Zemětřesení naopak

Od chvíle, kdy byla z funkce místostarostky města Kutná Hora odvolána Zuzana Moravčíková (ČSSD) se odehrálo mnoho zvratů. Nejsmutnější ale na všech těch zvratech je to, že místo toho, aby se situace uklidnila a vedení města se zabývalo aktuálními problémy, tak si dál vyřizuje své osobní účty. Všichni se jen hádají a vyměňují si invektivy. To všechny unavuje. Obyvatelé očekávají řešení místních problémů (vylidňování centra, uzavírání obchodů, přechody na správných místech, opravy chodníků a komunikací atd.).

Již dnes je nadmíru jasné, že se současná koalice nachází v troskách. Snad právě proto starosta shání každý hlas, který by pomohl částečně zachovat její podobu, spolupráce ANO a rozvrácené Změny pro Kutnou Horu. Do toho všeho si můžeme připočítat ČSSD, která koalici opustila a je do značné míry rovněž rozpolcená. Když si to celé shrneme, tak první, kdo nebyl po chuti ve vedení města, byla paní Moravčíková. Mezi další lidi, kterým se nevyhnulo zemětřesení, byl Radim Fedorovič (předseda dozorčí rady) a Tomáš Pilc (jednatel), kteří byli odvoláni z vedení společnosti KH TEBIS s.r.o. Kutná Hora. Do toho všeho byla odvolána celá redakční rada Kutnohorských listů, kdy jedním z důvodů byl „prý“ i pan Fedorovič. Když se podíváme na věci, které se odehrály za poslední měsíc, musíme se ptát, zda počátečním impulsem nemůže být odvolání pana Roberta Lukáška z pozice jednatele Průvodcovské služby s.r.o.? To je možná alfa a omega celého problému a spouštěč událostí minulých dnů.

Blíže tedy k Průvodcovské službě. Tu do nedávné doby vedl právě pan Lukášek a to jako krizový manažer. Měl za úkol zastavit pokles návštěvnosti Vlašského dvora a dovést společnost do černých čísel. Dle posledních informací, které mám k dispozici, se hospodaření Průvodcovské služby pohybovalo v číslech červených neustále (tomu měl pan Lukášek zabránit). Osobně jsem s tímto „odborníkem“ v minulosti elektronicky korespondoval v době mého výkonu mandátu poslance a snažil jsem se zjistit nějaké údaje k výše uvedené situaci. Byl jsem však odmítán s tvrzením, že mi do „toho nic není“.

Šachy ale pokračují. Nově „dosazená“ jednatelka Průvodcovské služby paní Helena Plíhalová je pro změnu koněm několika zastupitelů za hnutí ANO, Šance a také KDU – ČSL. Sice to nepřipouštějí navenek, ale…  V poslední době se tak neustále skloňuje nutnost jít s Průvodcovskou službou do insolvence (což může být vyvoláno i záměrně a účelově). Dovolím si tvrdit, že v této oblasti budou tlaky, aby se město průvodcovské služby jakožto prodělečné společnosti(s.r.o)zbavilo. Veškeré indicie vedou k sedlecké diecézi, která by zcela jistě pod sebe Průvodcovskou službu ráda převzala. Co mě k tomuto vyjádření vede? Už jen to, že se mi v poštovní schránce objevil adventní kalendář akcí Kutné Hory a ten má na své titulní straně sedleckou katedrálu a ne symbol Kutné Hory chrám Sv. Barbory. Je to náhoda nebo záměr?

U zrodu celého zemětřesení tak zřejmě opravdu může být odvolání pana Lukáška, protože jej odvolali radní za ANO a pan Fedorovič a Pilc. Jedná se o ty samé pány, co byli odvoláni ze společnosti TEBIS. Nejúsměvnější na celé věci je, že jak pan Fedorovič, tak pan Pilc jsou zastupitelé za Změnu. Tedy za stejné uskupení jako pan starosta. Revoluce tedy začíná požírat své děti.

Dovolím si tvrdit, že současné vedení města je tím nejhorším od roku 1990. Už jen proto, že se neustále zabývá samo sebou a občas vymýšlí nesmyslné projekty, které nemohou být realizovatelné. K tomu si připočtěme osobní výpady, které snižují vážnost jak celého zastupitelstva, tak i jednotlivých lidí. Navíc současné vedení (včetně některých opozičních zastupitelů) dokázalo neuvěřitelně zadlužit město megaúvěrem ve výši 150 milionů a celkovým dluhem, který přesahuje částku 200 milionů. Dle mého názoru ale lze město řídit jinak, než jen zadlužováním. A to buď pravicově, kdy se začne s rozprodávání městského majetku. V tomto případě hrozí, že město nebude schopno dluh reálně splácet a z prodeje bude mít město jen jednorázovou částku a to je vše. Nebo jej lze řídit levicově, tedy, že se o svůj majetek bude starat, nechá si jej pod sebou (stejně i příspěvkové organizace) a bude z toho všeho mít neustálý přísun peněz do svého rozpočtu. Osobně jsem pro levicovou variantu řízení města a také nalákání podnikatelů do objektů, které vlastní město a jsou nevyužity.

Současné trosky bývalé koalice však město neřídí ani jedním způsobem. Řídí jej natolik chaoticky, že už se v tom nikdo nedokáže vyznat. Navíc si myslím, že ani vstupem opozice do rady se toho moc nevyřeší. Ti si chtějí jen pohlídat peníze, které má město dostat, aby je měli pro své působení v dalším volebním období, kdy doufají, že budou zase na radnici. Dalo by se říci, že jej řídí systémem, který vystihuje následující citát: „jede se dál kočárem černým kolem bílých skal.“ Je na čase toto všechno změnit a to od základů. Příští zastupitelé to nebudou mít vůbec jednoduché. Budou se totiž muset popasovat s narůstajícím dluhem a konstruktivně řešit problémy celé Kutné Hory. Osobně se na této změně budu rád podílet, pokud dostanu možnost.