Korupce kapitalismu

Podle časopisu Forbes je nejbohatším člověkem v naší republice Petr Kellner, který má jmění více jak 300 miliard korun. Ano, čtete správně. Astronomická to částka. Ze žebříčku, který časopis zveřejnil je evidentní, že čeští miliardáři oproti loňsku ještě více zbohatli. Je evidentní, že se stále více rozevírají nůžky neoliberalismu.  Respektive našeho typicky českého kapitalismu, kdy se jasně ukazuje, že když bohatí bohatnou, tak chudí chudnou. Nejedná se o ryzí jev naší republiky, ale s globální nespravedlností se tento jev projevuje i v dalších kapitalistických zemích. Mnohem spravedlivější by bylo, kdyby nastal jev, kdy budou bohatnout všichni. Tedy nárůst bohatství bude rovnoměrný ve všech společenských třídách. To by ale v našich podmínkách nesměla existovat „systémová korupce“. Tu ale produkuje sám kapitalismus, který je na ní více nebo méně postaven. Ponechme stranou nějaké iniciativy typu Rekonstrukce státu, která pod rouškovou boje proti korupci prosazuje své zájmy. Podívejme se na tento problém komplexněji. Když nahlédneme do jádra problému, tak zjistíme, že naše společnost jako celek produkuje dva typy korupce.

Prvním typem korupce je tzv. legální korupce. Ptáte se, co si pod tím představit? Proces zdanění. Jak je možné, že existují nízké daně pro bohaté? Tohle se musí přeci změnit. Když se podaří změnit daňový systém v této oblasti, tak zanikne legální korupce, která je ještě navíc vytvářena státem. V této oblasti lze tedy aplikovat progresivní zdanění.

Druhou formou korupce je klasická nelegální korupce, kam můžeme řadit úplatky, podplácení atd. Tato forma se musí potírat různými nástroji, které vedou k ozdravení systému jako celku. Oba dva typy korupce jsou velice nebezpečné a jsou hlavně propojené. Pokud tedy eliminujeme první typ korupce, tak snížíme i druhý typ korupce, protože se bude snižovat příjmová nerovnost.

Jenže systémová korupce je v kapitalismu naprosto běžným jevem. S narůstající privatizací společného vlastnictví totiž vzniká hrstka lidí, kteří mají pohádkové bohatství, tak jako naši miliardáři. Co je nejsmutnější, tak vlády jim k těmto ziskům a bohatství ještě pomáhají. Často ochotně, někdy nevědomky, ale často pod tlakem zájmových skupin. Ano, narážím zde na problém lobbistů a jiných skrytých oligarchů, kteří ze zákulisí ovládají některé politické strany. Pokud bychom tedy chtěli změnit toto uspořádání, tak musím změnit celý systém. V tomto případě kapitalismus tedy nahradit jiným systémem.

 Je zajímavé, že o našem systému se mluví jako o demokracii. Nikde se moc nezmiňuje, že se jedná o ryze kapitalistický systém a demokracie je pouze navlečena, aby zastírala další tažení kapitalismu k prosazení likvidačních tendencí vůči státu jako celku. Oligarchům, které uveřejnil časopis Forbes (kam se řadí i Andrej Babiš, Pavel Tykač, Zdeněk Bakala atd.) nejde o blaho našeho státu, ale jde jim o privatizaci státu. To znamená, že je zde evidentní snaha dostat do soukromých rukou ty oblasti státu, které jsou univerzálně určeny všem lidem stejně. Jako příklad si uveďme zdravotnictví, školství, bezpečnost nebo třeba hromadnou dopravu. Všechny tyto věci jsou dostupné všem stejně (neberme zde nyní v potaz tolik finanční hledisko), ale bohužel i v těchto oblastech se vyskytuje jistá korupce. Chcete mít větší bezpečí, zaplaťte, chcete mít kvalitní školu, zaplaťte a tak můžeme pokračovat dál. Je tedy evidentní, že pokud dojde k další privatizaci oblastí, které jsou určeny pro všechny stejně, tak poroste systémová korupce. Tomu je nutné zabránit.