Autokratická ulice

V naší české kotlině to opět trochu vře. Svolávají se různé demonstrace, které jsou namířeny proti Andreji Babišovi a jeho vládnímu týmu. Respektive některým lidem, kteří nejsou organizátorům demonstrací po chuti. Vypadá to, že opět začíná ležet moc na ulici, tak jako v roce 1989. Rozdíl je ale v tom, že dnes zde je jiná společnost. Ta je ryze ovládána kapitálem a penězi. Všichni mají svá demokratická práva i povinnosti. Z toho je jasné, že v našich podmínkách není ohroženo fungování demokracie. Byť zastánci demokracie tvrdí opak, tak já říkám, že ohroženo nic není. Máme zde totiž právě ona demokratická pravidla a dokonce i instituce, která je mají hájit, střežit i vymáhat.
Předpokládám, tedy, že u nás je demokracie. Jestliže je u nás demokracie, pak jsou všechny akce namířené proti někomu, kdo se nám třeba nelíbí, že zasedá v parlamentu nebo jinde, bezpředmětné. Leda, že by u nás demokracie nebyla. Pak je i ale otázkou, kdo volil nedemokratický parlament? Ulice nebo prostý lid? Sami si odpovíte, že složení parlamentu proběhlo v řádných, svobodných, demokratických, volbách na základě soutěže politických stran. Vzhledem k tomu, že zástupci v parlamentu byli zvoleni ve svobodných volbách, tak zde máme demokracii. Nebo snad nebyli? Pokud nebyli zvoleni ve svobodných volbách, pak u nás demokracie není. Demokracie je vláda většiny. Byť tato většina je žel jen průměrem. Pokud ale chceme demokratický režim, pak bychom měli VŠICHNI respektovat výsledky voleb, i když individuální představa každého z nás může být jiná.
Co je ale ještě nebezpečnější pro fungování demokracie, než Andrej Babiš nebo Marie Benešová? Je to autokratická ulice, kde davy skandují a provolávají hesla, která jsou vytažena z doby dávno minulé. Navíc zcela vytržena z dobového kontextu. Navíc se mnozí představitelé spolku, který svolává ony demonstrace, chovají ryze autoritářsky nebo vyděračsky, protože si stanovují různá ultimáta. Například, pokud s námi nepůjdeš do konfrontace, tak svoláme další demonstraci. Nemůžu si pomoct, ale nějak mně to připomíná běh dějin před třemi desítkami let. V roce 1989 také davy skandovaly a provolávaly různá hesla. Tenkrát chtěla většina svobodné volby. Dnes je zde máme, ale někteří se s jejich výsledky nechtějí smířit. Vadí jim prý, že předseda vlády je trestně stíhaný. Pokud by ale všichni ctili demokratická práva, tak musí ctít i presumpci neviny.
Současný stav, tedy i to, kdo je zvolen do parlamentu, je výsledkem událostí v roce 1989, kdy právě ona ulice chtěla svobodné volby. Jenže dnes je složení oné ulice docela odlišné. Pohybují se v ní vesměs mladší lidé, kteří se v inkriminovaném roce narodili. Současný systém jim „vycinkali“ většinou jejich rodiče, tak si vlastně nemají na co stěžovat. Z logiky věci mají být demonstrující rádi, že zde funguje demokracie, když je prezidentem Miloš Zeman a předsedou vlády Andrej Babiš. Všichni přeci byli zvoleni ve svobodných volbách, kterých se mohou zúčastnit všichni, až dovrší věku volebního práva. Jakou jinou demokracii by demonstrující chtěli? Asi tu autokratickou, kdy by oni rozhodovali o tom, kdo bude nebo nebude vládnout, kdo se nám zlíbí nebo ne, kdo bude lynčován nebo ne. Takovou demokracii já ale rozhodně nechci.