Kdo financuje protičínské projekty?

Tak jako byla kdysi záhadou dnes již bývalá devátá planeta naší sluneční soustavy, tak neméně je záhadné propojení Katedry sinologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy jednak s Taiwanem a zprostředkovaně s americkým National Endowment for Democracy. Když nahlédneme na webové stránky výše uvedené katedry, zjistíme, že její ředitelkou je Olga Lomová. Zároveň ředitelkou Mezinárodního sinologického centra Univerzity Karlovy není nikdo jiný, než paní Olga Lomová. Toto centrum je přímo napojeno na taiwanskou Tiang Ting-kuovu nadaci.
S katedrou sinologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy úzce spolupracuje AcaMedia, což je soukromá společnost, která uváděla, že vytváří společný projekt webového časopisu zvaného Sinopsis. Nedávno se ale provalilo, že se o žádný společný projekt nejedná, že neexistují žádné právní vazby mezi Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy a webovým časopisem Sinopsis. Předsedkyní správní rady AcaMedia není nikdo jiný, než opět naše všudypřítomná paní Olga Lomová. Když se podíváme na to, kdo vlastně onu výše uvedenou soukromou společnost AcaMedia podporuje, zjistíme, že je to americká nadace National Endowment for Democracy (zkráceně NED). Tato nadace je soukromá instituce, která je placena Kongresem USA. Tuto věc významně rozvinul bývalý prezident USA Ronald Reagan. Aktivity NED dříve prováděla CIA, již jak 1. 6. 1986 v New York Times potvrdil prezident NEDu Carl Gershman.
Celé to záhadně „smrdí“ napojením části naší prestižní univerzity na výše uvedené instituce, které financují aktivity zejména v boji proti Číně. Nicméně oficiální politický postoj ČR a EU, je takový, že uznávají Čínskou lidovou republiku s hlavním městem Peking jako suverénní stát a nikoliv Taiwan, který je pouze jednou z čínských provincií. Ústav dálného východu (nyní ponížen na katedru sinologie) a projekt Sinopsis však dlouhodobě mají své hlavní partnery z Taiwanu a USA (Kongresu USA). Takováto dlouhodobá jednostranná orientace sinologie FF UK a jejího projektu Sinopsis od partnerů z izolacionisticky orientovaného Taiwanu a USA (bez hlavních partnerů na čínské pevnině) není ale v souladu s oficiálními zájmy ČR a EU.
Zde můžeme vidět, jak se nenápadně napojit pod hlavičkou vědy na šíření záměrně jiného výkladu čínské situace. Ale abychom řádně odhalili naše tajemné české Pluto, které se nenápadně ukrývá v šeru a podsvětí, tak si musíme položit několik otázek: když projekt Sinopsis uváděl, že je společným projektem Ústavu dálného východu FF UK a AcaMedia, předkládala firma AcaMedia výroční zprávy FF UK nebo UK jako celku ohledně svého financování? Nebo univerzita ani neví, jaké přesně měl její partner finance? Je univerzita informována a srozuměna o přesných finančních částkách z Kongresu USA a dalších nadací, často záhadných. Nebo je to celé netransparentní?