Referenda na území města

Referendum považujeme za velice významný nástroj pro vyjádření názoru lidí v našem městě. Referenda, která se budou v budoucnu případně konat, jsou pro vedení města ze zákona závazná. Jedná se o prvek přímé demokracie, který je důležitý zejména ve chvílích, kdy se rozhoduje o jeho budoucnosti (například nové zástavby) nebo při znatelném zásahu do rozpočtu, z kterého vyplyne velké zadlužení. Nejen v těchto případech se musí k závažným rozhodnutím vyjádřit občané. Na investiční akce, které budou mít významný dopad na rozpočet našeho města v řádu nad 100 milionů korun, budeme chtít znát názor obyvatel města na základě referenda. Dle našeho názoru se referendum mělo konat i v případě výstavby sportovní haly Na Klimešce. Předešlo by se tak různým rozepřím, kde hala měla stát, a zároveň by se občané jasně vyjádřili k výraznému zásahu do rozpočtu města.