Cynismus dnešní doby

V dnešní propojené době se začíná objevovat nový prvek kapitalismu 21. století. Tímto prvkem je plánované zastarávání. Nemusí se ani tolik jednat o to, že když si koupíte PC, tak že je hned staré. Tohle tolik neovlivníte, protože vývoj jde rychle kupředu. Tento typ nového kapitalismu můžeme vidět hlavně ve spotřebě – vše musí rychle stárnout, aby se kola spotřeby rychle otáčela. Vše je postaveno na tom, aby mělo maximální životnost dva roky. To ale není zdaleka vše, co představuje cynismus dneška. Podívejme se třeba na potraviny. Každý člověk potřebuje jíst a pít. Ponechme stranou, že se v potravinách často vyskytují jedy v podobě různých barviv a éček. S narůstající populací na naší planetě roste i potravinová závislost. Na tom všem vydělávají nadnárodní kapitalistické korporace, které vlastní velké řetězce určené k nakupování. Tyto řetězce běžně nazýváme supermarkety. Systém produkce potravin dnes představuje příklad toho, jak je zisk přednější před blahobytem společnosti a ochranou přírody. Pryč je doba, kdy byl každý stát téměř potravinově soběstačný. Vzhledem k tomu, že se z potravin a vody stal lukrativní byznys, tak tyto sektory vlastní největší kapitalistické společnosti (např. Veolia). Jediným řešením je v tuto chvíli zestátnění například vody. Chápu, že někdo může namítnout, že bychom se tím dostali do soudních sporů. Budiž, ale stát by měl tuto strategickou komoditu ve svých rukou a mohl ji bezpečně regulovat. Vzhledem k tomu, že kapitalistické korporace chtějí stále větší obrat i zisk za každou cenu, tak nás nutí k tomu, abychom buď kupovali balenou vodu nebo více spotřebovávali vodu z kohoutku. Jedná se opět o propojený kruh. Pokud by totiž byl nízký odbyt balené vody, tak korporace účelově navýší cenu kohoutkové vody, protože ji vlastní. Tady vidíte klasický problém, kdy je chyba, že stát nevlastní vodní zdroje.

Podobné je to s potravinami. Na světě existuje jen několik monopolních firem, které přepravují kávu. Tato oblíbená rostlina pro přípravu lahodného nápoje nejednou zamíchala globální ekonomikou. Jelikož je káva stále více oblíbena, tak si „kávové“ monopoly vytvořily systém rychlého občerstvení s kávou. Jedná se o řetězce typu Costa Coffe, Starbuck Coffe a mnohé další. Opět zde vidíte kapitalistickou provázanost trhu, kdy stát nezískává vůbec nic. Chybí jasná regulace. Jedná se o „hladový kapitál“ – tak bychom mohli nazvat právě sektor, který vydělává na potravinách nebo vodě. Jde totiž o komodity, které člověk potřebuje ke svému dennímu životu. Kapitalisté si tohle rychle uvědomili, proto se jedná o cynismus dnešní doby. Někdo může říci, že cynismus je pouze mentální stav, že se nám všechno jenom zdá a není to pravda. Zkuste se ale nad tím vším zamyslet a rozhlédnout se kolem sebe. Stačí sledovat, proč jsou tak velké slevy, kam jdou ony ohromné zisky a za jakou cenu se to celé děje? Výsledky tohoto počínání vidíme všichni kolem sebe: důsledky konzumních orgií, dluhové pasti, hladového kapitálu vnímáme všichni na sobě. Přestaňme být otroky globálního konzumu a podporujeme opět naše produkty a také se snažme o to, aby voda byla opět v rukou státu. To je ale věcí politických rozhodnutí. Je to snadné: stačí se nebát a jít do toho!