Umíráček humanity?

V Saské Kamenici (Chemnitzu, chcete-li Karl-Marx-Stadtu) se konaly protesty proti imigraci. Jedná se o první náznak toho, že evropskému pojetí demokracie zvoní umíráček. Mě samotnému se to nelíbí, ale indicie ukazují na to, že díky neřízené migraci se začíná navyšovat vlna krajně pravicových (populistických) hnutí. Ta jsou postavena na proti imigrační rétorice ve vztahu, že každý imigrant je špatný. Jedná se o poměrně závažnou věc, kdy je ve společnosti vytvářeno napětí, které posléze eskaluje kupříkladu v násilných protestech, kdy se místní lidé brání proti nově příchozím. Chápu mnohé lidi, kteří demonstrují proti imigraci, protože ta stále přináší více problémů, než dobrých zpráv. Z médií jsou chrleny počty o zavražděných lidech a také o těch, kdo tento čin spáchali. Média vždy upozorňují na to, že násilný trestný čin uskutečnil Íránec, Syřan, ale již tolik emocí není vzedmuto, když násilný čin spáchá někdo z Evropy (případně někdo místní). V tomto případě média přilévají oleje do ohně, když sice chtějí objektivně informovat o stavu věcí, ale z důvodu navýšení sledovanosti se zaměřují na strach. Je to právě základní lidská vlastnost strach, která rozdmychává vlnu nevraživosti. Navíc máme strach z teroristického útoku, který může proběhnout tady a teď. Proto je dnešní společnost prodchnuta strachem. Může se snadno a rychle stát, že selhávající imigrační politika Evropské unie dovede řadu států na okraj propasti (chaosu). Na demonstraci v Chemnitzu zazněl jeden názor: nejsme nacionalisté, ale ani idioti. To znamená, že veřejnost vidí, co se kolem ní děje a pohár trpělivosti přetéká. Není divu.
Německo si svoji imigrační politikou zavařilo na pořádný průšvih, který je viditelný právě kousek od našich hranic. Politici, kteří se tvářili, že se vlastně nic neděje a že jakákoliv regulace volného pohybu osob by znamenala popření demokratických hodnot, nyní zakouší to, čemu se říká hněv ulice. Někdo může namítnout, že zde obhajuji nacionalisty, ale není tomu tak. Protestovala totiž jak levice, tak pravice (pravice proti imigraci, levice proti radikální pravici). Ukazuji na problém ve společnosti, která se bojí migrace. Tomuto strachu nahrávají teroristické útoky, různé násilnosti i ataky nově příchozích. Tvrzení, že noví lidé nás obohatí o svoji kulturu je absolutně mimo. Tento koncept se ukázal jako nefunkční. Evropa je totiž složena z různých etnických států a mnoho z nich je na svůj vztah k teritoriu hrdých. Nás Čechy nevyjímaje. Právě proto si chráníme svůj stát. Vím, že levice má hlásat humanitu a jsem jejím zastáncem. Jenže jak máte hájit mezinárodní humanitu, když zde máte často legální i nelegální migraci v takovém měřítku? Vždy je k tomu argument, že se nejprve musíme postarat o své vlastní lidi u nás doma a poté až jinde (nebo nově příchozí).
Dnešní dobu lze nazvat totalitou individualismu, kam právě spadá i volná migrace lidí. Každý člověk se může téměř kamkoliv přemístit. Individuální hodnoty jsou postaveny výše, než hodnoty kolektivní. Právě z tohoto důvodu dnešní politika proti migraci selhává. Vše je postaveno na humanitě (solidaritě) k jednotlivci a do pozadí ustupuje bezpečnost vlastních občanů jako celku. Tohle je jablkem sváru celého problému.
Dokud se nezačne migrační politika řešit tím, že pokud někdo vstoupí do Evropy nelegálně, bude vrácen do země svého původu, tak se nikam nehneme. Migrační kvóty nikdy nic nevyřeší. Maximálně zvednou další vlnu odporu, protestů i strachu. Nápady, že by měla být Evropa ještě humánnější mi přijdou také zcestné, protože ještě větší míra otevřenosti směrem k migrantům jen zvedne další vlnu nevole i násilností. Pokud se tento problém nezačne řešit, tak nás čeká nová doba temna...