Proč něco nejde?

Už mnohokrát jsem psal o tom, že se ve městě Kutná Hora neúčelně vyhazují peníze za projekty, které budou od začátku ztrátové, namísto toho, aby se řešilo to, co město pálí. Existující problémy se buď neřeší, nebo se alibisticky odsouvají na neurčito.

Nahlédneme-li kupříkladu do zápisu osadních výborů z konce minulého roku, tak zjistíme jednu zajímavou věc. Karlov, Poličany, Malín, Neškaredice, a další okrajové části města, spojuje společný problém – absence přechodů pro chodce a chodníky. Na Žižkově část chodníků sice je, ale pak končí a nikde nejsou. V jiných částech doslova chybí – Karlov. Zdá se to jako absolutní nesmysl, že by někde nebyl přechod pro chodce nebo byl problém jej zřídit. Ve všech případech je argument města jeden a ten samý: naše komunikace to prostě není. Případně se argumentuje zamítavým stanoviskem dopravního inženýra Policie ČR. Věc se má ale trochu jinak, než jak ji město prezentuje. Představitelé města mají pravdu v tom, že silnice jsou povětšinou kraje nebo někoho jiného. Město se však ke zřízení přechodů pro chodce primárně vyjadřuje a to zejména odbor investic a rovněž odbor dopravy. Když jsem tento problém v minulosti řešil, zjistil jsem, že stanovisko dopravního inženýra Policie ČR je sice důležité, ale v některých případech pouze doporučující a vesměs je právě na městě, zda přechody pro chodce zřídí nebo ne. Jedná se tedy do jisté míry o alibismus a přehazování odpovědnosti na někoho jiného podle rčení „Já nic, já muzikant.“ Občas se něco svede na veřejný zájem. Tento pojem naše zákony však jasně nevymezují, takže se za něj dá schovat úplně všechno. A z různých zápisů z jednání komisí a výborů města zjistíme, že problémy se sice probírají, ale často neřeší (dalo by se to nazvat mlácením prázdné slámy). Často se vyskytuje ještě argument, že přechod pro chodce musí ústit na chodník. To ale není pravda. Přechod pro chodce musí ústit mimo komunikaci. Narážím zde na problém zřízení přechodu pro chodce směrem k rozhledně na Kaňk, kde by měl být přechod na komunikaci, která je vlastně mimo „revír“ Kutné Hory. Prý to prostě nejde. Všechno jde, když se chce a jako argument nám může posloužit přechod pro chodce na silnici, která vede kolem elektrárny Chvaletice. Zde se nachází přechod pro chodce, který jednak neústí na chodník. Ba co více, tak dokonce leží mimo území obce. Kdo chce, hledá způsoby a kdo nechce, hledá důvody. Ve městě Kutná Hora převažuje druhá varianta – hledají se důvody, proč něco nejde.

Místo toho, aby město pracovalo efektivně, tak selhává, neřeší reálné problémy a to je špatně.

Vraťme se ještě na chvíli k městské hromadné dopravě. Řada z vás jistě mnohokrát zjistila, že např. vyhledat na internetu víkendový jízdní řád MHD je problém. Alespoň mě se to stalo, kdy vyhledávač IDOS nic nenachází. Jedná se o další nefunkčnost v Kutné Hoře. Dále, místo toho, aby se explicitně řešil problém městské hromadné dopravy do okrajových částí Karlov, Neškaredice, Poličany, tak se vymyslela doprava do centra města. Už jsem o tom psal jinde. Dle mého názoru je dobré uvažovat o nové koncepci autobusové dopravy ve městě, ale takové, jež bude zahrnovat celou Kutnou Horu. Ne, že se zapomene na části, které ke Kutné Hoře také patří (jako se to stalo Poličanům, Neškaredicím, Karlovu).

Mě samotnému se líbí projekt chytrých měst (Smart City). Jedná se o využívání moderních technologií pro zlepšení fungování města a hlavně na tom participují všichni občané v daném místě, např. chytré parkování, chytrý úřad nebo chytrá doprava. Právě tento koncept by byl pro Kutnou Horu přínosný. V místních samosprávách je nutné začít více využívat moderní technologie, která nám současnost nabízí.