Stále výš a dráž?

V USA se rozmohl nový byznys, který dříve nebo později zasáhne i další země. Jedná se o stavební boom výškových domů, kde jsou k dispozici luxusní apartmány. Do tohoto bytu Vás vyveze výtah i s vaším autem. Jedná se o službu, která se poskytuje výhradně pro bohaté z celého světa. Je evidentní, že dnešní kapitalismus přechází do své další fáze, kdy se nesmyslně vyhazují peníze do takovýchto projektů. Akumulace samotného bohatství v těchto domech dává tušit, že se přechází na silně individuální život boháčů. Ti vesměs investují do těchto komodit, protože si své bohatství chtějí užívat. Jenže vše má svůj rub a líc. K čemu těmto boháčům bude takový drahý byt, když dole pod nimi budou například probíhat sociální bouře? Přeci jen musí mít obavu, že by k tomu mohlo dříve nebo později dojít. Narážím zde na fakt, že by řekněme „hodní miliardáři“ měli více investovat do snižování nerovnosti. Někteří to samozřejmě dělají, ale na světě je stále více lidí, kteří tyjí z různých nešvarů globálního kapitalismu. Ne jinak je to i v tomto případě, kdy si luxusní byty kupují miliardáři z celého světa. Vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbový kapitalismus, tak dříve nebo později dojde k další realitní bublině. Respektive k novému typu bubliny, která vznikne z nedostatku zemědělské půdy.

Vraťme se ale k samotnému pojetí luxusního bytu za který zaplatíte minimálně několik stovek milionů dolarů. Dost často se jedná o developerské projekty, které jsou značně drahé. Odhad ceny takové stavby je v řádech miliard dolarů. Nyní si položme otázku: opravdu je nutné stavět takto drahé byty nebo více investovat do rozvoje a bydlení v chudších částech světa? Někdo může namítnout, že to nutné není, ale já tvrdím, že to nutné je. Proč je to nutné? Jednak se tím sníží nerovnost, která posléze sníží možnost sociálních bouří a rovnovážný stav je přeci výhodný pro všechny. Tedy i pro ty, kdo staví takto megalomanské projekty. Jenže ti si tento stav asi neuvědomují a cílí jen na bohaté, kteří mají v hlavě pouze peníze. Možná si ale onen neutěšený stav uvědomují, ale nechtějí si jej připustit. K čemu Vám je, že vás do bytu vyveze výtah i s vaším autem? V reálném životě je to k ničemu, ale v logice myšlení miliardářů se jedná o nebývalý zážitek. Dostávám se tak zpátky k pojetí dnešní společnosti, která je postavena na byznysu ze zážitků v individualistickém pojetí. Ostatně právě možnost nechat si vyvést „svého motorového miláčka“ je silně individualistický prvek – osobní automobil je nejvíce individuální element dnešní doby.

Realitní makléři, kteří rovněž získávají nemalé provoze z prodeje takto drahých bytů tvrdí, že prý nakonec poptávka po takových drahých bytech nakonec klesne. Opravdu? Neřekl bych. Maximálně se sníží jejich cena, ale dokud boháči nebudou zpětně investovat do systému, tak kapitalismus jako systém, který se snaží o co nejvyšší akumulaci, vymyslí něco jiného, kde by akumuloval zisk a bohatství. Můžeme se tím pádem dočkat rozprodávání ostrovů (k tomu už postupně dochází), ničení deštných pralesů, aby se opět rozrostla nějaká města. Vše je bohužel propojené. Nejsmutnější na celé věci je, že mohutná zástavba zasáhla i naši republiku a zabírá stále více orné půdy. Právě ochrana zemědělské půdy je dalším prvkem nového socialismu, který dává důraz na humanitu a ochranu životního prostředí. Jedině v tom je budoucnost.