Chemnitz, Švédsko a neziskovky

Možná se na úvod ptáte, co má společného město v Německu se Švédskem? Je to jednoduché. V obou dvou případech je spojitost s migrací. Zatímco v Chemnitz protestovali lidé proti vraždě německého občana, tak ve Švédsku v parlamentních volbách výrazně posílila strana Švédští demokraté. Ta se profiluje jako nacionalistická strana. Jak je ale možné, že se vzbouzí vlna nevole proti migraci a k jakému selhání vlastně dochází?
Pokud se vrátíme k událostem v bývalém Karl – Marx - Stadtu, tak zjistíme, že v ulicích zjevně nedemonstrovala jen krajní pravice, jak je nám předkládáno. Možná se zamýšlíte nad tím, co mě k tomuto vyjádření vede. Zavražděný německý občan byl totiž míšenec s kubánskými kořeny. Z toho plyne, že pokud by události v německém městě měly být čistě s neonacistickým podtextem, tak je to trefa vedle. Myslíte si snad, že by neonacisté demonstrovali, za někoho, kdo není úplně původem z Německa (byť rodák, ale s jinými kořeny. Na tom přeci neonacismus není postaven)? Mohl bych to nazvat jinak, ale raději volím tento obsah sdělení, abych nebyl označen za nějakém podporovatele nacionalismu. Dostáváme se k jádru věci. Pokud tedy události v Chemnitz nejsou čistě neonacistickou podívanou, tak v tom je něco jiného. Dle mého názoru je to naštvanost místních lidí (Sasů), že vláda nic nedělá, a když dělá, tak blbosti. Ostatně se v protestním průvodu vyskytoval obraz se zakrvácenýma rukama „Frau Merkel“. Z toho plyne, že dochází k selhání demokracie v celé Evropě. Dnešní Evropa totiž nedokáže chránit své hodnoty na kterých byla postavena.
No a nyní ke Švédsku. To je částečně v šoku, protože volby po 100 letech málem vyhrál někdo jiný, než tamní sociální demokracie. Navíc výrazně posílila nacionalistická strana Švédští demokraté. To opět ukazuje na fakt, že problém migrace je všudy přítomný a prolínající se celou Evropu. Pokud se nezačne řešit, tak pomalu, ale jistě dojde k zániku Evropy jako takové. Jde o pomalou erozi, jak vnější, tak i vnitřní, která přinese zánik evropské kultury, respektive její splynutí s kulturou jinou. My se ale konce evropské kultury nedožijeme. Dovolím si říct: naštěstí.
Lidé v brzké době budou stále více slyšet na nové populistické i nacionalistické strany, protože tradiční strany mají většinově kladný vztah k migraci (migrace lidí se používá jako recept na řešení nízké porodnosti, příliv mozků, lékaři atd.). Ta ale přináší více problémů, než kladů. Jak již jsem několikrát napsal, migrace se musí řešit v místě vzniku a ne až její následky. Přeci jen je nutné zvýšit životní úroveň v lokalitách odkud migrace proudí. Poté nebudou mít tito lidé takové nutkání k přesunu směrem do Evropy. Pomáhat lidem v nouzi se určitě musí. To ano, ale na místě (např. Africe). Do Evropy totiž proudí jen ti nejdravější, ale nikdy ne nejnuznější. Nemám problém s tím, abych jako občan přispíval na pomoc v místě, a to i klidně násobnými částkami, nežli by tomu bylo, kdybychom měli migranty u nás v republice. Ale v žádném případě nesouhlasím s tím, aby peníze šly přes neziskové organizace. Ty si z toho totiž dělají byznys.