Antilevice na levici

Poslední dobou to vypadá, že se levicové hnutí nejen v naší republice nachází v krizi. Současná krize sice postupně vrací do hry mnohá levicová témata, ale stále mnoho lidí hledá spásu ve volném trhu a privatizacích, kde vládne diktát neviditelné ruky trhu a zájmů soukromého velkokapitálu. V této atmosféře se v českém prostředí vynořila některá nová politická uskupení, která chtějí usilovat o hlasy levicově zaměřených občanů. Na první pohled se tváří ryze levicově: chtějí prý daňovou progresi, lepší životní prostředí, vyhnat oligarchy z veřejné politiky, chtějí zlepšit politickou kulturu v naší zemi atd. Jedná se o politická hnutí, která jsou více nebo méně složena z různých skupin lidí, kteří ještě nedávno inklinovali hlavně k sociální demokracii nebo Straně zelených. Podívejme se na Idealisty, kteří chtějí oslabit tradiční levicové strany a navázat úzkou spolupráci s pravicí, tak aby patrně mohlo dojít k dalšímu privatizování našeho státu a k ještě větší nadvládě velkých zahraničních korporací.
Idealisté v sobě mají antilevicovou politiku zakomponovánu už tím, že jsou odštěpenci od ČSSD, které v levicové politice velmi selhala především nástupem Sobotky na post premiéra. Dokonce i někteří dnešní představitelé této rádoby levicové strany jsou členy tohoto hnutí – například Jiří Dientsbier, který je většinou lidí vnímám jako liberál, který má ke klasickému sociálnímu demokratu hodně daleko. V tomto hnutí ale můžeme nalézt i jiné odpadlíky z řad ČSSD. Když nahlédneme do jejich volebního programu a představ o budoucnosti, narazíme na jednu velice zajímavou věc. To, že chtějí kandidovat do krajských zastupitelstev jen někde, není až tak překvapující, protože mají malou členskou základnu, ale překvapující je jiná věc. Onou věcí je, že jdou do voleb v koalici s dalšími subjekty, které nemají s levicí nic společného. Jedná se zejména o kalouskovu stranu TOP 09. Jak je ale možné, že se rádoby levicové hnutí pouští do holportu s diskreditovanou, silně pravicovou politickou stranou? Vypadá to na podraz voličů, kdy chtějí mnohé levicově smýšlející lidi nachytat, jak se říká „na švestkách“. Většina Idealistů byla vždy liberálnější, takže není divu, že se ihned po vzniku tohoto politického uskupení derou do koalice s neoliberální TOP 09. Je ovšem tragikomické, že zároveň rétoricky říkají, že chtějí být radikálnější, než je současná levicová politická scéna. Musím si položit otázku: v čem radikálnější? Pravděpodobně radikálnější doprava, když si dávají dostaveníčko s politickou stranou, která v naší zemi prováděla drastické úsporné škrty a rozbíjela sociální smír. Nebo jsou snad Idealisté takoví „pamatenci“, že nechápou tyto základní rozpory mezi levicí a pravicí? Pravděpodobně jde ale o něco mnohem horšího, i když si to neuvědomují: napomáhají rozštěpení a ničení levice v České republice.
Z historie víme, že levici jako takovou lze rozbít velice snadno a to zejména zakládáním nových subjektů, které levici tříští. Kdysi v minulosti Miloš Zeman prohlásil, že ten kdo zakládá nějakou levicovou stranu, je buď idiot, nebo se snaží poškodit sociální demokracii. Pokud toto jeho vyjádření implementujeme na současný stav věcí, tak jej můžeme rozšířit o celou levici. Ten, kdo zakládá nové levicové uskupení, tak nechce levici rozvíjet, pomáhat ji, ale jde hlavně o oslabování levicových myšlenek, které jsou často používány u výše uvedených uskupení jako vábnička. V tomto případě musí být levicový volič velice obezřetný a hlavně se podívat pod pokličku nových antilevicových politických uskupení, která se tváří jako levicová a kde nalezne silné rozpory. ČSSD se spolupráci nebrání a není divu, protože ta není skoro vůbec levicovou stranu, ale liberální stranou, která je rozkládána jak zevnitř například odštěpením Idealistů, tak i zvenčí právě spoluprací se stranami, které jsou silně pravicové. To ukazuje na její vyprázdněnost a výsledkem této vyprázdněnosti je poškozování levice Idealisty.