Parkování

Je nutné změnit parkování v samotném centru města. Vybudujeme záchytná parkoviště v optimálních místech s dostatečnou kapacitou. Současný systém je zcela nevyhovující. Centrum musí být dopravě co nejvíce ušetřeno. Musí jít o klidovou zónu, kde si lidé odpočinou, načerpají sílu, občerství se a případně nakoupí. Případné parkování v centru musí být finančně zohledněno např. 50,- Kč/hod. V jiných částech 15,- Kč/2 hod, každá započatá hodina 10,- Kč.

Parkování ve městě je všeobecně známý problém. Je nutné zahájit výstavbu záchytných parkovišť na okrajích města a také na nevyužitých plochách, které nelze využít například ke stavbě bytů či domů. Jedná se zejména o pozemek bývalého SVA (Avia, kde měl původně být vystavěn obchodní dům) nebo plochu bývalé tržnice poblíž autobusového nádraží. I když je nám známo, že se jedná o pozemky, které jsou soukromé, tak je nutné tyto plochy odkoupit (pravděpodobně to nebude levné, protože předchozí vedení radnice prodeje zpackalo, i když jsme si vědomi, že některé pozemky nepatřily městu).

Rozvineme koncept „zaparkuj a jeď“, kdy je nutné vytvořit parkoviště poblíž nádraží. Jak kolem hlavního, tak městského. Pozemky, kde by parkoviště měla být, jsou v některých místech v soukromém vlastnictví a je nutné pozemky odkoupit, případně směnit. Na dobré cestě je vytvoření parkoviště u městského nádraží, kde je pozemek ve vlastnictví drah.