Rozvoj města

Prosadíme rozvoj okrajových částí města Kutná Hora. Jsme si vědomi toho, že každá městská část má svůj specifický problém. Naše město se skládá z těchto městských částí: Kutná Hora-Vnitřní Město, Hlouška, Kaňk, Karlov, Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany, Sedlec, Šipší, Vrchlice a Žižkov.

V minulosti na ně všechna vedení radnice zapomínala. To napravíme. V těchto částech je nutné realizovat chodníky, veřejné osvětlení a zvýšit bezpečnost silničního provozu přechody pro chodce, případně zavést tzv. zónové měření rychlosti. Investice musí jít především do Pernštejnce, Poličan, Malína, Karlova, Kaňku, Neškaredic. Ale i stav chodníků v celém městě považujeme za velice špatný, a proto je nutné provést jejich co nejrychlejší rekonstrukci. Paradoxem je, že v rozpočtu města na rok 2018 je na výstavbu chodníků počítáno jen s minimem finančních prostředků. Za velice kontroverzní a špatný projekt považujeme revitalizaci Vlašského dvora, kde je počítáno s částkou 37,5 milionu korun na rok 2018 a financování je z úvěru. Nechápeme, co se za ty peníze bude revitalizovat (pod tento termín se dá schovat všechno), když je Vlašský dvůr v dobrém stavu a jeho rekonstrukce může být odložena na pozdější dobu (až bude dostavěna sportovní hala a dokončeny důležité infrastrukturní věci ve městě).