Reakce Městské rady KSČM a vedoucího kandidáta do zastupitelstva města Jana Klána na zavedení autobusové dopravy do centra města

Koncept autobusové dopravy do centra města Kutná Hora, který byl původně představen zastupitelem a radním panem Radimem Fedorovičem, vnímáme jako naprosto zbytečný. Jeho argumenty, že by se tato doprava posléze zakomponovala do IROPu sice chápeme, ale město potřebuje zcela něco jiného. Jednak původní záměr počítal s tím, že do centra budou zajíždět dvě autobusové linky, ale po různých tahanicích z tohoto záměru sešlo. Nakonec se autobusová doprava do centra skutečně zavede a to jednou linkou, která avšak nebude obsluhována elektrobusem, ale klasickým naftovým autobusem. Celý tento projekt je podle nás zbytečný a měl být ukončen. To bohužel ale nešlo, protože již byly provedeny stavební úpravy na zastávkách a další byly vybudovány. To ale není jediný problém - město obdrželo za zmíněné zastávky pokutou ze strany památkářů, kdy se podle jejich tvrzení neúměrně stavebně zasáhlo do městských částí města UNESCo při jejich výstavbě. Navíc se zjistilo, že dokonce nikdo neschválil ony úpravy. Otázkou tedy zůstává, kdo nese vinu za takto zpackaný projekt. Zcela jistě je na vině celá rada města, kde se samotný koncept autobusové dopravy probíral a schvaloval. Podotýkám, že se tento koncept řešil ještě za starosty Martina Starého, takže i on nese svůj díl zodpovědnosti.

Všechny zpackané projekty jsou důsledkem toho, že se ve městě stále více politikaří. Určité zájmové skupiny si totiž hledají své vlastní zájmy a to je špatně. Město tím nesmírně trpí. Současný starosta Josef Viktora je pouze „hodný“ pán, který stejně plní věci rozhodnutí z rady a případně říká „není to tak jednoduché“. Tyto veškeré šarvátky posléze vedou k tomu, že se ve městě nesmyslně vyhazují peníze za projekty, které nemají buď žádnou návratnost, nebo jen nízkou společenskou potřebu.

Autobusová doprava do centra města by měla logiku pouze v turistické sezóně. Pro tyto potřeby by ale bylo mnohem efektivnější, kdyby turistický autobus zajížděl k chrámu Svaté Barbory a turisté by posléze byli směrováni k centru a dále mohli využít buď osobní vlaky z městského nádraží, případně by bylo nutné vytvořit autobusovou linku, která by vedla od městského nádraží směrem do Sedlece, kde se nachází další památky. Město zvolilo ale jiný koncept, který není dle našeho názoru efektivní. Nicméně je nutné podotknout, že podoba jedné autobusové linky do centra má svoji společenskou potřebu ve smyslu, že se mohou lidé bezpečně dopravovat na úřady. Rovněž linku mohou využít i děti, které budou dojíždět na základní uměleckou školu. Právě z tohoto důvodu zavedení jedné linky respektujeme a po ustavení nového zastupitelstva po volbách budeme zjišťovat vytíženost linky. Po vyhodnocení nákladů a užitku případně upravíme jízdní řád nebo od projektu zcela ustoupíme.

Pokuty, které město ale za tento projekt musí zaplatit, bych zpětně vymáhal po celé radě města, která tento projekt schvalovala. Rozhoduje totiž jako kolektivní orgán a je zde i kolektivní zodpovědnost. Na zpackané věci nesmí doplácet občané města a pokuty už vůbec nemají být placeny z rozpočtu města.

Otázkou zůstává, co v tomto případě dělá Kontrolní výbor města, který má kontrolovat. V tomto případě je nutné, aby přesně zjistil, kdo pochybil.