Chvilkaři nad Ústavou

Současná situace, která je způsobena epidemií koronaviru, omezuje některá práva, která jsou dána naší Ústavou. Mezi takové právo, které je omezeno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je právo se shromažďovat – od demonstrací, až po koncerty. Tato situace narušila plány pseudospolku Milion chvilek, kdy na demonstraci proti současné vládě může být dle mimořádného opatření maximálně 500 lidí. To se zejména panu Minářovi, který je hlavním „guru“ onoho spolku, nelíbí a prý se jedná o protiústavní kroky vlády, kdy vláda chce nenápadně vzít toto právo všem lidem a již jej nechce obnovit. Na vyjádření ministerstva vnitra, co by gestora výkladu zákonů, jsme nemuseli čekat dlouho. Dle jejich výkladu je základní právo dané v Ústavě výše, než omezení v mimořádném opatření vlády. Vypadá to ale spíš na to, že se někdo onoho spolku spíš zalekl a řekl si, že raději nebudeme dráždit a vymáhat mimořádné opatření. Legislativní džungle vítězí nad klasickým selským rozumem. Když jde o protesty proti Babišovi, Zemanovi a jiným, tak policie nebude vymáhat zákonná opatření vlády, která jasně říkají, kolik osob se může shromáždit. Mám tomuto vyjádření rozumět tak, že budu moci uspořádat koncert, festival, party s počtem osob třeba 1000? Logicky to z toho plyne. Nebo snad mají Chvilkaři nějakou výjimku? K čemu tedy máme zákonná opatření vlády? Bude policie postupovat u všech naprosto stejně? Tedy, že bude situaci jen monitorovat, běhat s metrem, aby se dodržely rozestupy a počítat účastníky? Ať žijí výjimky z výjimek. I to je v poslední době pravidlo nejen v naší legislativě, ale i celé společnosti.
Rozumím tomu, že naším nejvyšším zákonem je Ústava, ale práva garantovaná Ústavou může vláda omezit, když je nějaká mimořádná situace – válečný stav, epidemie, živelné katastrofy atd. Tady se všichni už přes 30 let ohánějí demokracií a různými právy, ale co povinnosti a vymahatelnost práva? Vždyť jsme už všem pro smích. Něco nejdříve zakážeme, omezíme, abychom pak řekli, že je to vlastně stejně jedno a to ve chvíli, když chce někdo protestovat proti současné vládě. Pokud díky tomuto kroku dojde k šíření viru (třeba mezi chvilkaři), tak nechť nese zodpovědnost jednak pan Minář, co by svolavatel dané akce a poté i ministerstvo vnitra, které vlastně popřelo platnost mimořádného opatření vydaném ministerstvem zdravotnictví, aniž by je zrušil soud. Nejsme již sice v nouzovém stavu, ale zákonná opatření se nevážou a priori na něj a mohou být vydávána v i v běžném režimu - například mimořádné opatření v metanolové aféře. Na závěr je nutné se zamyslet nad tím, co je postaveno výše? Zda ochrana veřejného zdraví nebo právo demonstrovat? Dle mého názoru to musí být ochrana veřejného zdraví. Podle zástupců spolku Milionů chvilek, jakož i ministerstva vnitra to je ale právo se shromažďovat a demonstrovat. Vypadá to, že se tak udemonstrujeme k smrti demokracie, kdy pozbývá platnosti vše, co má ochránit veřejné zdraví a obyvatelstvo samotné.