Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví zlepšíme fungování nemocnice ve městě. Víme, že se jedná o pobočku krajské nemocnice v Kolíně, nicméně do budoucna je nutné, aby město alespoň jednou za rok přispělo na vybavení (fungování) nemocnice. Například nákupem věcí na LDN nebo oddělení, která potřebují pomoci. Jsme si vědomi, že se jedná o velice citlivou oblast našeho města už jen proto, že v minulosti se jednalo o městskou nemocnici. V současnosti je naše nemocnice vnímána jako odloučené pracoviště oblastní nemocnice Kolín. Tento obraz nemocnice je nutné změnit, a proto přicházíme s novým konceptem rozvoje zdravotnictví v našem městě, a to ve vztahu Středočeský kraj – město Kutná Hora – soukromý subjekt. Chápeme, že naše nemocnice je vedena jako akciová společnost spadající pod nemocnici v Kolíně. Je ale nutné, aby nemocnice fungovala a dále se rozvíjela.