Doprava: největší kámen úrazu Kutné Hory

Do ruky se mi dostal zajímavý sociologický výzkum, který   zjišťoval, co občany města nejvíce trápí. Z těchto dat můžeme vyčíst, že nejpalčivějším problémem je doprava jako celek. Není divu. Městská hromadná doprava je žalostná, experiment s autobusem do centra je částečně krokem vedle a mizivá obslužnost okrajových částí dává tušit, že je zaděláno na velký problém. Argumenty typu, že každý má dnes automobil a z okrajové části se tak snadno dostane například na nákup, jsou liché.

V rámci rozpočtového opatření byl sice odhlasován přesun financí z rozpočtové rezervy na zpracování generelu dopravy na podzim, ale musím podotknout, že nová koncepce se měla řešit už dávno. Předešlo by se různým zmatkům, zbytečným experimentům atd. To ale není zdaleka vše, co se dopravy týká. Jako veliký problém se ukazuje nedostatek parkovacích míst. A to jak na sídlištích, tak kolem městského i hlavního nádraží. V listopadu minulého roku byl schválen odkup pozemků od Českých drah za účelem vybudování záchytného parkoviště, který bude situaci řešit pouze částečně. Záhadným způsobem ale umlkly projekty typu „zaparkuj a jeď“, které vehementně prosazovalo minulé vedení radnice. Na sídlišti Šipší se blýská na lepší časy, kdy se podařilo dořešit vlastnictví pozemků a pravděpodobně zde vznikne několik parkovacích míst. Odhady mluví až o 80 parkovacích stáních. Na posledním zastupitelstvu proběhla i myšlenka, že by se mohl zbourat objekt bývalé družiny a na jejím místě by mohlo vzniknout další parkoviště – návrhů na využití stavby a pozemku padlo i více, ale tohle byl jeden z nich. Navíc byl problém nevyužité budovy bývalé družiny hojně diskutován na sociálních sítích. Jenže, bude množství míst stačit, když má dnes každá rodina minimálně dvě auta? Určitě ne a stálo by za zvážení, zda by některá místa nemohla být i placená (například koncepcí hlídaného parkoviště atd.). Přece jen město musí do výstavby parkovišť investovat a potřebuje je stále udržovat. Každému se jistě líbí, když je něco zadarmo, ale běda, jakmile je něco v nepořádku! Takhle to ale nejde. Navíc by parkovací místa byla hned obsazena, pokud zůstane koncept „veřejného bezplatného stání“. Stálo by také za zvážení zavést parkovací karty (na půl roku nebo rok). Ty by opravňovaly k parkování na daném parkovišti. Chápu, že se jedná o nepopulární opatření, ale dříve nebo později se k nějakému podobnému kroku bude muset dojít. Vždyť původně byla parkoviště při stavbě sídliště koncipována v relaci jeden byt - jeden automobil a od té doby počet automobilů několikanásobně vzrostl.

Paní zastupitelka Běla Hejná také nadnesla myšlenku o parkovacím domě – to se pokoušel prosadit i bývalý starosta Martin Starý, ale bez úspěchu, protože by jeho vybudování bylo nákladné a bez finančního zapojení veřejnosti by nešlo uskutečnit.

Parkování v našem městě bude zcela jistě alfou a omegou předvolebního klání před říjnovými volbami. Já osobně zastávám výše uvedený koncept, který se samozřejmě musí upravovat. Jedná se zatím o hrubý náčrt řešení.

Situace v našem městě mi není lhostejná. Snažím se najít řešení, protože radnice, minimálně od roku 2000, to vede od ničeho k ničemu. Výsledek je absolutní nula. Tím mám na mysli, že projekty, které se vytvářely a nadále vytvářejí, jsou pro veřejný zájem nepodstatné a spíše jsou šity na míru úzké skupině lidí. V tom vidím největší problém. V říjnových volbách to můžete změnit.