Socialismus a svoboda

Téměř každý den jsem konfrontován s dotazy, které se vztahují k dnešní době. Ne jinak je tomu ve vztahu ke kapitalismu, socialismu a svobodě. Jedná se o téma, která zajímá mladého člověka, kterému je předkládáno, že socialismus je špatná věc. Vždy Vám mladí lidé odpovídají, že za socialismu se nikam nesmělo, byla omezena různá demokratická práva, omezovala se svoboda jednotlivce atd. Tento typ argumentu je utvářen vztahem k době minulé, která se zaklínala tím, že je socialistická. Ve své podstatě měla ale k socialismu hodně daleko. Z toho poté plyne ona deformace slova socialismus. Jak jste se vším konfrontováni, tak zjistíte, že dnešní generace zajímá, zda když dojde k vytvoření nového socialismu, tak zda opět dojde k omezení oněch demokratických práv. Ptají se vás ale na mnohem závažnější věci jako například: bude zamezena konkurence mezi jedinci? Nebude se smět zase jezdit do zahraničí? Bude existovat pluralita politických stran? Jedná se o velice závažná témata, na které musíme hledat odpověď. Osobně se pokusím o krátký nástin.

Budoucí socialismus, který můžeme uvést do praxe klidně už v roce 2030, musí stát na pevných pilířích. Už se nebude jednat o pilíře doby minulé, ale úplně nové. Musíme si říci, že společnost reálně zbohatla. Ostatně i Karel Marx chtěl, aby společnost byla bohatší a rovněž říkal, že z kapitalismu si musíme vzít do socialismu věci, které fungují. Zároveň musím poznamenat, že socialismus lze aplikovat pouze v rozvinutých kapitalistických zemích. Takže nyní přichází pravá chvíle k implementaci předznamenávajících institucí budoucího socialismu. Musíme do kapitalistického systému integrovat takové věci, které budou typické pro nový socialismus. Bude se jednat hlavně o zkrácení pracovní doby díky zavádění automatizace a zavedení nepodmíněného základního příjmu. Vše je z důvodu zbohatnutí společnosti a proto musí dojít k přerozdělení bohatství. Se vznikem nového socialismu budou mít lidé i více volného času. Něco podobného se odehrálo i před rokem 1989, kdy existovala téměř plná zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že jste měli jistotu zaměstnání, tak jste nebyli nuceni být konfrontováni s hledáním volných míst. Měli jste tedy reálně více volného času, než máte dnes. Zavedením prvků budoucího socialismu dosáhneme zatím dílčího úspěchu k přeměně společnosti.

Nyní se dostávám k zásadnímu pojmu svoboda. V budoucím socialismu bude zachována svoboda jednotlivce, tak jako je tomu dnes. Řekněme, že půjde o svobodu volby. Každý člověk si bude moct dělat co chce v mezích zákonů, které budou striktně vymáhány. Jedinec si bude moci cestovat kam se mu zlíbí a užívat si života. Zcela jistě zůstane zachována pluralita politických stran, protože demokratická soutěž politických stran patří do budoucího socialismu. Pokud jde o konkurenční prostředí, tak je nutné, aby nová společnost dávala větší důraz na státní, družstevní či obecní vlastnictví. To je totiž vždy výhodné pro všechny. Klasická konkurence ve stylu kapitalistického „urvi co můžeš“ již nebude existovat, protože dojde k nástupu „přátelské“ konkurence ze které budou mít rovněž prospěch všechny strany. Bude se jednat o nový typ spolupráce. Pokud bychom se podívali do minulosti, tak na podobném principu byly postaveny vesmírné závody v 60. letech 20. století v USA.

Nesmíme se bát používat ty kapitalistické prvky, které opravdu fungují a používat je k přetvoření společnosti směrem k socialismu. Musí se zavádět inovace, které v poslední době velice stagnují. Vztah socialismu a svobody není na krátký článek, ale na dlouhé pojednání i například ve vztahu k sociálním jistotám. Svým článkem jsem se pokusil nastínit budoucí socialismus a hlavně jasně říci, že nepůjde o nějaké „retro“, ale o opravdové posunutí společnosti směrem k humanismu bez deformací, předsudků nebo návratů k minulosti.