Tak jsme se konečně dočkali

Konečně jsme se dočkali onoho slavného data – 17.11. Bujaré veselí, které se mísí se skepsí. Miliony chvilek opět demonstrují na Letné, aby odstoupil demokraticky zvolený předseda vlády, stejně i prezident. Paradox české demokracie, která se začala utvářet před 30 lety. Do toho všeho nám vstupují různí aktéři doby minulé, kteří se snaží co nejvíce zveličit události před 30 lety. Mohli jsme se tak například dozvědět, že dle bývalého studentského vůdce (předního svazáka na škole) Martina Mejstříka, byl zásah na Národní třídě proti protestujícímu davu neskutečným krveprolitím. V tomto případě se jedná o typický projev fake news (nepravdivé zprávy), která hýbe veřejným prostorem. Musíte se poté sami sebe ptát, jak to vlastně tenkrát bylo? Skutečně to byla taková řežba? Zcela jistě došlo k zákroku, protože demonstrace v oněch místech nebyla povolená, ale že by to byl nějaký masakr, se nedá říci. Jiná otázka je, zda byl tenkrát zákrok přiměřený nebo nikoliv. Měřítek můžeme použít několik.
Martin Mejstřík v pořadu Interview ČT 24 prohlásil, že se v roce 1989 bezpečnostní složky, stejně i čelní představitelé minulého systému chovali jako nacisti. Pan Mejstřík zjevně neví, co byla nacistická okupace a kolik stála životů našich občanů. Vraťme se ale k roku 1989. Jasně si musíme říci, že jakýkoliv stát má nastavena určitá pravidla hry (říkáme tomu zákony) a pokud není demonstrace povolená, tak je většinou rozpuštěna. Když se podíváme například na státy na západ od nás - Francie, Německo nebo UK, tak v té době se v oněch zemích konaly demonstrace proti omezování sociálních práv. Tyto demonstrace byly rovněž rozehnány a často použito donucovacích prostředků (obušků, vodních děl atd.). Tohle je také potřeba zmínit, abychom netvrdili, že se bezpečnostní složky v roce 1989 chovali jako nacisté, protože z logiky věci se jako nacisté v tomto případě musely chovat i bezpečnostní složky v kapitalistických zemích. Nebo tomu tak není?
Argument, že v roce 1989 zde probíhala ekonomická, ekologická, morální devastace je pravda jen z části. Problémem byla ekologie, ale když se podíváme na uplynulých 30 let, kam jsme dospěli, tak se nacházíme v době plné jedů, globálního oteplování a chátrající morálky, kdy vítězí chamtivost. I na tom má podíl pan Mejstřík. Netvrdím, že nebyla nutná změna tehdejšího systému. Byla. O tom není spor. Až se začneme dívat do budoucnosti, tak teprve poté budeme objektivně hodnotit minulost bez ideologických floskulí, polopravd a různých variant výkladů toho, proč to tenkrát prasklo. Příště se možná od něj dočkáme tvrzení, že se tam střílelo a byl i mrtvý fiktivní student Šmíd alias agent StB Zifčák.
Nejhorší na celé věci je, že vítězové z roku 1989 se vůbec neštítí tvrdit různé polopravdy, aby si obhájili své pojetí současnosti. Dokonce i někteří profesoři začali tvrdit, že za posledních 30 let vlastně mohou komunisté. Do jisté míry je to pravda, protože vývoj po roce 1989 primárně ovlivňovali ti pomýlení, kariérní komunisté, kteří v KSČ byli jen z prospěchu. Vůbec myšlence o rovnosti a sociálně spravedlivé společnosti nevěřili. To se projevilo právě v letech následujících, kdy si nejen oni poradili s privatizací státního majetku, jeho likvidací. Tatověc dala vzniknout majetné třídě v naší zemi, které v podobě zákulisních hrátek a lobbingu ovlivňuje chod naší země do současné doby. Proto jsme tam, kde jsme.