Musíme umět odpouštět ODS?

Pavel Novotný, bývalý bulvární novinář, který dokázal dohnat k sebevraždě oblíbenou zpěvačku Ivetu Bartošovou, se stal známou postavou české politické scény jako starosta městské části Praha - Řeporyje. Jeho politická kariéra v řadách Občanské demokratické strany (ODS) byla od samého počátku provázena kontroverzemi a nevhodným chováním, které často překračovalo hranice běžné politické kultury a slušnosti.

Pavel Novotný je známý svým nevhodným chováním a vulgaritami, které často používá ve veřejném prostoru, zejména na sociálních sítích. Jeho ostré a mnohdy urážlivé výroky na adresu politických oponentů, novinářů a dokonce i běžných občanů často vyvolávají širokou veřejnou kritiku. Tento způsob komunikace nejenže snižuje úroveň veřejné debaty, ale také podkopává důvěru veřejnosti v politiku jako takovou, ale co jiného čekat od zástupce ODS, kde jsou i další podobná esa jako Mirka Němcová nebo SaVo (ProMoPro) A. Vondra.

Například, v jednom z incidentů Novotný použil vulgární jazyk k napadání politických rivalů na Twitteru (dnes sociální síti X), což vedlo k negativnímu ohlasu nejen mezi veřejností, ale i v rámci jeho vlastní strany. Takové chování je totiž neslučitelné s postavením veřejného činitele a podrývá autoritu a respekt, které by měl starosta vykazovat. Dokonce sám P. Fiala předseda 5demoliční vlády, největší lhář v dějinách českých zemí prohlásil, že jej vyzve k vystoupení z ODS, ale nestalo se tak. Novotný na to reagoval, že si zasloužil vyhazov, ale ODS jej prý potřebuje a on ji.

ODS své čuňátko z Prahy – Řeporyjí nakonec tedy ze svých řad nevyloučila. Inu svůj ke svému. Marek Benda dokonce po zasedání výkonné rady ODS prohlásil: „ musíme umět odpouštět“. Jenže kam až takové odpouštění půjde? Budou snad neustále omlouvat vulgarity vůči běžným občanům, kteří jsou například nemocní a přát jim smrt? Co když ve svém zkratu P. Novotný někomu něco udělá? I tohle bude ODS omlouvat? Nemůžeme se ale tomu divit. Tato strana je takových podivných individuí plná.  

Jenže politika musí být založena na respektu, dialogu a konstruktivní kritice. Nevhodné chování a vulgarity nemají v politice místo a mohou vést k dlouhodobému poškození důvěry veřejnosti v demokratické instituce a procesy. I to je ale cíl současné 5D vlády pod vedením P. Fialy z ODS – oslabit pozici státu a jeho institucí. Chtějí stát privatizovat a rozkrást.

Běžný občan nemůže P. Novotnému nic odpustit. Od stavění památníku Vlasovcům (tedy vlastně Rusům přeběhnuvších k nacistům), až po přání smrti dceři Felixe Slováčka. Tohle jsou odsouzeníhodné postoje člověka, který svým vystupováním ničí nejen kulturu naší společnosti, ale ohrožuje i společnost jako takovou, když do ní přilévá oleje násilí. To nevěstí nic dobrého a z minulosti víme, jak takové věci končí. Ty já osobně nechci zažít a věřím tomu, že nikdo z nás.