Past digitálního STANu

Na serveru iDnes byl uveřejněn rozhovor s jedničkou hnutí STAN ve Středočeském kraji, starostou Kolína a vice hejtmanem Středočeského kraje, Vítem Rakušanem. Se zájmem jsem si jeho rozhovor přečetl. Z rozhovoru je evidentní, že hnutí STAN celou svoji předvolební kampaň postavilo na elektronizaci státní správy. Jelikož se touto problematikou zabývám, tak mě zajímalo, jak elektronizace chtějí docílit, kde se inspirovali a co nám to všem přinese.

Už dopředu jsem věděl, že jejich inspirace vychází z Estonska, které je v zavádění tzv. e-Governmentu nejdále a tato země má digitální snad úplně všechno. Z toho plyne, že jste také sledováni na každém kroku. Nemáte žádné soukromí, pořád se pohybujete na síti, kde vaše data může kdokoliv ukrást. Nicméně myšlenka digitalizace státní správy je dobrá věc. Osobně ji také podporuji, ale má to několik svých ALE o kterých se v rozhovoru s panem Rakušanem nedočtete. Já se ony problémy pokusím nastínit.

Už když se v Poslanecké sněmovně projednával zákon o elektronických občanských průkazech, tak jsem se ptal, zda je zabezpečena kybernetická bezpečnost. Samozřejmě, že tolik není. Prý se to vše vyvine s digitalizací státu. Takže dle logiky hnutí STAN nejprve zavedu digitální agendu, kterou spustím a poté budu řešit bezpečnost. Dost zajímavé, protože podle mého názoru to musí jít minimálně současně. Jinak mám reálnou obavu, že data na síti mohou být odcizena. S tím souvisí vztah uchovávání dat na síti. Už nyní na síti každý uživatel internetu zachovává tzv. digitální stopu, která tam zůstává mnoho let a hlavně velké internetové společnosti typu Google o vás sbírají data. K tomu ještě musíme připočíst zálohování dat, protože síť je nevyzpytatelná, vrtkavá, někdy přetížená nebo nefunkční. Stačí si představit, že dojde k masivnímu výpadku elektřiny a celý koncept e-Governmentu se zhroutí jako domeček z karet. Takže servery, které budou zajišťovat digitální agendu, musí být napojeny i na záložní zdroje. Není vše jednoduché, jak si představují zástupci hnutí STAN.

 Pan Rakušan ve svém rozhovoru používá zkušenost z Estonska, kde jim prý elektronizace státní správy ušetřila mnoho miliard a zřejmě nemají skoro žádné úředníky. Když tedy podobný koncept zavedeme i u nás v ČR, tak prý dojde ke snížení počtu úředníků až o 10%. Představme si tedy onu situaci. Přijde digitalizace státní správy, odbouráme nepříjemné papírování, zaniknou pracovní pozice a musíme se ptát, kam úředníci zmizí? Dle logiky hnutí STAN budou nezaměstnaní nebo si prý prostě najdou jinou práci. Dle mého názoru ale nikam nezmizí, zůstanou na svých místech, alespoň po dobu přechodného období. Není přeci možné, abychom ze dne na den zavedli celou digitalizaci státní správy. Vezměte si, že ne všichni ovládají počítač, přístup k internetu a část lidí prostě věří klasickým tiskopisům aneb co je psáno, to je dáno.

Digitalizace státní správy je dobrá věc a je nutné ji zavádět, ale vše musí mít postupné kroky, které jsou v současnosti nastartovány. Nicméně i do budoucna zůstanou tištěné formuláře, akorát přibyde možnost využít vzdáleného přístupu po síti. Na závěr si dovolím jeden příměr, který často používám ve vztahu k Velkému bratrovi. Když zavedu úplnou digitalizaci všeho a všude, tak se přeci vystavuji digitálnímu riziku, že něco zkolabuje, bude smazáno, ukradeno, přehráno, monitorováno. Nebo tomu tak není? Já myslím, že je.