Minulost nestačí

Nedávno jsem si přečetl názor jednoho čtenáře, který reagoval na můj článek, který se týkal radikální levice v naší republice. Docela mě tento názor překvapil. Čtenář ve svém názoru tvrdil: „faktem zůstává, že reálný socialismus představuje jedinou fungující alternativu k buržoaznímu režimu.“ Když se nad tímto tvrzením zamyslíme, tak čtenář pravděpodobně vzpomíná na dobu minulou a nepřipouští, že došlo v roce 1989 ke změně. Pravděpodobně by chtěl vrátit onu dobu zpět, ale všichni víme, že to nejde. Nepochopil, že dnes žijeme v éře globálního kapitalismu s jinými problémy, než byly před rokem 1989.
Nejsmutnější na celé věci ale je, že takový člověk nepřipouští, že by mohl existovat nový model socialismu (osobně takovému modelu říkám „new comunism“ – nový komunismus a můžeme sem například zařadit i samosprávný socialismus, socializaci Evropy atd.). Podotýkám, že vzpomínáním nebo návraty do doby před 30 lety nic nevyřešíme ve vztahu k hledání nových systémových alternativ. Pokud vyjdeme z tvrzení čtenáře, že jedinou alternativou byl (je) systém reálného socialismu doby před rokem 1989, tak si musíme položit otázku, proč došlo k převratu? Zřejmě něco nebylo úplně v pořádku, protože pokud by bylo, tak by k tak radikální změně nedošlo. Systém před rokem 1989 měl mnoho chyb, najdeme v něm jak klady, tak zápory. To je v každém systému, ale rozhodně systém z oné doby nepředstavuje alternativu vůči současné podobě kapitalismu (reálně ji představoval k tehdejšímu modelu kapitalismu). Systém reálného socialismu, který byl postaven na sovětském modelu sociálního státu se historicky vyčerpal s rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. To je prostě realita, kterou nikdo nezmění, ať se to někomu líbí nebo ne.
Neustálou obhajobou doby minulé se nikam nepohneme. Chápu, že mnozí na tu dobu vzpomínají, protože jim bylo méně let, než je dnes. Každý člověk vždy vzpomíná na dobu svého mládí. Je to klasický psychologicko - sociální jev, ale musíme si uvědomit, že dnešní společnost je jiná, než jaká byla před více jak 30 lety. V době vyčerpání reálného socialismu neexistoval internet, který nás dnes všechny propojil, svět byl stále rozdělen na dva bloky, hranice byly pevné, neexistovala Evropská unie, bylo daleko od teroristických útoků. Všechny tyhle věci je nutné si uvědomovat při kritice doby minulé, stejně i současné. Zrychlená doba přinesla nové výzvy a nové problémy o kterých lidé končícího reálného socialismu neměli potuchy. Tomu se v biologii říká evoluce. Ta ale zasahuje i do oblasti společenských věd. Vše se vyvíjí. Jak kapitalismus, tak socialismus. S myšlenkami a návrhy, které jsou vlastní reálnému socialismu, dnes neobstojíme. Právě proto je nutné stále více prohlubovat transformační kurzy a moderní komunistické a socialistické teorie, myšlenky i návrhy.