Piráti, ČEZ a registr smluv

Uskupení Pirátů nám do politické kultury vnáší prapodivný vítr. Jedná se o vítr, který je prodchnut naivitou a amatérismem. Nejhorší však je, že Piráti oznámili tažení na privatizaci zbytku státních podniků a veřejného prostoru jako celku. Vše je schováno pod rouškou registru smluv. Ptáte se, jak je to možné? Naprosto jednoduše. Piráti ústy svého místopředsedy Jakuba Michálka prohlásili, že chtějí zrušit výjimku pro ČEZ. Jejich argument si nezadá s argumenty pravicových teoretiků. Prý je nutné vidět, jak ČEZ hospodaří, prý hospodaří s veřejnými prostředky a proto občané musí vidět do jeho hospodaření pomocí registru smluv. Ale všechno popořadě.

V registru smluv musí uveřejňovat uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun ty subjekty, které hospodaří nebo jinak nakládají s veřejnými prostředky. Existuje několik málo výjimek pro státní a polostátní podniky, které působí na trhu. Ne jinak je to s ČEZem. Ten má úplnou výjimku a registr smluv na něj nedopadá. Je to z důvodu, že ČEZ je společnost kótovaná na burze (obchoduje se s jeho akciemi). Tolik stručné zdůvodnění, proč je nutné ČEZ chránit. Piráti ale tento stav chtějí pod rouškou transparentní společnosti změnit. Zřejmě si neuvědomují, co se posléze odehraje. Pokud by ČEZ musel uveřejňovat uzavřené smlouvy nad 50 tisíc v registru smluv, tak jej to reálně znevýhodní na trhu před dalšími elektrárenskými společnostmi. Společnost tím bude oslabena a poté snadno zprivatizována jakožto neefektivní. Takže Pirátům nejde o transparentnost, ale privatizaci (likvidaci) ČEZu. Chápu, že se ČEZ někomu nemusí líbit, že dělá i různé divné věci, ale jedná se o monopol, který je ve státních rukou. Státní monopol má jednu nespornou výhodu ve vztahu k soukromému monopolu. Státní lze regulovat státem ve veřejném zájmu. Soukromý monopol jen produkuje zisk (státní to dělá také), který posléze odvádí mimo území daného státu a ještě více akumuluje kapitál. Z této logiky je jasné, že je lepší mít státní monopol. Navíc si musíme uvědomit, že produkce ČEZu je strategická pro fungování státu. Z důvodu bezpečnosti země (například v krizovém nebo válečném stavu) bych se této společnosti nevzdával ani za cenu neefektivnosti. Jedná se totiž o strategický podnik. Nicméně pokušení jej privatizovat je natolik velké, že Piráti svoji naivitou všemu nahrávají. Zřejmě si neuvědomují, že ČEZ produkuje nemalý zisk, který se posléze rozpouští ve státním rozpočtu. V lidové hantýrce jej můžeme nazvat „slepicí, která snáší zlatá vejce“. Vím, že obhájci zrušení výjimky budou argumentovat, že si dozorčí rada uděluje vysoké odměny a že se hospodaří neefektivně. To ale není problém registru smluv. V tomto případě se jedná o problém dozorčích rad a výše odměn jejich členů. Tohle registr smluv nijak nevyřeší a ani tomu nezabrání.

Zkusme se nad tím vším zamyslet a položme si otázku, zda je nutné mít nějaký strategický monopol a to zejména v době globální kapitalistické konkurence? Nepochybně ano, protože i jiné státy si vždy ve svých rukou ponechávají strategické věci (železnice, letecké společnosti, energetiku, vodárenství atd.). Nicméně náš stát je v řadě ohledech papežtější, než papež a tak místo toho, abychom chránili své strategické podniky, tak je raději vystavíme snaze je zprivatizovat a to jen proto, že se mi to nebo ono nelíbí. Někteří to mohou nazvat Kocourkovem, ale dovolím si tvrdit, že v Kocourkově měli pořádek. V našem případě vyhovuje chaos.

Na závěr si to celé shrňme. ČEZ je strategický monopol, který je ve státních rukou. Pokud by došlo k jeho privatizaci do soukromých rukou, tak jednak stát přijde o zisk, který neskončí ve státním rozpočtu, ale v soukromých rukou. Na druhou stranu chápu, že se navenek zdá, že ČEZ často dělá nějaké nesmyslnosti. V této fázi by chtělo zlepšit jeho fungování (případně i kontrolu). Nicméně nemohu ohrozit tento strategický podnik jen proto, že se někde něco povídalo. Pirátům však jde o jednu jedinou věc (z naivity, hlouposti, nezkušenosti) a to zprivatizovat celý veřejný prostor a nad vším bude bdít Velký bratr. Ten samý Velký bratr, který po síti rozhodoval o odvolání nebo neodvolání Jakuba Michálka z postu místopředsedy Pirátské strany.