Nesvoboda svobodné volby

Komunální volby klepou na dveře a začínám zjišťovat, jak je zákon o volbách do zastupitelstev obcí nedokonalý. Dokonce je natolik nedokonalý, že některým lidem znemožňuje volit. Zdá se to jako nesmysl,ale bohužel tomu tak je. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí je pro určitou skupinu lidí diskriminační. Čtete správně. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí skutečně znemožňuje některým lidem, aby vykonali akt volby. Zajímá vás, jak je to možné? Naprosto jednoduše. Představte si, když budete hospitalizováni v nemocnici. V tu chvíli se stáváte „zajatcem“ nesvobodné volby.
Pokud se vám něco přihodí a jste nuceni podstoupit hospitalizaci, tak je vám znemožněno vykonat právo volby (je popřena demokracie sama o sobě). Komunální volby jsou totiž specifické a jiné, než volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropském parlamentu nebo kraje. Zde demokracie našeho typu naráží na své limity. Volby totiž musíte vykonat každý sám vhozením lístku do urny, respektive k vám domů dorazí urna přenosná. Jinak je to ale v případě místních voleb. Tam sice existuje možnost přenosné urny, ale musíte být doma (nesmíte být u přátel někde v obci). Nevydávají se ani voličské průkazy. Volby jsou ryze vázány na místo trvalého pobytu. Je tedy logické, pokud je člověk hospitalizován někde na druhém konci republiky a trvalý pobyt má jinde, tak bohužel volit nemůže (vaše právo volit je vám silně zkomplikováno). Z toho plyne, že pokud vám to zdravotní stav dovoluje, tak musíte dojet do místa svého trvalého pobytu. Tento nedostatek by vyřešila možnost korespondenčního hlasování. Proto nechápu, že tato možnost není stále zavedena.
Jiný problém nastává ve chvíli, kdy je člověk v nemocnici ve městě (obci), kde má trvalý pobyt. Myslíte si, že má v tomto případě člověk možnost volby, když je upoutaný na lůžko? Logiku by to mělo. Nacházíte se totiž v katastru svého trvalého pobytu, byť mimo volební okrsek. Je tedy logické, že by k vám mohl přijít jiný okrsek, pokud o to požádáte. Jenže tomu tak není. Nastává opět nemožnost volby a vy opět musíte opustit zdravotnické zařízení a doputovat buď na příslušný okrsek nebo domů, kam posléze dorazí přenosná urna. V tomto případě by se zákon mohl změnit ve smyslu, že pokud bude někdo hospitalizován v místě svého trvalého pobytu a bude chtít vykonat akt volby, tak by se sepsal speciální seznam voličů, že ten či onen člověk by odvolil jinde. Eliminoval by se tím nedostatek zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
Vzhledem k tomu, že komunální volby jsou specifické a zákon o jejich volbách znemožňuje řadě lidem vykonat akt volby, je nutné tyto nedostatky eliminovat a zlepšit fungování naší demokracie. Jinak bude stále popřena demokracie ve své základní podstatě. Výše jsem načrtl dvě možnosti jeho úpravy: korespondenční hlasování a možnost volit v katastru obce, kde jsem hlášen k trvalému pobytu. Třetí možností jsou elektronické volby, ale to je hudba budoucnosti.