Mileniálové všech zemí, spojte se!?

Do produktivního věku se začíná dostávat generace lidí, která se narodila kolem roku 1990. Ne jinak je tomu na západě, stejně u nás. Tato generace je dnes nazývána mileniály, protože mají jiný pohled na svět, jinak uvažují a jsou utvářeni konzumní společností, jakož i kapitalismem. Jenže tento systém jim až tolik nevoní. Ukazuje na to nedávná studie, která proběhla v USA. Studii vypracovala analytická společnost Gallup a zkoumala názory mladých lidí do 30 let na kapitalismus a socialismus. Tato studie říká, že tito dospívající a do zaměstnání nastupující lidé vnímají rozpory kapitalismu a raději by jich většina žila v socialismu nebo komunismu. Ze studie je patrný ještě jeden jev: 7% mladých lidí by volilo nějakou novou formu fašismu, dnes je v popředí korporátní fašismus. Ze všeho plyne, že mladí lidé uvažují o systémových alternativách tam, kde se žádný jiný, než kapitalistický systém, nevyskytoval. V Evropě, ale i u nás, je to o něčem trochu jiném. Byť mileniálové uvažují téměř všude stejně, protože jsou propojeni pomocí sociálních sítích a je tak jednodušší se spojovat i v nějakém pohledu na svět. Vypadá to, že revoluce na svržení kapitalismu nakonec přijde z kolébky kapitalismu USA, protože je tam značná nerovnost a ta dopadá na všechny. Zejména mladí lidé nemají ani nic naspořeno na důchod, protože jsou nuceni splácet půjčky na vzdělání.
Uvažují mileniálové o systémových změnách i u nás? Dobrá otázka, na kterou není jednoduché odpovědět. Musím poznamenat, že zcela jistě najdeme mezi mladými lidmi jak intelektuály, stejně i politiky, kteří uvažují o alternativách vůči kapitalismu. Nicméně naše média ve velkém takovou diskuzi nepřipouští ve vztahu k minulosti, kdy tvrdí, že hrozí návrat vlády jedné strany a téměř vůbec se nebaví o podstatě problému a systémové změně směřující k socialismu. To je nutné mít na zřeteli v našich podmínkách. Generace, která se narodila těsně před selháním reálného socialismu, je naprosto jiná, než byla generace před ní. Je totiž utvářena kapitalistickým blahobytem, dostatkem všeho, cestováním. To jsou základní prvky dnešní společnosti, která sice může rychle zkrachovat, ale nabízí pozlátka ve formě zážitků. Lidé si z podstaty věci uvědomují, že kapitalismus nefunguje jak má a reálně selhává. Jenže naučit lidi přemýšlet o systémových alternativách je v našich podmínkách poměrně složité, protože vždy je do popředí nasazena doba před rokem 1990 a pokaždé je předložena jako jediná možná alternativa, která nefunguje. Pravdou je, že to byla jedna z alternativ, která objektivně selhala. To ale neznamená, že žádná jiná neexistuje. Existuje mnoho podob socialismu i komunismu. Z minulosti známe dokonce různé podoby kapitalismu i fašismu.
Mladí lidé uvažují v jiných intencích, než lidé kolem 50 let, kteří vyrůstali v úplně jiných společenských i ekonomických podmínkách. Na příkladu USA vidíme, že nastupující generace, kterou utváří blahobyt nakonec myslí jinak, než by si představovali kapitáni kapitalismu. Dost se toho bojí, protože by to znamenalo jiný systém, který by nebyl pro ně tak výhodný, jako je ten dnešní. Pravděpodobně se dostáváme do fáze, kdy nám moderní technologie, které stvořila armáda, inovace a kapitalismus pomohou kapitalismus překonat.