Lucifer přichází

Jste připraveni na divokou jízdu? Ne? Tak to se připravte. Lucifer právě přichází. Neutuchající vedra se potulují téměř celou planetou. Nejvíce je postižena Evropa, která se ze zelené změnila na hnědou. Vědci upozorňují, že extrémní vedra budou brzy normou a máme se připravit, že nebude voda, sníží se výnosy obilovin atd. Příčinou je globální oteplování a viníkem tohoto procesu je uhlík. Pokud se spokojíme s tímto vysvětlením, tak nám ale chybí opodstatnění, kde se uhlík bere? Tento chemický prvek, který způsobuje skleníkový efekt, vzniká spalováním nerostných surovin – ropy, uhlí, dříví. Sami můžete odhadnout, že za nárůstem tohoto problému je lidská činnost. Konkrétně značný rozvoj civilizace, která je postavena na využívání nerostných, neobnovitelných zdrojů. Lze tedy tvrdit, že až do nedávna za nárůst skleníkových plynů mohla industrializace, respektive průmyslová revoluce. To se ale dnes mění, protože na naší planetě vládne systém, který nazýváme globální kapitalismus. Tento myšlenkový směr říká, že je nutné neustále akumulovat zisk a hlavně expandovat po celé planetě. Jeho ideologie je postavena na neustálém ekonomickém, technologickém nebo jiném růstu. Může ale růst do nekonečna? Zatím se zdá, že ano, ale v cestě mu stojí příroda jako celek. Z tohoto důvodu drancuje vše kolem sebe. Od deštných pralesů a jejich kácení, až po znečišťování řek chemickými látkami.

Proti nárůstu teplot má bojovat Pařížská klimatická dohoda, kde se největší znečišťovatelé dohodli, že sníží emise. Jenže máme už nějaký rok od schválení a kde nic, tu nic. Zdá se tedy, že dohoda je opět zase jen dohoda. Ekonomické zájmy kapitalismu jsou postaveny výše, než naše životní prostředí. Honbu za neustálým růstem globálního kapitalismu, ale pociťujeme všichni. Jakákoliv nadnárodní regulace je k smíchu, protože je nevymahatelná. K čemu to celé vede? Hlavně k ničení samotné planety, která nám ale připravila pěkně divokou jízdu budoucností.

Jaká tedy bude budoucnost, pokud se nezmění současné pojetí globálního kapitalismu, který je primárně zodpovědný za globální oteplování a nárůst uhlíkové stopy? Zcela jistě poroste teplota a ještě více se budou využívat klimatizace. To vede k větší spotřebě elektřiny a dalšímu nárůstu uhlíku (většina energie se získává spalováním). Začne ubývat voda, nastane sucho. Turbíny vodních elektráren se zastaví, úroda bude extrémně nízká. Ceny potravin poletí do závratných výšit a nastane společenských rozklad. Vzhledem k tomu, že je naše moderní civilizace extrémně závislá na nerostných surovinách, tak brzy zjistíme, že se budeme muset bez nich obejít. K čemu dojde? Pravděpodobně ke kolapsu, kdy se jednak povedou války o vodu, poslední zbytky zdrojů a rapidně klesne počet obyvatel na planetě. Čím více lidí totiž na planetě je, tak tím více vypouštíme jako lidstvo uhlíku. Jde o to, že státy, které byly dříve považovány za zaostalé, se začínají prudce rozvíjet a dohánějí „vysněnou“ západní civilizaci.

Řešení existuje jenom jedno – přejít na zelenou politiku, jadernou energii, hledat plně obnovitelný zdroj energie a hlavně odstranit globální kapitalismus, který v honbě za svým růstem ničí úplně vše, co se mu postaví do cesty.