Mikuláš na pozvání

Máme za sebou tradiční veselí kolem Mikuláše. Všude samý čert, čertice a andělé. Z kdysi prosté tradice, kdy se zlobivé děti dávaly do pytle a hodné byly odměňovány sladkostmi, se dnes stává „kšeft“ se vším všudy. Vzhledem k tomu, že logika volného trhu vtrhla i do této oblasti, tak dnes se z tradice stala služba a to dokonce privátní. Tato služba je řízena nabídkou a poptávkou, stejně jako tomu je v kapitalismu volného trhu. Můžeme se posléze setkat s různou výší obnosů, které si Mikuláš vezme, aby se podělil se svoji partou. Z toho plyne, že pokud chcete, aby k vám dnes čert, anděl a Mikuláš přišli, tak si je musíte objednat a hlavně zaplatit.
Pamatuji si dobu, kdy se mnoho věcí na peníze nepřevádělo. Jednou z oněch věcí byly i tradice, které byly brány jako připomenutí něčeho z minulosti. Ještě před nedávnou dobou tomu bylo tak, že si na kostýmy na sebe vzali dobrovolníci například z řad ochotníků a vyrazili po vesnici. Celou záležitost zastřešovaly například některé místní spolky, jejichž členové přispěli i nějakým obnosem, aby rodiče nemuseli platit. Případně obstaraly kostýmy. Osobně si pamatuji, jak jsem jednou čertovi zalezl pod postel, protože jsem se ho děsně bál. Jednou jsem skončil i v pytli, ale to bylo v době končícího socialismu a tradice byly vnímány a postaveny úplně jinak i v celé společnosti. Samozřejmě, že osazenstvo neodešlo s prázdnou. Většinou se jim dávalo jídlo a pití a děti na oplátku dostaly sladkosti nebo ovoce. Dnes je ale vše převedeno na motivaci. Chcete čerta motivovat? Musíte si ho zaplatit, aby k vám přišel.
Tady můžeme vidět zprivatizování Mikuláše. Dnes nejde ani tolik o to vystrašit děti, aby byly hodné. Dnes se vše přesunulo do oblasti, chcete, aby k vám čert, anděl a Mikuláš přišli? Tak si zaplaťte. V některých regionech si lidé zaplatí stovky, v Praze i tisíce korun. Zde se dostáváme do problému s morálkou. Je morální, aby se z Mikuláše stala výdělečná činnost? Má trh co pohledávat v této oblasti? Je evidentní, že kapitál zde cílí na nejmenší. Byť prostřednictvím dospělých a to je dle mého názoru nemorální. Z logiky věci tedy plyne, že trh v této oblasti do značné míry deformuje morálku.
Dříve byla situace jiná. Lidé chodili zadarmo, protože to byla připomínka svátku a tradice. Lidé k sobě měli blíž, než v dnešní individualizované společnosti. Navíc vysoký počet spolků hrál svoji nezastupitelnou roli, kdy pomáhaly při realizování různých svátků, oslav i tradic. V dnešní zprivatizované společnosti však dochází k jevu, kdy vše je na prodej. Jenže peníze nemají v některých oblastech života společnosti co pohledávat. Co si mají počít ti, kdo na zaplacení zprivatizovaného Mikuláše nemají? Pravděpodobně si musí půjčit a zadlužit se. Zde je evidentní, že z kdysi bezplatných tradic a jejich připomínky se stal bezbřehý byznys. Čert aby to vzal!