Sport

Sportovní hala na Klimešce je kontroverzní projekt. Neblahé dědictví nového vedení města, které se s ním bude muset nějak poprat. Je nutné si uvědomit, že provoz takové haly bude ročně stát určitě miliony korun. Pokud bude sportovní hala dva po sobě jdoucí roky prodělečná (v řádech statisíců), bude nutné přistoupit k jejímu pronájmu nebo částečnému prodeji. Nejdříve však po uplynutí desetileté zákonné lhůty, kdy se objekty financované z dotací musí provozovat pod správou města. Pokud by město trvalo na částečném prodeji haly, tak by se použitá dotace musela vracet, a to by zapříčinilo ještě větší nesnáze. Z peněz, které se tímto způsobem získají, budeme moci financovat např. revitalizaci sídliště Hlouška (pokud se finanční zdroje nenajdou jinde) nebo opravy chodníků ve městě. Případně sportovní aktivity v našem městě. Zároveň budeme požadovat aktivní spoluúčast sportovních svazů a sportovců ve městě na provozu sportovní haly. Hala nesmí být nadmíru ztrátová (je pochopitelné, že ztrátová bude, tak jako jiné sportovní haly v jiných městech). Současné vedení si slibuje, že dostavěním třetí části bude stavba kompletní a peníze přinese pronajímání ubytovací části a tréninkových ploch. To vnímáme jako problém, protože se stále nepodařilo alokovat zdroje na onu dostavbu.