Piráti českých luhů a hájů?

Piráti. Někomu naskočí na mysl Piráti z Karibiku, jiným piráti silnic, ale nyní mám na mysli Pirátskou stranu, která se usídlila v našem zákonodárném sboru, stejně i v řadě zastupitelstev. Jedná se o politickou stranu, která začala být zajímavá pro řadu mladých lidí. V poslední době se říká, že tradiční politické strany jsou „vyhořelé“ a nemají pro mladou generaci nic zajímavého, co by nabídli. Právě proto vznikli Piráti. Rebelská strana, která chce volnost, užívání si života bez zábran, volné stahování na internetu, mnohdy anarchii. Jejich voličská struktura je primárně postavena na lidech, kteří jsou prvovoliči, případně mladí lidé do 35 let.
Pirátská strana nabízí mnohé zajímavé věci, které se vážou k mladému věku. Například uzákonění volného prodeje měkkých drog. To se mladým lidem, kteří nechtějí mít závazky a jen si užívat, vyhovuje. Do jisté míry rovněž stahují voliče tradičních levicových stran, protože rovněž nabízejí jistou míru sociálních jistot. Naši Piráti jsou však jiní, než ti odjinud. Mnohdy nevědí, co v reálné politice mají vysvětlovat. Případně jakým způsobem. Nicméně mají díky neustálému surfování po internetu přehled, který je v dnešní době potřebný.
Tradiční levicové strany by si měly v některých oblastech od Pirátů vzít příklad. Zejména v oblasti internetu, kde se pohybují zejména mladí. Ti jsou s různými virtuálními sítěmi doslova spojeni ještě před narozením. Od útlého věku žijí vedle chytrých telefonů, tabletů, počítačů. Levice by měla prosazovat volnost internetu, ale za určitých pravidel. Například, že se na síti nebude šířit rasismus, nenávistné komentáře atd. Rovněž by si levice měla vzít k srdci, že na internetu by si každý mohl stahovat, co se mu zlíbí. Chápu, že řada umělců bude proti, protože chtějí větší ochranu duševního vlastnictví. Jenže žijeme v digitální době a ta je odlišná od analogové, kdy bylo těžké provádět kopie. Dnes kopii od originálu poznáte jen velice těžko.
Jako příklad si můžeme uvést smlouvu ACTA, kterou horlivě prosazovaly USA. Je to boj korporací proti normálnímu uživateli internetu, respektive boj proti pirátům, nelegálnímu stahování. Snad právě proto se nejvíce voličů rekrutuje z této oblasti, protože vnímají jako omezení jejich práv, kdy je internet dostupný pro všechny a je naprosto volný. Pokud chce levice přetáhnout na svoji stranu tento ty lidí, tak se musí více ponořit do oblasti ochrany internetu, aby byl dostupný pro všechny. Žijeme v digitální době, která je nesmírně propojená a své životy žijeme nejenom off-line, ale také on-line.