Stanovisko Městské rady KSČM k povolební situaci v Kutné Hoře

 
KSČM v Kutné Hoře respektuje výsledky voleb do městského zastupitelstva, ve kterých vyhrálo místní uskupení Město pro lidi. Je tedy výhradním právem tohoto hnutí koho si vezme do případné koalice. KSČM ve volbách obdržela dva mandáty a již nyní je jasné, že skončí v opozici. Pro KSČM je nemožná spolupráce s ODS jak na celostátní, krajské i lokální úrovni. I sama ODS ústy pana Tomáše Havlíčka, jakožto jejího vedoucího kandidáta, veřejně deklarovala, že do žádné koalice s KSČM nepůjde ani se o její hlasy nebude opírat. Z toho vyplývá, nemožnost naší podpory pro paní Kateřinu Daczickou na post místostarostky města. Dalším důležitým faktorem pro její nepodpoření z naší strany je i její nezkušenost v oblasti komunální politiky Kutné Hory a jejích potřeb celkově.
Zároveň je pro nás nemožná podpora koalice, která se bude veřejně opírat o uskupení STAN a Šance pro Kutnou Horu, jejíž kandidáti mají na svědomí rozpoutání „letákové aféry“ několik dní před volbami. S takovými praktikami nechceme mít nic společného a dle našeho názoru mohla tato akce mít negativní dopady na rozhodování voličů našeho města. Navíc mnozí představitelé uskupení prohlašují, že KSČM je nedemokratickou stranou, ale z řad těchto „demokratických“ kandidátů byli i ti, kteří stojí za letákovou aférou. Odmítáme spolupracovat s uskupením, jehož představitelé se snižují k takovýmto výpadům a jednání.
V pozici starosty nám nevadí ani pan Starý, ani pan Viktora. Je věcí koalice, koho si do této pozice zvolí. Jak je uvedeno výše, tak nebudeme podporovat žádného kandidáta ODS, ani koalici, které se bude o její hlasy opírat. Zároveň nebudeme podporovat koalici, která se bude opírat o strany, které se vymezují negativně vůči KSČM. Tedy subjekty a strany KDU – ČSL, Piráti a Změna pro Kutnou Horu.
Vzhledem k tomu, že KSČM skončí v opozici, tak budeme opozicí kritickou, ale rovněž věcnou a konstruktivní. Cílem a klíčem ke vzájemné spolupráci je pro nás podporovat takové věci, které budou přínosné pro rozvoj našeho města a jeho stabilitu. Musí se přestat politikařit a „vyhazovat“ peníze za nesmyslné projekty. Je nutné postavit Kutnou Horu opět na nohy. V opoziční roli budeme podporovat takové věci, které tyto změny nastartují. Zároveň budeme důsledně hlídat zadlužování města, jakož i kroky koalice, které budou mít zásadní vliv na chod města.
V Kutné Hoře dne 15.10.2018 Petr Hons, předseda Městské rady KSČM Kutná Hora