Zóny smrti

S narůstající globální teplotou a změnou klimatu, se řada měst začíná měnit v zóny, kde číhá smrt. Vysoká koncentrace lidí na jednom místě, vysoká energetická náročnost, velká zástavba, všude samý beton a asfalt. Vyprazdňování zeleně a veřejného prostoru, který se dostává do područí developerů ve spolupráci s místními politickými a ekonomickými elitami. Rovněž vysoký životní standart měst hraje svoji roli, protože se zde neúměrně konzumuje, abychom mohli bezstarostně žít. Vznikají tak města zdí, kde jste jako v pasti a bude očividně hůře. Změna klimatu je opravdu reálná. Není to žádná sci-fi nebo jen historický vývoj. Je evidentní, že lidstvo za posledních 200 let vypustilo do ovzduší tolik skleníkových plynů, vyprodukovalo tolik odpadu, tak jako nevyprodukovalo do doby začátku průmyslové revoluce.
Průmyslová revoluce má svá pozitiva i negativa. Pomohla mnoha lidem si zajistit určitý příjem, který ale není mnohdy spravedlivý. Vymanit se z chudoby, eliminovat nemoci atd. Na druhou stranu ale ekonomika postavená na neustálém drancování nerostných zdrojů vede k bludnému kruhu, kdy jsou překročeny všechny meze. Jediný, kdo tvrdí, že globální oteplování neexistuje, je právě ekonomický systém, který dnes vládne světu (globální kapitalismus). Je to z důvodu, že globální oteplování je jeho překážkou k dalšímu růstu po planetě. Města v této směsici hrají významnou roli, protože jsou ukázkovými sídly kapitálu, moci i prestiže.
Jak postupně dochází k nové expanzi výroby, konzumu a kapitálu po naší planetě, tak tím více dochází k nárůstu odpadu. Ten se vyskytuje kolem nás a nejvíce jej produkují města, kde vládne současná ideologie ve smyslu „použij a zahoď“. Vyskytují se sice různé formy recyklací, ale ty nedokáží zastavit negativní trend dnešní globalizace. Ve městech se začínají vyskytovat negativní tendence, kdy jsou například vylidňována centra měst, protože jsou zde vysoké nároky na bydlení. Poté v okrajových částech vznikají chudší čtvrti a řada odborníků z řad ekologie začíná tvrdit, že naše planeta je planetou slumů.
Jak bude postupně docházet k dalšímu nárůstu obyvatel ve městech, protože zde se koncentruje kapitál, tak bude ještě více docházet k různým kolapsům. Ať už automobilové dopravy (známe i z našich měst), nárůstu smogové situace, neschopnost zpracovávat odpad, nedostatek pitné vody atd. To nejsou scénáře budoucnosti, ale reálný stav, který se odehrává v různých částech světa. Globalizace a digitalizace našich životů sice přinesla mnohé výhody a zlepšení životních podmínek lidí, ale na druhou stranu vytvořila nová negativa, která jsme dříve neznali. Abychom se v tomto případě ve městech zachránili, tak je nutné přejít na zelený typ ekonomiky, kde se bude prolínat ochrana životního prostředí, zamezení často nesmyslné výstavby v místech úrodných ploch a v centru pozornosti musí být samotný člověk a ne jen kapitalismus. Ten totiž pro své přežití udělá všechno. I za cenu toho, že se sám zničí, protože z povahy věci se jedná o neustále expandující systém do prostoru. Ale co nastane, až prostor pro expanzi zmizí nebo bude vyplněn? Bude kapitalismus expandovat do vesmíru a kolonizovat jej? Možné to je, ale než by k tomu došlo, tak bude naše země neobyvatelnou a to jen pro to, že neviditelná ruka trhu si diktuje své podmínky po celé planetě.