Korunavirus aneb jak nás koronavirus připravuje o peníze

Každý z vás zcela jistě zaregistroval doslova panickou hrůzu z nového koronaviru, který se šíří po světě. Média na nás denně chrlí počty nakažených, počty zemřelých a jen lehce se zmiňují o tom, že více jak polovina z celkového počtu nakažených se vyléčila. Zajímavé to veletoče nejen našich médií. Nicméně v pozadí tohoto mediálního šílenství je něco úplně jiného. To o čem se vůbec nemluví nebo se píše jen sporadicky. Nebudu zde rozebírat spekulace typu, že virus byl vyroben v USA nebo jinde na světě a záměrně vypuštěn, aby farmaceutické firmy měly zisky, protože zdraví obyvatelé jsou k ničemu, protože se nevytváří lékový zisk. Samozřejmě, že na tom může být něco pravdy, ale osobně se kloním k tomu, že zde úřaduje příroda, která si s velkým řevem začíná brát zpět to, co ji lidstvo za poslední století způsobuje. Ať už se jedná o přelidnění nebo globální oteplování. Vše souvisí se vším. Ne jinak je tomu v případě vztahu peněz a médií.
Téměř všechna média jsou založena na principu zisku a tak potřebují co nejvíce zaujmout pozornost čtenářů. Právě proto všude můžete vidět titulky typu: další nakažení, vyhlásili jsme válku koronaviru, zemřel další lékař v Číně atd. Nikde nenajdete titulek: podařilo se vyléčit polovinu nakažených. Kladné zprávy se nenosí. Jsou mediálně neprodejné a proto zmiňovány velice okrajově, proto musí nastoupit logika šoku. Občané se musí šokovat, že se blíží pohroma. Lidé si to poté vyloží tak, že se musí zásobit na několik měsíců a skoupí různé trvanlivější potraviny, aby za několik měsíců zjistili, že jim to bylo k ničemu. Nicméně úkol byl mediálně splněn na jedničku a obchodní řetězce si mohou mnout ruce, jak se všechno vykoupilo.
Některá média navíc přímo hystericky píší o šíření nového viru, který je ve své podstatě něco jako chřipka, která se téměř každý rok objevuje i u nás a způsobuje rozsáhlé epidemie. Nicméně média to vykládají jako něco nového, zákeřného a již nestačí psát o obyčejné chřipce, která každoročně usmrtí jen v naší zemi tisíce lidí. To by totiž nikoho neohromilo. Ohromí jen to, co je nové a ještě k tomu navíc mediálně prezentované. Nicméně v zákrytu médií číhá něco úplně jiného, proto se do popředí vystrkuje velká mediální show zvaná koronavirus. Některé politické špičky v USA a dalších zemí ve spojení s médii se totiž pokoušejí ukázat katastrofický scénář, aby se na něj běžní lidé co nejvíce zaměřili a nezaměřovali se na standartní problémy kapitalismu, tedy na velké ekonomické, sociální a politické nespravedlnosti a nerovnosti. Je to ve své podstatě snaha o odvedení pozornosti od hlavních problémů, které lidstvo a společnost trápí. V našich podmínkách se tak slepě přejímají i zahraniční scénáře, které na nás denně chrlí média, která z toho mají velké zisky.
No a jaký je tedy vztah korunaviru a koronaviru? Z výše uvedeného je jasné, že panika a katastrofické scénáře mají za cíl jen z lidí vytáhnout hromady peněz – proto druhý typ viru nazývám korunavirem. Ten je nejen v naší konzumní společnosti téměř geneticky zakódován, kdy musíte pořád něco kupovat nebo jste spíš nuceni něco nakupovat. Jak se lidé začnou bát, tak skupují všechno – roušky, plynové masky, protichemické obleky, vitamíny, léky atd. Přitom většina věcí, které si koupí je stejně neochrání. A tak jediným vítězem v této panice jsou nakonec obchodníci, korporace, farmaceutické firmy a média, která v tomto záměrném spojení používají šokovou terapii pro zvyšování svého vlastního zisku.