Zákon pro výjimky

Je tomu již více jak dva roky, co máme v účinnosti zákon o státní službě. Zákon, na který naše republika čekala od svého vzniku v roce 1993. Zákon má eliminovat politické tlaky na rozhodování úředníků, má státní správu profesionalizovat a po nových volbách nemá docházet k výměně úředníků na Ústředních orgánech státní správy. To na jednu stranu služební zákon z valné části plní, ale stále více se vyskytují dílčí problémy. Nehledě na to, že hned po jeho nabytí účinnosti musela Poslanecká sněmovna řešit jeho několik novelizací. Ať už se jednalo o výjimky pro naše dvě velvyslankyně Livii Klausovou nebo Evu Filipi z důvodu jejich věku 70 let nebo se musel řešit požár u posudkových lékařů. Je tedy evidentní, že zákon o státní službě byl nedopracován, protože zasahuje do celé státní správy a nikdo si zjevně neuvědomil značné dopady. Ve sněmovně jsem k tomuto tématu mnohokrát vystupoval velice kriticky. Naposledy jsem poukazoval na to, že služební zákon je zákonem pro výjimky. Máme v něm výjimku z věku pro naše velvyslankyně, výjimku z předpokladu vzdělání atd. Dáte mi zcela jistě za pravdu, že takový zákon je ve své podstatě pro nárůst problémů. Nejsmutnější na celé věci je, že státní správa se přijetím tohoto zákona měla zprofesionalizovat. Jenže opak se stal pravdou. Na mnohých ministerstvech neschopní zůstali, schopní odešli nebo byli odejiti. Státní správa se nám od jeho přijetí „uzavřela“ do doby, než přijdou nové volby do Poslanecké sněmovny, které se nám kvapem blíží.

  Abych služební zákon jen nehanil, tak se v něm nalézají i dobré věci. Jako například tabulkové platy nebo úřednické zkoušky nebo další vzdělávání úředníků. Jenže jablkem sváru je systemizace služebních pracovních míst. Tuto pověstnou systemizaci, kde může dojít k navýšení nebo snížení počtu míst vypracovává Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě žádostí jednotlivých správních úřadů. Vzhledem k tomu, že jsem k nové systemizaci nenašel více podrobností, tak si dovolím nenápadně tvrdit, že se zvýší počet míst na jednotlivých správních úřadech, aby po případném volebním debaklu některé z vládních stran, byli někam „uklizeni“ jejich přátelé. Otázkou zůstává, o jaká pracovní místa se jedná, protože na dané pozice musí být přijat člověk, který projde řádným výběrovým řízením. Oficiálně existuje pouze jedna funkce, která nepodléhá výběrovému řízení před komisí. Ona funkce se jmenuje politický náměstek, respektive hned dva na každém ministerstvu. Osobně jsem se vždy klonil k jednomu, protože proč hned dva? Možná se plánuje vytvoření místa poradce pro politického náměstka. Kdo ví.

  Shrňme si to tedy ještě jednou. Máme zde účinný služební zákon, který prý zprofesionalizoval státní správu. Zatím jsem to teda nikde nepostřehl, ale budiž. Stále existuje mnoho problémů, které ukazují na to, že služební zákon se musí předělat. Ostatně jsem při projednávání jeho poslední novelizace řekl, že bych se ani nedivil tomu, kdyby tento zákon nová politická garnitura zrušila. Věřím tomu, že ke zrušení nedojde, ale jeho novela musí přijít brzo a musí být kvalitně propracovaná. Jinak budeme neustále hasit dílčí problémy ve státní správě novelizacemi, ať už vládními, poslaneckými nebo senátními. Celý tento stav povede jen k další destabilizaci státní správy jako celku. Nakonec to celé povede k jevu, který se razí v poslední době. Vytváření úřadu pro úřad a to jen proto, abychom buď společnost ještě více svazovali, nebo aby byla vytvořena místa pro neúspěšné kamarádky a kamarády vládní koalice. V horším případě obojí.