Hybridní agenti Palacký, Dobrovský a ti další

Bezpečnostní a informační služba našeho státu vydala svoji výroční zprávu za rok 2018 a ta ihned vzbudila velké vzrušení. Naši zpravodajci se totiž bojí hybridní války, zvýšeného vlivu Ruska a Číny. Dle nich to dokonce došlo tak daleko, že různí agenti pronikli i do našich škol, konkrétně do výuky dějepisu. Ocitujme si nyní část z oné zprávy, kde se uvádí. „Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození).“ Když se na onu větu podíváte, tak si ihned začnete myslet, že buď se u nás připravuje nějaký převrat ve výuce moderních dějin, nebo dochází k jistému pomatení smyslů, případně obojímu. Je evidentní, že strach z Ruska a Číny prostoupil už tak hluboko, že se bude hledat nepřítel i v minulosti. Co by na to všechno asi řekli představitelé národního obrození jako František Palacký, František Ladislav Čelakovský a další? Ještě, že se dnešní doby tito velikáni naší historie nedožili. Možná totiž budou brzy označeni za hybridní agenty minulosti, protože tíhli k Rusku. To ale nemusí být zdaleka všechno. Pokud dojde k revoluci (případně převratu) ve výuce moderních dějin, tak se musím ptát, jak se dějiny budou vyučovat? Přebereme americký model výuky nebo budeme dějiny upravovat, případně se minulostí promlčovat? I takové manýry má naše vlast již za sebou.
Jak to asi celé dopadne, když nakonec studenti budou upozorňováni na to, že nemají číst Puškina, Gogola, Tolstého? Když se zeptají proč, tak bude řečeno, že jsou to Rusové a ti se číst nesmí, protože vedou hybridní válku? Kam jsme to dopracovali? Velikáni naší historie, stejně i historie Ruska se dnes musejí obracet v hrobě, případně plakat. To ale není zdaleka všechno. Co když se stane, že nadaní studenti najdou zalíbení v Mendělejevově soustavě prvků nebo budou chtít studovat Pavlovův efekt? To je také ruská, případně sovětská, propaganda, jak uvádí BIS? Bude se snad lidem zamezovat přístup k dílům těchto lidí a to jen proto, že to byli Rusové? Případně, že před několika staletími, někteří naši velikáni k němu tíhli a viděli v něm vzor? Tohle už přeci není normální.
Bezpečnostní a informační služba má upozorňovat na případné hrozby plynoucí pro náš stát. Pokud jako nebezpečí vnímá to, že se v dějinách mluví o Rusku, případně Sovětském svazu jako o vzoru slovanství, tak je to hodně smutné a na pováženou. Tím jsme se totiž dostali do sfér protiruské a protičínské propagandy, kterou často chrlí nejen naše média, ale i někteří politici. Celé mi to přijde, že někdo má za úkol z naší minulosti odstranit vztah k Rusku, případně žákům a studentům „nalít“ do hlav, že jsou to jen nepřátelé. To je hodně nebezpečné a je mi z toho smutno.