Jezdec apokalypsy a legitimita kapitalismu

Neustále přemýšlím nad tím, co přijde po kapitalismu. Z historie víme, že všechny systémy dostihl jejich osud. Všechny se zatím přeměnily v kapitalismus, ale co nastane, až kapitalismus narazí na své limity? Jednou z možností je, že vznikne tržního socialismu (prosím oprostěme se od ideologických klišé z doby před rokem 1989), kde se všichni nebudou hnát za ziskem, úspěchem jednotlivce, ale budou klást důraz na společnost jako celek ve vztahu k životnímu prostředí. Tento faktor dnešní době silně chybí a nastává tak jeho deficit. To se projevuje zejména tím, že člověk, jakožto individuum je plně spojen a ovládán konzumem, který je postaven na ideologii volného trhu. Takže co přijde po kapitalismu? Jiná, lepší, společnost? Nebo nastane jen anarchie a bezvládí? V současné době víme, že kapitalismus jako ekonomický systém ve spojení s volným trhem a dravou soutěží, vládne celému globalizovanému světu. Toto je realita dnešních dní. Dokonce víme, že sám kapitalismus plodí své vlastní hrobaře, jak by řekl Marx, ale i toto tvrzení začíná mírně pokulhávat, když sám kapitalismus vytváří nástroje na své udržení v chodu. Nejdůležitějším chodem celého soustrojí je globální kapitalismus, který roztáčí svá kola ve spojení s korporacemi a různou lobby. Tento spolek posléze zejména lidem v západních zemích nabízí bezbřehý konzumní způsob života. Je to právě konzum, který v současnosti pomáhá legitimizovat současný kapitalismus. Lze se jen domnívat, zda takto postavený systém nakonec dostihne kolaps. Jak již jsem uvedl výše, tak v minulosti jsme poznali mnoho různých společenských systému. Některé vedly k hrůzným válkám i tyraniím.
Všechny systémy, které jsme poznali ve 20. století jako alternativy ke kapitalismu (fašismus, nacismus a sovětský komunismus) určitým způsobem selhaly, rozpoutaly válku nebo nakonec narazily na své limity. To platí zejména pro sovětský komunismus, který se stal dogmatem a přivodil i deformaci myšlence budoucnosti - komunismu. V současné fázi vědeckotechnického rozvoje a digitalizace světa i našeho poznání se sám kapitalismus dostává do slepé uličky, kdy se ještě více rozvíjí společnost bez práce. Jedné se o společnost, kterou již předpovídali filosofové v 60. letech minulého století. Přivodí tedy společnost "bez práce" pád kapitalismu a jeho přeměnu na tržní socialismus? Reálně je to možné, protože pokud se změní samotná povaha práce, která již nebude pro člověka potřebná, tak se změní samotné vnímání člověka na společnost. Jsem věčným optimistou a věřím v lepší budoucnost lidstva, věřím ve společnost, která bude spravedlivější, než je ta současné. Různí kritici mohou namítnout, že dnešní společnost je spravedlivá. Jenže ono tomu tak není, protože neustále narůstá majetková a příjmová nerovnost. Ta dosahuje obludných rozměrů a opět z historie víme, že nerovnost se snížila jen díky krizím, válkám, morovým ránám. Naštěstí nám snad ani jedna z apokalyptických možností nehrozí a tak musíme hledat účinné nástroje pro zmírnění nerovnosti. Musíme nerovnost zkrotit na tolik, aby opět nepřijel jezdec apokalypsy, protože to by opět ukázalo na to, že nerovnost se nezmírní jinak, než násilnou cestou a to by mohl být konec celé civilizace, tak jak ji dnes známe.