Pod taktovkou generála NATO

 
V nedávné době jsem si pustil pořad interview ČT 24, kde byl hostem generál Petr Pavel. Pro nezasvěcené je dobré připomenout, že se jedná o člověka, který byl náčelníkem generálního štábu naší armády a v letech 2015-2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO. Co mě ale v pořadu zaujalo, bylo jeho zaujetí proti Rusku a jeho protiruská rétorika. Jeho rétorika je totiž zarážející, protože byl vojákem Varšavské smlouvy a hájil její zájmy (tedy i Ruska). Z toho plyne že se otočil jako korouhvička. Občas to v pořadu vypadalo, že si tento generál snad přeje nějaký válečný konflikt, který by měl vypuknout v Evropě. Za vše prý může Rusko. To, že tento stát pořádá na svém území vojenské cvičení, je dle jeho slov příprava na válku. Položme si ale otázku: opravdu chce Rusko rozpoutat válečný konflikt, který by znamenal konec naší planety? Vždyť by to znamenalo konec všeho, stejně i obchodu a to si Rusko přeci nemůže dovolit. Pokud se nad tím vším zamyslíme do hloubky, tak zjistíme, že vojenské manévry Ruska jsou jen odpovědí na vojenskou přítomnost vojáků NATO blízko hranic s Ruskem. Pokud bychom to celé otočili, tak může říci, že vojáci NATO cvičí na území cizích států a pokud možno (záměrně) co nejblíže Rusku.
Generál Pavel v inkriminovaném pořadu prohlásil, že počet ruských vojáků při manévrech odpovídá největším bitvám druhé světové války. Nevím, kde pan generál studoval dějiny, ale tento počet je jen slabým odvarem z doby největšího konfliktu v lidských dějinách. Rusko samozřejmě ukazuje svoji sílu. Nic jiného mu nezbývá. Pokud někdo chce argumentovat, že okupuje Krym, tak by si někteří měli zopakovat dějiny. Krym byl nejdříve Turků (Osmanů), pak patřil Rusku a teprve v 50. letech 20. století jej Chruščov daroval Ukrajině. Z toho plyne, že pokud by k převodu k Ukrajině nedošlo, tak by Krym stále patřil Rusku. Lze tedy říci, že Rusové si brání svoji sféru vlivu. Ostatně sféra Ruska je ohromná, protože se jedná o největší stát na světě. Má nejvíce nerostných zdrojů, byť jejich těžení je ekonomicky i technologicky náročné. Nic ale nebrání tomu, aby se kvůli této věci nemohlo Rusko cítit ohroženo. Když generál Pavel říká, že Rusko je hrozba, tak by měl zmínit, že hrozbou jsou i USA, stejně tím pádem NATO, které se angažuje snad ve všech konfliktech na světě. Dnes se tyto konflikty líbivě nazývají preventivními údery proti někomu, kdo se zejména nelíbí USA. Vzhledem k tomu, že USA jsou hlavním strůjcem i tahounem NATO, tak se tomu uzpůsobil celý pakt. Ten už není obranný, ale čím dál více řinčící zbraněmi jenom proto, že vojáci asi chtějí zažít skutečně horkou válku a politici v pozadí ve spojení se zbrojařskými magnáty potřebují vyprázdnit své „nacpané“ arzenály.
Generál Pavel v onom pořadu prohlásil: „O potenciální hrozbě Ruska si myslím udělá každý obrázek sám. Nejen z toho, jak mohutnou má armádu a kolika různých operací se účastní, ale zároveň z toho, jak se chová, protože invaze do Gruzie, na Ukrajinu, akce v Sýrii a mnoho dalších aktivit svědčí o tom, že je v poslední době velice asertivní a dává to nepokrytě najevo.“ Nyní si vše uveďme na pravou míru. Kdo rozpoutal akce v Sýrii? Nebylo to náhodou NATO? Respektive USA, Velká Británie a Francie, členové NATO? Pokud jde o Ukrajinu, tak ta sama ani neví, kam má patřit. Zda na Východ nebo na Západ. K tomu má na svém území největší etnickou menšinu v Evropě – Rusy. Že má Rusko mohutnou armádu? To je sice možné, ale mnohem větší mají USA a Čína. Dokonce i NATO jako celek má téměř 3,5 milionu vojáků. Proč tedy takový strach z Ruska? Prý se historicky Rusko bránilo expanzí. Jenže kdo ve 20. století vedl expanze? Hlavně Německo, Japonsko, poté USA a posléze zaniklý Sovětský svaz. Trochu tady něco nesedí.
Osobně bych ruského medvěda nedráždil a raději bych spolupracoval. Politika je umění možného, dokonce i obchod je nutný. Rusko navíc zásobuje strategickými surovinami značnou část Evropy, takže proč řinčet zbraněmi? Že by šlo opět o to vyvolat konflikt o nerostné zdroje? Vypadá to tak.