Zástavbový kapitalismus Praha versus Vídeň

Vídeň se postupně stává skostem Evropy z hlediska boje proti developerským projektům. Dokonce se v tomto nádherném městě žije levněji, než v naší hlavní metropoli – Praze. Nedávno Vídeňský parlament schválil dost přísný stavební zákon, protože jej vylekal strmý nárůst cen za bydlení v jejich hlavním městě. Doslova a do písmene si developeři začali dělat, co se jim chtělo. Ne jinak je tomu u nás. Pokud se podíváme na Prahu, tak zjistíme, že v našich podmínkách se běžně mění územní plán pod tlakem developerů a honbou za ziskem. Nikoho netrápí, že město přijde o zeleň, parky, klidové zóny, hlavně, když tam budou stát budovy, kanceláře a poteče kapitál. Nejlépe do něčí kapsy a pak se přátelé za rohem někde rozdělím. To je realita našeho stavebnictví a různých projektů, které lemují nejen naše hlavní město. Ve Vídni je ovšem situace odlišná. Více jak sto let zde panuje silná sociální politika, protože pokaždé se u moci střídala buď sociální demokracie nebo křesťané. Obě dvě strany měly (stále ještě mají) silně zakomponovánu sociální politiku. To se odrazilo v dostupnosti bydlení v hlavním městě Rakouska. Nyní se však developeři a zastánci volného trhu snažili uměle vyšroubovat ceny pozemků a bytů do astronomických výšin. Z tohoto důvodu zakročil tamní parlament a jasně řekl, že pokud bude chtít investor změnit územní plán kvůli rezidenčnímu projektu, tak bude muset zajistit, aby nájemníci ve dvou třetinách nových bytů platili regulované nájemné. Má to svoji logiku: developeři a stavební společnosti budou v šachu. Nebudou si moci dělat, co se jim zlíbí, aby z projektů vytěžili maximum kapitálu a na bydlení skoro nikdo nedosáhl. Respektive dosáhl, ale nájemné by mu odebralo většinu platu a poté by musel žádat o příspěvky. Zástavboví kapitalisté by následně zneužívali stát jako „dojnou krávu“. Tomu je nutné zamezit, proto v Rakousku zavedli od nového roku tvrdá opatření.
Naproti tomu u nás v Praze je tomu jinak. Nájmy se běžně pohybují o několik tisíc korun výš, než ve Vídni. Pro srovnání si můžeme uvést, že byt o rozloze 53 m2 stojí ve Vídni necelých 10 tisíc korun, ale v Praze téměř o 100% více. Na vině je, že se po roce 1989 téměř všechen bytový fond zprivatizoval. Města dnes vlastní velice málo bytového fondu a v Praze jsou to jen jednotky. V České republice se totiž rozmohla honba za kapitálem, kde byly a jsou v tomto procesu zakomponovány místní politické elity. Stavební zákon jde často na ruku developerům a vůbec nikdo neřeší otázku sociálního bydlení. Jsem zastáncem toho, aby se razantně zpřísnily podmínky pro novou výstavbu po vzoru Rakouska. Vždyť to není žádný problém. Stačí se jen podívat do jejich legislativy a překlopit vše na naše podmínky. S Rakouskem navíc máme historické vazby. Je nutné začít omezovat vliv zástavbových kapitalistů, protože jinak se z naší země stane jedno velké těžiště kapitálu, kde se budou vyskytovat vysoké budovy, jakožto ikony kapitalismu a na bydlení nebude nikdo mít. Respektive stát bude zneužíván, protože na pokrytí vysokého nájmu bude muset přispívat, aby lidé mohli bydlet. V našich podmínkách by se mělo jít ještě dál, než ve Vídni. Nařídil bych, že by každý nový developerský projekt musel zahrnovat určitý počet bytů, kde by bylo regulované nájemné, případně by tyto byty převedl za stavební náklady na město (obec). Místní zastupitelstvo by poté rozhodovalo, co s bytu udělá dál. Jelikož by obec vlastnila byty, tak by v nich mohla regulovat výši nájmu ve veřejném zájmu (případně prodej). Už ale dopředu vidím, kdo proti takové změně bude bojovat. Zejména velká města, kde jsou tamní politici často spojeni se zástavbovým kapitalismem. Dále zastánci tržní společnosti, ochránci kapitalistické demokracie a jako strašák se použije omezení svobody podnikání. Nicméně myslíte si, že tohle v Rakousku někdo řeší? Nikdo. Tam jde o to, aby lidé měli dostupné bydlení a páni kapitalisté si nemohli dělat, co se jim zlíbí.