Divoký kanec

Revírem České republiky se jako divoký kanec prohání současný kapitalismu. Zasahuje do všech oblastí, do všech sfér lidského života i celých krajů, obcí i měst. Mnohá města na to doplácejí například tím, že jsou jejich místní politické elity ve spojení se skupinou developerů, kteří mají často bohulibé úmysly, jak zlepšit to či ono město. Například v Brně před nedávnem vystavěli zónu, která má pojmout přes 5 tisíc lidí, ale nikdo neřešil obchod nebo chodník. To je ten slavný "zástavbový kapitalismus" po česku. Nejedná se pouze o problém Brna, ale znám plno měst, které se potýkají se stejným problémem. Kutnou Horu, kde žiji, nevyjímaje. Rozsáhlá výstavba, ale bez auta si nic nekoupíte, neodvezete děti do školky nebo k lékaři. Dokonce často chybí i základní infrastruktura v podobě zpevněných silnic nebo chodníků.
Zde nastává zajímavý střet. Kapitalista, co by developer se snaží provádět co největší výstavbu a rychle zúročit zisk a to bez ohledu na to, zda by s danou obcí nějak lépe komunikoval. Například by se mělo jednat o strategický plán rozvoje, kde by jak daná obec, stejně i developer měli nastínit své požadavky. Dovolím si jednu paralelu z doby před rokem 1989, kdy probíhala masová výstavba panelových sídlišť (podotýkám, že panelová výstavba není výmysl minulého režimu, ale vznikla na západě). V době "reálného" socialismu se vždy uvažovalo o tom, aby v místě byl obchod, zdravotní středisko, kino, případně společenský sál. Dnes je situace opačná. V honbě za ziskem a vysokou akumulaci kapitálu dochází dnes k jevu, že život jednotlivců je čím dál více odkázaný na automobilismus.
Jak z toho ven? Jednoduše. Místní politické elity si nesmí nechat od developerů vše líbit a jasně nastavit mantinely. To by ale často nesměly být provázané právě s developery. Takže který systém měl více propracovanou výstavbu bytů? Ten současný nebo ten, který končil před 30 lety? Troufnu si tvrdit, že ten minulý. Už jen proto, že myslel na základní občanskou vybavenost. Je věc jiná, že jste na byt museli čekat v pořadníku. Dnes pro změnu musíte být otroky kapitálu, protože si musíte vzít hypotéku na byt či dům a zadlužit se tak vábničkám kapitálu v podobě finančních domů. Navíc rychlá výstavba s sebou nese i technologické problémy, kdy se domy stavějí během pár měsíců a poté se začnou objevovat závady. To už je ale z obliga developer nebo stavební společnost, protože mnoho záručních lhůt již exspirovalo.
Chápu, že je dnes velký hlad po bydlení. Každý chce mít nějaké to své místečko, domov, kam se může vrátit, ale na druhou stranu chci mít dobře odvedenou práci, protože jsem si za své obydlí zaplatil nemalý obnos. V tomto směru by stálo za zvážení, zda nezpřísnit různé normy, ale i zavést taková opatření, která by říkala, že pokud někde bude probíhat výstavba, tak musí být v projektu i základní infrastrukturní a dopravní obslužnost. Do té doby se bude neustále stávat, že najdeme místa, kde sice budou lidé mít své bydlení, ale pro to, aby jej mohli plnohodnotně využívat, budou muset použít osobní auto. Naplňuje se tak přísloví „bez auta ani ránu“. Je tomu tak ale správně? Opravdu musíme být závislí na automobilech nebo existuje i varianta v hromadné dopravě, která tak byla propracovaná před rokem 1989? Určitě varianty existují, ale to musí chtít politické elity v daném místě něco dělat a ne se neustále nechávat ukolébat myšlenkou, že se to vyřeší samo. Nebo když město či obec tvrdí, že nějakou věc raději dáme soukromníkovi, který to prý umí lépe, že soukromé je výhodnější. Tak tomu ale není. Obecní vlastnictví, stejně i výstavba je pro veřejný prostor, stejně i občany lepší, protože vždy ji lze regulovat příslušně místním zastupitelstvem a hlavně je úzká provázanost s veřejným zájmem a ne zájmem ryzího kapitálu, onoho divokého kance, který se prohání po naší republice.