Chameleón svobody

V letošním roce si připomínáme 30 let od událostí, které naprostým způsobem změnily naši společnost. Je otázkou, zda k lepšímu nebo horšímu. Nový systém, který zde byl nastolen změnami po onom zlomovém roce, zde existuje již o dekádu déle, než existovala pověstná první republika. Za další dekádu bude existovat stejně dlouho, jak zde existoval reálný socialismus právě do onoho zlomového roku. Jestliže si letošní rok budeme připomínat jako „festival svobody“, tak je nutné poznamenat, že za oněch 30 let došlo k výrazné změně výkladu slova „svoboda“. Ještě v roce 1989 se neustále provolávalo: cestou přestavby a demokratizace. Aby hned na konci onoho roku bylo provoláváno: svobodu a svobodné volby. Obojího jsme se skutečně dočkali, ale za cenu omezení svých vlastních práv. Byť to nemusí být na první pohled patrné. Ocitli jsme se ve společnosti „svobody volby“, kdy si můžete se svým životem nakládat, jak se vám zlíbí. Politickou reprezentaci si můžete svobodně zvolit ve svobodných a demokratických volbách. Existuje pluralita politických stran i názorů. Tohle všechno bylo před oním pověstným rokem 1989 upozaďováno. Některým lidem to samozřejmě vyhovovalo, ale bylo stejně jasné, že reálný socialismus, respektive socialismus sovětského typu v oné době postihla eroze. Mnozí si totiž mysleli, že zde bude navždy, stejně jako Sovětský svaz. Obojí ale postihla katastrofa.

Po 30 letech záplavy svobody, jsme ocitli v nové historické fázi, kdy na svobodu musíte mít finanční prostředky. Dovolit si můžete všechno, nezaměstnanost je na nejnižší úrovni za poslední dvě dekády, cestovat můžete po celém světě, stejně se můžete svobodně rozhodnout znečišťovat životní prostředí. Vše je na vás. Samozřejmě, že existují i jistá pravidla, které říkáme zákony. Ty jsou ale pod tlakem zájmových skupin, lobbistů, korporací i kapitálu, vytvářeny tak, aby vyhovovaly těmto skupinám. Opět zde máme skupinu lidí, kterým dnešní systém vyhovuje. Je to džungle, kde se pohybuje chameleón svobody. Svobody se totiž v průběhu času mění, stejně jako onen chameleón. Zatímco v roce 1989 si lidé svobodu představovali tak, že budou naplněny jejich konzumní požitky, tak dnes si lidé svobodu představují jako svoji vlastní – individuální. Naprosto se zavrhla myšlenka kolektivní svobody i fungování společnosti, která byla vlastní době před 30 lety. Zkuste například dnes uspořádat v nějakém městě nějakou akci na zkrášlení prostranství. Samozřejmě, že se několik jedinců najde, ale většina lidí si řekne: zadarmo nic dělat nebudu nebo, že nemám čas. Systém před rokem 1989 byl postaven i na tomto principu, aby hned po něm byly věci, které byly budovány společně, zprivatizovány, prodány, rozkradeny nebo zničeny. Vše ve jménu svobody, kterou mnozí tak toužebně vyhlíželi.