpět k problému. Radní Štěpán Drtina (Piráti) tvrdí: že důvodem, aby Klement Gottwald a Antonín Zápotocký nebyli čestnými občany, města Kutná Hora je, že se jednalo o strůjce totalitního režimu po roce 1948. Musím se ptát, proč dochází k odebrání čestného občanství až teprve nyní? 30 let to nikomu nevadilo a ejhle. Pak si někdo usmyslí (v rámci vlastního zviditelňování), že je nutné odebrat nějaká ta čestná občanství. Musím se ale ptát: změní se něco na minulosti, když někomu odebereme čestné občanství? Nezmění se vůbec, ale vůbec nic.
Čestné občanství bylo výše uvedeným uděleno v nějaké historické době na základě určitých pravidel, která se v průběhu dějin měnila. Takže musíme reálně vycházet z podmínek doby, kdy byla čestná občanství udělena a nemůžeme na to použít logiku výkladu dnešních podmínek udělení čestného občanství. Navíc Klementu Gottwaldovi bylo čestné občanství uděleno v roce 1946, kdy byl předsedou vlády a ne prezidentem. Tím samozřejmě nijak nerozporuji jeho odpovědnost za politické procesy i jeho podpisy pod rozsudky trestu smrti. Nicméně v tomto případě se jedná jen o ryze ideologický rozpor a já tvrdím, že jde jen o účelovost člena Pirátské strany. Pokud by k tomu došlo před 30 lety, tak bych to ještě chápal. Ale dnes? Předpokládám, že radní Drtina v budoucnu asi předloží nějaký obdobný návrh a to ve chvíli, až dočte publikaci o čestných občanech našeho města. Argument, že pan radní nemohl návrh předložit v minulosti je lichý, protože pokud mu čestné občanství výše uvedených prezidentů vadilo, tak mohl jako občan města apelovat na zastupitele, aby občanství odebrali, například v době výročí 25 let od listopadu 1989. Nebo snad nemohl? Pan radní Drtina si určitě najde ještě nějakou tu osobu, která se mu nebude ideologicky líbit. Nejvíce mě ale pobavil argument jednoho místního občana, který v diskuzi na sociální síti prohlásil následující: „Jsem rád, že jsem občanem města, mezi jehož čestné občany již tito dva nepatří“. Vypadá to, že onen občan zřejmě do této chvíle nebyl rád občanem města Kutná Hora. Taková zajímavá myšlenková rozepře.
Je evidentní, že nás neustále pronásledují démoni minulosti, se kterými se mnozí nevyrovnali. A co takhle místo ideologických rozepří začít řešit nějaké aktuální problémy našeho města? Nebo snad žádné nejsou? Na závěr tohoto zamyšlení krátká douška: pokud bychom se chtěli smiřovat s vlastní minulostí, tak musíme udělat více kroků, než jen bez rozmyslu a ideologicky zneplatnit čestná občanství těm nebo oněm osobám. V rámci národního smíření je nutné samozřejmě odsoudit to špatné, ale také ocenit to dobré z minulosti. Nebo se snad v minulosti nic dobrého neudálo?