Ptám se za vás: Pracovitost exministryně H. Langšádlové

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane magistře,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 30. dubna 2024 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste formuloval následujícím způsobem:

„Žádám o poskytnutí soupisu děkovných dopisů, které obdržela Mgr. H. Langášdlová jako ministryně pro výzkum, vědu a inovace během výkonu této funkce, a to ve formě seznamu odesílatelů evidovaných spisovou službou jako příchozí pošta s uvedením data přijetí, odesílatele a výběrem citace oceňující výkon paní ministryně.“

V reakci na Vaši žádost si Vám v prodloužené lhůtě dovolujeme sdělit, že ve spisové službě Úřadu vlády je evidován dopis Ministerstva vnitra adresovaný ministryni pro vědu, výzkum a inovace, který byl Úřadu vlády doručen dne 30. dubna 2024. Citace z tohoto dopisu je následující: „Jsem přesvědčený, že Vaše pracovní nasazení a kompetence nejenže posunuly vědecké snažení naší země vpřed, ale také významně posílily vazby mezi akademickou sférou a praxí. Vaše vedení bylo klíčové pro vytvoření spolupracujícího prostředí, kde se teorie a praxe spojují, čímž posouvají obě sféry na kvalitativně novou úroveň.“

Nad rámec vyřízení žádosti uvádíme, že ministryně pro vědu, výzkum a inovace obdržela během výkonu své funkce velké množství osobní korespondence a zpráv, oceňujících její výkon ve funkci, které však nebyly úřední, ale ryze soukromé povahy a jako takové tedy nejsou evidovány spisovou službou Úřadu vlády jako úřední korespondence.

 

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková

 

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního