Neprůzvučnost a hluk v nových bytech

V dnešní době je ve stavebnictví trend postavit dům co nejrychleji a pokud možno s co nejnižšími náklady. Poté vše ale co nejdráže prodat. Jelikož se staví rychle, tak novostavby často trápí mnoho dětských nemocí. Někdy jde o lehké vady, ale většinou se jedná o poměrně závažné věci. Není tak výjimkou plíseň v bytech, špatná izolace nebo už jen to, že se sousedy slyšíte, případně vás obtěžuje hluk z provozu jejich koupelny.
Všechno samozřejmě můžete reklamovat a záleží na tom, jak je solidní developer a posléze stavební společnost, která realizovala danou stavbu. Mnohdy se stane, že reklamace neuznávají, zamítají je od stolu, aniž by se na dané místo přijeli podívat osobně. Navíc s vámi horečně korespondují, když chtějí o závadě zjistit více. Mám osobní zkušenost s problémem v novostavbě, kdy je extrémně slyšet hluk z provozu koupelny od sousedů. Proto jsem se rozhodl danou věc reklamovat.
Vyvolal jsem tedy měření neprůzvučnosti stěn a měření hluku z provozu. Na všechno jsou příslušné normy, které musí být dodrženy při výstavbě. Pokud však dodrženy nejsou, tak nastává problém v podobě průsaku hlasů nebo hluku od sousedů k vám do bytu. Nelze to tedy zjistit jinak, než příslušným měřením, které sice není levné, ale určitě stojí za to jej realizovat v případě, pokud máte opravdu podezření, že je něco v nepořádku.
Samotné měření by měl v případě reklamace vyvolat developer a pokud by bylo v pořádku, tak vše platíte vy. Pokud to v pořádku není, tak to platí developer, případně stavební společnost. Často se ale takovému měření všichni brání, protože je jasné, že asi něco není v pořádku. Nastupuje zdržovací taktika, kdy vás neustále upozorňují na vysoké ceny za měření a oddalují celou realizaci. Nesmíte se nechat odbýt, a pokud se do několika měsíců nic nezrealizuje, tak musíte nastoupit vy a měření si objednat na své náklady.
Cena za takové měření se pohybuje kolem 12 tisíc. Samozřejmě záleží, co vše chcete měřit. Výše uvedená částka je za měření jedné stěny a dvou měření (neprůzvučnost a hluk). Čím více měření máte, tím je měření levnější, ale záleží na akreditované měřící společnosti. Když měření proběhne, tak jste posléze seznámeni s výsledkem a jste požádáni, ze kterých výsledků měření chcete vypracovat akreditovaný protokol. Ten se opět platí, protože jej můžete využít při reklamaci, případně u soudu.
Když se zjistí pochybení, nedodržení norem atd., tak musí developer i stavení společnost navrhnout odstranění vady. Podotýkám, že se jedná o skrytou vadu, kterou normálně neodhalíte, ale zjistí se až při plném užívání bytu a tu můžete reklamovat do 5 let od nabytí vlastnických práv. Reklamační lhůta navíc běží až od chvíle, kdy jste byli zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci. Takže lhůta neběží dnem kolaudace stavby.
Pokud nicméně budou výsledky měření sabotovat, odstranění závady oddalovat, tak už zbývá jen soudní spor a musíte do toho jít, protože jste za nemovitost zaplatili nemalé peníze. Poté můžete požadovat i slevu z ceny bytu, protože není plnohodnotný. Nejsmutnější na celé věci ale je, že dnes je trend takový, že něco rychle postavit, vzít si peníze a poté se k ničemu nehlásit. Případně reklamace natahovat, aby uplynula reklamační lhůta. Je ale důležité vědět, že reklamační doba je pozastavena od chvíle, kdy jste daný problém reklamovali a po odstranění vady dále pokračuje.