Bezpečnostní hrozby – Rusko, Kocáb a ti jiní.

V pořadu České televize Interview ČT 24 dne 5. 6. 2020 prohlásil Michael Kocáb, že ruská ambasáda měla být odsunuta spolu se sovětskými vojsky v roce 1991. Říkám si, zda to tento pán myslí vážně nebo zda to nemá v hlavě v pořádku. Rusko je suverénní stát a je pouze jedním z nástupnických států Sovětského svazu. Zajímalo by mě, jak by chtěl odsunout ruskou ambasádu? On neví, že to nejde? Pokud použijeme tyto podivné myšlenkové pochody a aplikujeme do reality, tak by se musely odsunout ambasády všech nástupnických států po Sovětském svazu. Počínaje Ukrajinou, přes Rusko, až po Estonsko. Proč by se měla odsouvat jen ambasáda Ruská? Pravděpodobně v některých lidech dřímá silná „zapšklost“ proti Rusku. Na otázce vztahů k Rusku se mnozí politici snaží zviditelnit. Pan Kocáb byl kdysi pro některé zajímavým hudebním umělcem v Pražském výběru, aby se na sklonku 80. let začal s dalším „podivínem“ Michalem Horáčkem motat do politiky. Zajímavé to dějinné obraty. Kocáb brojí proti Rusku a Horáček pro změnu kandidoval na prezidenta naší republiky, aniž by uspěl. Michael Kocáb si v tomto vztahu hraje na stejného „burana“ jako Novotný s Kolářem. Jen si myslím, aby za chvíli neprosil o policejní ochranu, tak jako všichni rusofobové. Čeho se tito lidé bojí? Nějakých tajných agentů, kteří by je nenápadně chtěli odstranit nebo zastrašit? Už jen to, že naše diplomacie vyhostila dva ruské diplomaty kvůli kauze s ricinem je postavené na hlavu. Nejprve tady „rozjitří“ někteří politici mezinárodní vztahy s Ruskem a poté vyhostíme diplomaty. Naši „čučkaři“ (agenti BIS) tvrdí, že ruská ambasáda je bezpečnostním rizikem, protože má hodně zaměstnanců. Jak pošetilé a zbabělé. Osobně vidím bezpečnostní riziko jinde, než v Rusku. Nemusí to být nutně jen USA, ale už samotný princip „sledovacího kapitalismu“ je bezpečnostním rizikem, kdy dáváme všanc své osobní údaje a účastníme se sociálního experimentu, který řídí nadnárodní korporace.
Pan Kocáb se měl věnovat raději hudbě, než politice, které vůbec nerozumí a tvrdit, že on pomohl odsunout sovětská vojska je nesmysl, protože ona vojska se z našeho území začala stahovat už v roce 1988. Na konci 80. let se totiž uzavíraly mezi USA a SSSR různé smlouvy a dohody, kde se mluvilo i o vojscích a jejich případném odchodu. Ať už z Německa nebo právě z naší vlasti. Michail Sergejevič Gorbačov dostal od USA příslib, že tento krok udělají i oni, ale bohužel se tak nestalo a americká armáda v Německu zůstala a navíc se kvapem rozšířila do dalších zemí, které vedou „ideologickou“ válku proti Rusku – jako například Polsko.
Jen si říkám, proč je v naší zemi tolik nenávisti proti Rusku? Zemi, která zvítězila nad nacismem a pomohla osvobodit značnou část Evropy za cenu mnoha obětí. Chápu, že jako klacek je používán rok 1968, kdy se Sovětský svaz podílel na intervenci vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR. Tento nešťastný krok Sovětského svazu ale musíme vnímat v kontextu tehdejší doby. Sféry vlivu si tenkrát udržovaly všechny velmoci - od Sovětského svazu až po USA. Pan Kocáb by si měl zopakovat dějepis a nenarušovat vztahy s Ruskem svými nesmyslnými teoriemi, tak jako to dělají jiní politici, kteří buď staví pomníky „zločincům a zrádcům“ nebo nechávají odstraňovat sochy, které nikomu nevadí.