Ozvěny staré geopolitiky

Zástupci Polska prohlásili, že nepozvali na pietní akci k 80. let od zahájení druhé světové války zástupce Ruska Vladimira Putina. Odůvodňují to současnou situací, kdy Rusko prý dělá vše „mimo“ pravidla slušného chování. Ano, i tak lze přeložit jejich vyjádření. Celé mi to připadá, že jim radí Američané, aby se v Evropě neustále udržoval permanentní strach z Ruska.  A tak na pietu dorazí asi všichni, mimo Ruska. Osobně si myslím, že je v tom i jistý vztah k minulosti, ale je za tím skryta současnost. Chápu, že Polsko nemá s Ruskem zrovna dobré vztahy z doby dávno minulé. Byl to právě Sovětský svaz, který si Polsko spolu s Německem rozdělil v roce 1939. Poté zde je problém Katyni, kdy bylo popraveno mnoho polských důstojníků, kteří byli zajati sověty. To všechno jsou ozvěny z minulosti, které se projevují v současnosti. Do jisté míry zde hraje roli i stará geopolitika, kdy Polsko v meziválečném období nebylo žádný svatoušek. Stačí se podívat na jejich válečné šarvátky. V roce 1919 Polsko podniká invazi na Ukrajinu a v roce 1938 se podílí spolu s nacistickým Německem na likvidaci tehdejšího Československa.
Polsko by si mělo uvědomit, že nepozvání Vladimira Putina může mít geopolitické dopady na stabilitu v Evropě. Pokud totiž pozvu zástupce zemí, které druhou světovou válku skutečně rozpoutaly, tak bych měl pozvat i faktické vítěze tohoto nejhorší konfliktu v lidských dějinách. Už jen logika věci praví, že pokud bude na pietu k zahájení druhé světové války pozván zástupce Německa, tak by měl být pozván i zástupce Ruska. Obě dvě země se totiž v roce 1939 domluvily na rozdělení a okupaci Polska. Je důležité také zmínit, že Polsko mělo v roce 1939 jiné hranice, než má v dnešní době. To hraje také svoji významnou roli. Nesmíme zapomínat na to, že Rusko (nástupnický stát zaniklého Sovětského svazu) neslo největší tíhu nacistického útoku po roce 1941 a je rovněž faktickým vítězem druhé světové války (spolu se spojenci). Takže nepozvat zástupce mocnosti, která měla nejvíce obětí ve válce je minimálně neslušné.
Celé mi to přijde dosti zamotané politickými třenicemi, kdy je Rusko vykreslováno logikou NATO jako největší nepřítel. Stejně tomu tak dělají USA. Mnozí představitelé totiž často „štvou“ proti Putinovi, Rusku nebo v poslední době i Číně. Nepozvání zástupce Ruska na pietu k zahájení druhé světové války je určitým zneuctěním mrtvých, kteří se podíleli na osvobozování Evropy. Ať už to byli vojáci Sovětského svazu, USA nebo někoho jiného. Vždy se na tyto oběti musí pohlížet stejně, protože jsou to právě oni, kdo nás spojují. Vylučování jedné země z pietních aktů, které se týkají minulosti jen za to, co prý dělá v současnosti je nejen neslušné, ale také nebezpečné pro stabilitu a zachování míru v Evropě.