Planeta aut

Na konci druhé dekády nového tisíciletí jezdí po celém světě přes miliardu automobilů. Může se zdát, že je to málo, ale také hodně. Můžeme nicméně říci, že na počet rodin se aut dostává a neustále jich přibývá. S rozvojem individualismu chce mít osobní automobil každý. Čím dál méně se využívá veřejná doprava, která mnohde skomírá a z vesnic nebo okrajových částí menších měst se například na nákup bez auta vůbec nedostanete. Nicméně trh s automobily začíná padat, v lepším případě stagnovat. Jedná se o přesycení trhu, kdy auta už nikdo nechce. Zdá se tedy, lidé na ně nemají peníze. To je velice reálné, protože zánovní auto se v našich podmínkách pohybuje v řádech statisíců a mnoho lidí musí řešit nákup na splátky. Druhým faktorem, který ovlivňuje nezájem o automobily je přesycení individualismu. Každý chce mít auto, ale je nedostatek parkovacích míst. Naše města byla uzpůsobena hlavně k veřejné dopravě. Jak historicky, tak politicky. Zejména do konce minulého tisíciletí. S nárůstem konzumní společnosti, která vybudovala nákupní centra šel ruku v ruce i nárůst automobilismu. Jednalo se a jedná o spojené nádoby, kdy výstavba moderních nákupních center jasně řekla, že pokud chcete za zážitky z nakupování, tak je pro vás nejpohodlnější automobil. Každá rodina jej vesměs vlastní. Někdy se vyskytuje dokonce mnohem více aut na jednu rodinu. Nastává však problém. Nyní se osobní automobily tolik neprodávají, není odbyt a ekonomiky, která jsou primárně na této výrobě postaveny, čeká značný problém. Stejně je tomu i v naší republice, kdy jsme řadu pracovních míst přesunuli z těžkého průmyslu a zemědělství směrem k výrobě automobilů. Výrobny jako TPCA, Hyundai či Škoda se brzy budou potýkat s problémem, kam s vyrobenými auty.
Celé mi to připomíná epizodu s nafouknutou realitní bublinou před rokem 2008, která zapříčinila velkou finanční krizi. Musíme se nyní ptát, kolik lidí má automobil na splátky? Budou schopni dluh splácet? Co Brexit, kdy Británie je významným trhem osobních automobilů? Co Čína a Rusko? Zasáhnou sankce EU do individuálního chování spotřebitelů, kdy chce mít každý člověk automobil? Je jasné, že naši modrou planetu brzy můžeme přejmenovat na planetu aut. Jelikož jejich počet neustále roste, tak to vše bude mít dalekosáhlé důsledky jak pro lidskou společnost jako celek, život na naší planetě, stejně i přírodu. Časté zamoření výfukovými plyny je na denním pořádku zejména ve velkých aglomerací. Negativní stránka individuálního života, který potlačuje vše kolektivistické, stejně i veřejnou dopravu. Lenost je hybatelem nakupování a toužení po automobilu. Byly doby, kdy se veřejná doprava rozvíjela, dopravní obslužnost i těch nejmenších vesnic byla zaručena.
Opravdu je nutné vlastnit tolik automobilů? Bohatě přeci stačí jeden automobil na jednu rodinu. Alespoň se to tak zdá. Jenže téměř všichni si chtějí užít svůj kousek individualismu a rozhodnout se, kdy a kam pojedu. Nechci přeci čekat na autobus, vlak nebo jiný dopravní prostředek. Osud je zpečetěn, trh se přehřívá, bublina se nafukuje. Lidé stále touží po svém vlastním automobilu, ale nejsou sto na něj reálně se svými příjmy dosáhnout.
V tuto chvíli je podstatné opět začít rozvíjet veřejnou dopravu, protože je ekologičtější co do počtu přepravených osob. Samozřejmě, že je rovněž nutné začít vyrábět ekologičtější individuální stroje a nenechat vládnout ropnou lobby, která si uzurpuje vládu nad všemi individuálními životy lidí v podobě spalovacího motoru.